FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219

ประกาศ!! กรมสรรพากรเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับบรรจุราชการ
แชร์
top
top
top
กรมสรรพากรเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับบรรจุข้าราชการ จำนวน 266 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ 3-27 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ
จำนวน : 150 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ


ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
จำนวน : 80 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
จำนวน : 15 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปฏิบัติการ
จำนวน : 7 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
จำนวน : 8 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
จำนวน : 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

***หมายเหตุ*** ทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความมรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่ : https://tax.thaijobjob.com/
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก
หนังสือแนะนำ

หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ฉบับสมบูรณ์ (ภาค ก.)หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ตรงในการสอบรับราชการ และประสบการณ์ติวการสอบ ภาค ก. เนื้อหาในเล่มจึงมากไปด้วยเทคนิค วิธีการหาคำตอบในรูปแบบทางลัดเพื่อประโยชน์ในการสอบภาค ก (ก.พ.)

รวมทั้งเป็นความรู้ที่ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ในการสอบราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ได้จริง การันตีได้จากจำนวนลูกศิษย์ที่สอบผ่านนับหมื่นคนมีเนื้อหาครบถ้วนทั้งวิชาความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ

สนใจสั่งสือ หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ฉบับสมบูรณ์ (ภาค ก.) คลิก

หนังสือ รวมแนวข้อสอบ ก.พ. (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริง
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ที่เรียบเรียงจากผู้สอนที่สอบผ่านจริงทุกสนามสอบในครั้งเดียว มีแนวข้อสอบให้ลองทำมากกว่า 450 ข้อ มีข้อสอบเสมือนจริงอีก 2 ชุด ให้ลองทำ ครอบคลุมเนื้อหาทุกเรื่องที่ออกสอบ พร้อมมีคำอธิบายอย่างละเอียด เข้าใจง่าย ทุกข้อ และมีสรุปทริป เทคนิคสำหรับทำข้อสอบ เหมาะสำหรับใช้เตรียมตัวสอบเข้ารับราชการ ก.พ. ภาค ก.

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้
1. เรียบเรียงจากข้อสอบจริง 3 ปีล่าสุด ปี 58-60
2. มีแนวข้อสอบมากกว่า 450 ข้อ
3. มีแนวข้อสอบเสมือนจริง 2 ชุด
4. มีคำอธิบายอย่างละเอียด เข้าใจง่าย
5. สรุปทริป เทคนิคสำหรับทำข้อสอบ

สนใจสั่งซื้อ หนังสือ รวมแนวข้อสอบ ก.พ. (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริง คลิก

ติดต่อ
Tel. : 0847003219
Line@ : @serazu
Website: www.serazu.com
E-mail : cc@serazu.com

ความคิดเห็น : ประกาศ!! กรมสรรพากรเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับบรรจุราชการ