FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219

เผยเคล็ดลับ การเลือกหนังสือ สำหรับเด็กนิติ
แชร์
top
top
topหากจะพูดถึงเด็กนิติศาสตร์ สิ่งแรกที่นิติต้องมีก็คือ "ประมวล" (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา) แต่ใครหลายคนน่าจะเกิดคำถามเดียวกันคือ จะซื้อเล่มไหน เล่มไหนดีสุด เล่มไหนใหม่สุดหละ

คำถามที่ตอบง่ายที่สุดก็คื"เล่มไหนใหม่สุด" ดูง่ายๆ ว่าพิมพ์ในปี 62 นี้ หรือเปล่า ถ้าใช้ ก็ถือว่าใหม่ได้หนังสือ"ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลกฎหมายอาญา ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา" ทั้ง 2 เล่มนี้ เป็นฉบับมาตรฐานที่มีการแก้ไขปรับปรุงล่าสุด โดยมีคำอธิบายมาตราสำคัญในลักษณะที่รวบรัด ชัดเจน

เข้าใจหลักกฎหมายได้โดยง่าย พร้อมทั้งคำพิพากษาศาลฎีกาโดยสรุป ประกอบคำอธิบายในส่วนที่เป็นสาระสำคัญหรือยากต่อการทำความเข้าใจ พร้อมยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 20 ปี เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
คำถามต่อมา "แล้วจะซื้อเล่มไหน" อันนี้ยากหน่อย เพราะความต้องการแต่ละคนต่างกัน บางคนอยากได้พระธรรมนูญศาลยุติธรรมด้วย บางคนอยากได้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค แต่หากอยากได้คำอธิบายมาตรา หรืออยากได้ตัวอย่างประกอบมาตราเพื่อเพิ่มความเข้าใจแล้วละก็ ต้องเล่มนี้เลยเพราะตอนที่เราเริ่มเรียนครั้งแรก วิชา "อาญา 1" "แพ่ง 1" หลายคนคง ไม่ค่อยเข้าใจว่า อะไรคือความผิด อะไรคือทรัพย์ อะไรคือทรัพย์สิน ซึ่งหากมีประมวลที่อธิบายพื้นฐานพวกนี้ให้เราได้ คงดีไม่น้อย ประมวลก็ต้องซื้ออยู่แล้ว แถมยังได้คำอธิบายมาตราสำคัญ ๆ ที่ออกข้อสอบบ่อย ๆ ด้วยแล้วละก็ แจ่มเลย และที่สำคัญก็คือ คำอธิบายพวกนี้มาจากอาจารย์ที่สอนและออกข้อสอบเด็กนิติศาสตร์อยู่แล้วด้วย ไม่ว่าจะเป็น

รศ. วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
การศึกษา
•นิติศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•นิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์สาขานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การศึกษา

รศ. วิมานกฤตพลวิมาน
การศึกษา
•นิติศาสตร์มหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•นิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
•ศิลปะศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
•รองศาสตราจารย์สาขานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวิมาน

รศ. ภัฏฐิญา สิริบวรพิพัฒน์อดีต
การศึกษา
•นิติศาสตร์มหาบัณฑิต MCL University of Miami USA
•นิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

อดีต
•อาจารย์สาขานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
•คณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ดีกรีแต่ละท่านไม่ธรรมดา พร้อมกับอัดแน่นความรู้อย่างเต็มที่ ช่วยให้เราเก็งข้อสอบได้ง่ายขึ้นเยอะ

ส่วนคำถามที่ว่า "เล่มไหนดีสุด" ก็อยู่ที่คำถามที่สองเลย "แล้วจะซื้อเล่มไหน" คือ เล่มไหนที่ให้ประโยชน์กับเรามากที่สุดเล่มนั้น คือเล่มที่ดีที่สุดของเรานั้นเอง**อย่าลืม!! เตรียมตัวก่อน พร้อมกว่า เป้าหมายตั้งไว้ ว่าเป็นทนาย จะสอบให้ได้ ไม่ยาก แค่ คลิก


สนใจหนังสือ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับใช้งานและฉบับประกอบการศึกษา

สั่งซื้อ "ได้ที่"
Line@ : @serazu

Facebook :
https://www.facebook.com/serazuonline/
ความคิดเห็น : เผยเคล็ดลับ การเลือกหนังสือ สำหรับเด็กนิติ