FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา
สำนักพิมพ์ : Infopress / 9786162009969
หนังสือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา
แชร์
top
top
top
315 บาท
ส่วนลด 10%

ราคา ปกติ 350 บาท
Line

สินค้าหมด

สินค้านี้ขายไปแล้ว 457
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  9786162009969
 • Barcode :
  9786162009969
 • ขนาดหนังสือ :
  14.5 x 21 ซม.
 • น้ำหนัก :
  850 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  536 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  20/02/62
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • สารบัญ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  บรรพ 1 หลักทั่วไป ประกอบด้วยบทบัญญัติ 6 ลักษณะ ดังนี้
  ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  ลักษณะ 2 บุคคล
  ลักษณะ 3 ทรัพย์
  ลักษณะ 4 นิติกรรม
  ลักษณะ 5 ระยะเวลา
  ลักษณะ 6 อายุความ
  บรรพ 2 หนี้ ประกอบด้วยบทบัญญัติ 5 ลักษณะ ดังนี้
  ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  ลักษณะ 2 สัญญา
  ลักษณะ 3 จัดการงานนอกสั่ง
  ลักษณะ 4 ลาภมิควรได้
  ลักษณะ 5 ละเมิด
  บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ประกอบด้วยบทบัญญัติ 23 ลักษณะ ดังนี้
  ลักษณะ 1 ซื้อขาย
  ลักษณะ 2 แลกเปลี่ยน
  ลักษณะ 3 ให้
  ลักษณะ 4 เช่าทรัพย์
  ลักษณะ 5 เช่าซื้อ
  ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
  ลักษณะ 7 จ้างทำของ
  ลักษณะ 8 รับขน
  ลักษณะ 9 ยืม
  ลักษณะ 10 ฝากทรัพย์
  ลักษณะ 11 ค้ำประกัน
  ลักษณะ 12 จำนอง
  ลักษณะ 13 จำนำ
  ลักษณะ 14 เก็บของในคลังสินค้า
  ลักษณะ 15 ตัวแทน
  ลักษณะ 16 นายหน้า
  ลักษณะ 17 ประนีประนอมยอมความ
  ลักษณะ 18 การพนันและขันต่อ
  ลักษณะ 19 บัญชีเดินสะพัด
  ลักษณะ 20 ประกันภัย
  ลักษณะ 21 ตั๋วเงิน
  ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท
  ลักษณะ 23 สมาคม
  บรรพ 4 ทรัพย์สิน ประกอบด้วยบทบัญญัติ 8 ลักษณะ ดังนี้
  ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  ลักษณะ 2 กรรมสิทธิ์
  ลักษณะ 3 ครอบครอง
  ลักษณะ 4 ภาระจำยอม
  ลักษณะ 5 อาศัย
  ลักษณะ 6 สิทธิเหนือพื้นดิน
  ลักษณะ 7 สิทธิเก็บกิน
  ลักษณะ 8 ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์
  บรรพ 5 ครอบครัว ประกอบด้วยบทบัญญัติ 3 ลักษณะ ดังนี้
  ลักษณะ 1 การสมรส
  ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร
  ลักษณะ 3 ค่าอุปการะเลี้ยงดู
  บรรพ 6 มรดก ประกอบด้วยบทบัญญัติ 6 ลักษณะ ดังนี้
  ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  ลักษณะ 2 สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก
  ลักษณะ 3 พินัยกรรม
  ลักษณะ 4 วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก
  ลักษณะ 5 มรดกที่ไม่มีผู้รับ
  ลักษณะ 6 อายุความ
  คำอธิบายมาตราสำคัญ
  บรรพ ๑
  บรรพ ๒
  บรรพ ๓
  บรรพ ๔
  บรรพ ๕
  บรรพ ๖

หนังสือ ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา (ปรับปรุงใหม่ล่าสุด)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ล่าสุดปี 2562
พร้อมคำอธิบายมาตราสำคัญและออกสอบบ่อย

เป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ล่าสุดปี 2562 อัพเดตกฎหมายล่าสุดทุกมาตรา มีคำอธิบายมาตราที่สำคัญและออกสอบบ่อย พร้อมยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 20 ปี

ความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้


1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อัพเดตใหม่ล่าสุดปี 2562
2. มีคำอธิบายมาตราที่สำคัญและออกสอบบ่อย
3. ปกแข็ง

*** เหมาะสำหรับนักศึกษาที่กำลังเรียนระดับมหาวิทยาลัย

รีวิวสินค้า : หนังสือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top