Promotion
top
top
top
สั่งซื้อ E-book ช่องทางอื่น

หนังสือ ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา

ขายแล้ว
18 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 9786164870000

฿280
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
สั่งซื้อ E-book ช่องทางอื่น
หมดแล้ว
เล่มอัปเดทใหม่ หนังสือประมวลกฏหมายอาญา ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา (ปรับปรุงใหม่ล่าสุด) คลิก

ประมวลกฎหมายอาญาล่าสุดปี 2564 พร้อมคำอธิบายมาตราสำคัญและออกสอบบ่อย
ประมวลกฎหมายอาญาล่าสุดปี 2562
พร้อมคำอธิบายมาตราสำคัญและออกสอบบ่อย

( หนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 366/4 มาตรา )

เป็นประมวลกฎหมายอาญา ล่าสุดปี 2562 อัพเดตกฎหมายล่าสุดทุกมาตรา มีคำอธิบายมาตราที่สำคัญและออกสอบบ่อย พร้อมยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 20 ปีความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้


1. ประมวลกฎหมายอาญาอัพเดตใหม่ล่าสุดปี 2562
2. มีคำอธิบายมาตราที่สำคัญและออกสอบบ่อย
3. ปกแข็ง

*** เหมาะสำหรับนักศึกษาที่กำลังเรียนระดับมหาวิทยาลัย


ประมวลกฎหมายอาญา

ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป
ลักษณะ ๑ บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป
หมวด ๑ บทนิยาม
หมวด ๒ การใช้กฎหมายอาญา
หมวด ๓ โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย
ส่วนที่ ๑ โทษ
ส่วนที่ ๒ วิธีการเพื่อความปลอดภัย
ส่วนที่ ๓ วิธีเพิ่มโทษ ลดโทษ และการรอการลงโทษ
หมวด ๔ ความรับผิดในทางอาญา
หมวด ๕ การพยายามกระทำความผิด
หมวด ๖ ตัวการและผู้สนับสนุน
หมวด ๗ การกระทำความผิดหลายบทหรือหลายกระทง
หมวด ๘ การกระทำความผิดอีก
หมวด ๙ อายุความ
ลักษณะ ๒ บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ

ภาค ๒ ความผิด
ลักษณะ ๑ ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
หมวด ๑ ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
หมวด ๒ ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร
หมวด ๓ ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร
หมวด ๔ ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ
ลักษณะ ๑/๑ ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
ลักษณะ ๒ ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
หมวด ๑ ความผิดต่อเจ้าพนักงาน
หมวด ๒ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่
ลักษณะ ๓ ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
หมวด ๑ ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม
หมวด ๒ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
ลักษณะ ๔ ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
ลักษณะ ๕ ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
ลักษณะ ๖ ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
ลักษณะ ๗ ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
หมวด ๑ ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา
หมวด ๒ ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์ และตั๋ว
หมวด ๓ ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
หมวด ๔ ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
หมวด ๕ ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
ลักษณะ ๘ ความผิดเกี่ยวกับการค้า
ลักษณะ ๙ ความผิดเกี่ยวกับเพศ
ลักษณะ ๑๐ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
หมวด ๑ ความผิดต่อชีวิต
หมวด ๒ ความผิดต่อร่างกาย
หมวด ๓ ความผิดฐานทำให้แท้งลูก
หมวด ๔ ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บหรือคนชรา
ลักษณะ ๑๑ ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
หมวด ๑ ความผิดต่อเสรีภาพ
หมวด ๒ ความผิดฐานเปิดเผยความลับ
หมวด ๓ ความผิดฐานหมิ่นประมาท
ลักษณะ ๑๒ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
หมวด ๑ ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์
หมวด ๒ ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์
หมวด ๓ ความผิดฐานฉ้อโกง
หมวด ๔ ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้
หมวด ๕ ความผิดฐานยักยอก
หมวด ๖ ความผิดฐานรับของโจร
หมวด ๗ ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์
หมวด ๘ ความผิดฐานบุกรุก
ลักษณะ ๑๓ ความผิดเกี่ยวกับศพ

ภาค ๓ ลหุโทษ
คำาอธิบายมาตราสำาคัญ
ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป
ภาค ๒ ความผิด

รีวิวหนังสือ ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
เผยเคล็ดลับ การเลือกหนังสือ สำหรับเด็กนิติ
หากจะพูดถึงเด็กนิติศาสตร์ สิ่งแรกที่นิติต้องมีก็คือ "ประมวล" (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา) แต่ใครหลายคนน่าจะเกิดคำถามเดียวกันคือ จะซื้อเล่มไหน เล่มไหนดีสุด เล่มไหนใหม่สุด หละ
รวมหนังสือสอบ TPAT เตรียมพร้อมก่อนลงสนามจริง!!
สำหรับน้องๆ ม.6 ที่กำลังเตรียมพร้อมก่อนลงสนามสอบ TPAT โดยใครไม่รู้ว่าจะอ่านหนังสือเล่มไหนดี ไม่ต้องห่วงค่ะ วันนี้ทางเราได้รวบรวมหนังสือมาให้แล้ว ที่รับรองว่าเนื้อหาเข้มข้น ข้อสอบเน้นๆ เหมาะกับใช้ทบทวนและใช้ฝึกทำข้อสอบก่อนลงสนามจริง ซึ่งแต่ละเล่มจะมีเล่มไหนกันบ้างไปดูกันดีกว่า!!
รวมหนังสือสอบ TGAT เตรียมพร้อมก่อนลงสนามจริง!!
สำหรับน้องๆ ม.6 ที่กำลังเตรียมพร้อมก่อนลงสนามสอบ TGAT โดยใครไม่รู้ว่าจะอ่านหนังสือเล่มไหนดี ไม่ต้องห่วงค่ะ วันนี้ทางเราได้รวบรวมหนังสือมาให้แล้ว ที่รับรองว่าเนื้อหาเข้มข้น ข้อสอบเน้นๆ เหมาะกับใช้ทบทวนและใช้ฝึกทำข้อสอบก่อนลงสนามจริง ซึ่งแต่ละเล่มจะมีเล่มไหนกันบ้างไปดูกันดีกว่า!!
รีวิวหนังสือ เตรียมสอบตรงเป็น "สิงห์" รัฐศาสตร์ ตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อ มั่นใจเต็ม 100
ใครสนใจที่อยากศึกษาแนวข้อสอบจริงสอบตรงรัฐศาสตร์รวม 1,000 ข้อ ห้ามพลาด!!
รีวิว หนังสือ Drawing Comics Dynamic Drawing
ห้ามพลาด!! ใครที่อยากสนใจอยากจะฝึกฝีมือในการวาดภาพการ์ตูนให้ปัง ต้องเล่มนี้เลย
รีวิว หนังสือ การวิเคราะห์และออกแบบการทดลองด้วย Minitab (Analysis and Design of Experiments with Minitab)
ใครที่สนใจอยากจะศึกษาเรื่องของวิเคราะห์และออกแบบข้อมูล ไม่ควรพลาด!!
รวม 5 หนังสือสอบครูผู้ช่วย สพฐ. อ่านแล้วสอบผ่านแน่นอน!
เชื่อเลยค่ะว่ามีใครหลาย ๆ คนอยากที่จะได้ทำงานราชการ แต่กว่าจะผ่านการสอบบรรจุก็ช่างยากเย็นแสนเข็ญเลยเกิน โดยเฉพาะสายอาชีพครู ที่ต้องสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยก่อนจะเข้ารับราชการครูได้ ฉะนั้นการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากในยุคสมัยแห่งการแข่งขันทางอาชีพที่สูงแบบปัจจุบัน วันนี้ทางแอดเลยอยากจะมาแนะนำหนังสือสำหรับคนที่เตรียมสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ที่กำลังใกล้มาถึงมาฝากกันค่ะ
หนังสือเตรียมสอบเข้า ม.4 เล่มไหนดี? ปีล่าสุด
สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่กำลังขึ้น ม.4 แอดบอกเลยว่าการเตรียมตัวเป็นอะไรที่สำคัญมากกก!โดยสิ่งแรกที่แอดแนะนำให้ต้องเตรียมตัวนั่นก็คือ การอ่านหนังสือทบทวนด้วยตัวเอง เน้นตะลุยข้อสอบเสมือนจริง นำข้อสอบเก่าๆ มาฝึกฝนทำบ่อยๆ ซึ่งหนังสือเตรียมสอบเองก็มีหลายรูปแบบให้เลือก แต่ละแบบก็จะมีจุดเด่นแตกต่างกันไป วันนี้แอดก็เลยได้รวบรวม หนังสือเตรียมสอบเข้า ม.4 ทั้ง 5 เล่ม มาฝากทุกคน ซึ่งแต่ละเล่มมีอะไรกันบ้างไปดูกันดีกว่าค่ะ
หนังสือเตรียมสอบเข้า ม.1 เล่มไหนดี? ปีล่าสุด
ใกล้สอบเข้ามาแล้วนะคะ สำหรับน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 แล้วไม่รู้ว่าเตรียมตัวอย่างไรดี แต่ไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะหากน้องๆ มีการวางแผนและการเตรียมตัวที่ดีในการสอบเข้าม.1 น้องๆ ต้องสอบผ่านได้อย่างแน่นอน วันนี้แอดเลยจะมาแนะนำ Top 5 Best Seller หนังสือเตรียมสอบเข้า ม.1 ที่จะมาช่วยการเตรียมสอบก่อนลงสนามสอบจริงมาฝากกันค่ะ แต่ 5 เล่มของเราจะมีอะไรบ้างไปดูกันดีกว่า 
รีวิวหนังสือ สรุปเข้มเนื้อหา+ข้อสอบ เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนในเครือสาธิต และห้อง Gifted อ่านแล้วปังแน่นอน !!
ใครที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนในเครือสาธิต ห้อง Gifted และโรงเรียนรัฐบาลชื่อดัง ต้องเล่มนี้เลย!!
อ่านหนังสือสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดม เล่มไหนดี??
หนังสือจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้น้อง ๆ ได้เตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดม ฝึกซ้อมทำโจทย์ก่อนพบข้อสอบจริง ลงสนามจริง
รวมหนังสือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ปี 2566 เล่มเดียวจบครบทุกวิชา
แต่ถึงการสอบ ก.พ. มันจะยากหรือหินสักแค่ไหน ขอเพียงแค่เราพยาม และ มีหนังสือดีๆ ที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหา และ ตัวอย่างข้อสอบเน้นๆ มาฝึกฝน ก็ถือว่าเราสำเร็จไปแล้วครึ่งนึงส่วนอีกครึ่งที่เหลือขอเพียงแค่เราทำข้อสอบให้เต็มที่ มั่นใจในตัวเอง ความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้ว ซึ่งแต่ละเล่มจะมีเล่มไหนกันบ้างไปดูกันดีกว่า!!
รวมหนังสือสอบ A-LEVEL เตรียมพร้อมก่อนลงสนามจริง!!
สำหรับน้องๆ ที่กำลังเตรียมพร้อมก่อนลงสนามสอบ A-Level โดยใครไม่รู้ว่าจะอ่านหนังสือเล่มไหนดี ไม่ต้องห่วงค่ะ วันนี้ทางเราได้รวบรวมหนังสือมาให้แล้ว ที่รับรองว่าเนื้อหาเข้มข้น ข้อสอบเน้นๆ เหมาะกับใช้ทบทวนและใช้ฝึกทำข้อสอบก่อนลงสนามจริง ซึ่งแต่ละเล่มจะมีเล่มไหนกันบ้างไปดูกันดีกว่า!!
หนังสือสอบเข้า ม.1 รร.สาธิต ห้อง Gifted การันตรีอ่านแล้วสอยเข้าได้แน่นอน!!
มีใครอยากเข้าเรียน ม.1 โรงเรียนสาธิต หรือ ห้อง Gifted กันไหมคะ? โดยทางคุณพ่อ คุณแม่อยากให้น้องๆ สอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต หรือ ห้อง Gifted ล่ะก็แนะนำต้องมีหนังสือตัวช่วยดีๆ ถ้าอยากรู้ไปดูคลิปกันได้เลยค่ะ
รวมหนังสือ เตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนชื่อดัง (ห้อง Gifted+ห้องเรียนโครงการพิเศษ)
สำหรับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าม.4 อยู่แล้วไม่รู้ว่าจะอ่านหนังสือเล่มไหนดี ไม่ต้องห่วงค่ะ วันนี้ทางเราได้รวบรวมหนังสือมาให้แล้ว ไม่ต้องกังวลว่าจะทำข้อสอบเข้าม.4 ที่โรงเรียนดังไม่ได้ เพราะทุกเล่มที่เราเตรียมมาให้รับรองว่าเนื้อหาเน้น ข้อสอบเน้นๆมาให้น้องๆได้ทำกันค่ะ
รวมหนังสือสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดัง (ห้อง Gifted+ห้องเรียนโครงการพิเศษ)
รวมหนังสือสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดัง ห้อง Gifted และโรงเรียนประจำจังหวัด
รีวิวหนังสือ ติวเข้ม + ลุยโจทย์ ป.6 (5 วิชาหลัก) & สอบเข้า ม.1 มั่นใจเต็ม 100  แน่นอน!!
ใครที่กำลังเตรียมตัวจะสอบเข้า ม.1 มีเนื้อหาดีๆ พร้อมแนวข้อสอบ ต้องเล่มนี้เลย!!
แนะนำหนังสือ แบบฝึกหัด ป.1- ป.6 พิชิตเกรด 4 ไม่ยาก
แต่จะดีกว่าไหมถ้าเรามีตัวช่วยดีๆ ที่ช่วยฝึกฝนและเพิ่มเติมความรู้ให้กับน้องๆ ให้มั่นใจ พร้อมสอบได้คะแนนดีอย่างแน่นอน ถ้าอยากรู้ต้องดูคลิปนี้เลย!!
รีวิวหนังสือเตรียมสอบเข้า ม.1 ห้อง Gifted อ่านแล้วปัง!!
ใครที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าห้อง Gifted ไม่ควรพลาดเล่มนี้
รีวิวหนังสืออัพสกิลที่นักวาดสาย Manga อ่านแล้ววาดเก่งขึ้นอย่างแน่นอน!!
การวาดการ์ตูน Manga ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่ไม่ต้องเป็นห่วงไปค่ะ เพราะวันนี้พี่มีตัวช่วยดีๆ มานำเสนอ แต่ถ้าอยากรู้ว่าเป็นอะไรไปดูคลิปกันดีกว่า
อัพสกิลการขายผ่าน Social Media ด้วยหนังสือ Instagram Marketing
อยากอัพสกิลการขายออนไลน์การตลาดออนไลน์ทางแพลตฟอร์มอย่าง Instagram ทางนี้เลย
 รีวิวหนังสือ Practical Data Science with RapidMiner Studio เล่ม 1
ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสูงยุดเศรษฐกิจ 4.0 โลกแห่ง Digital แล้ว เพราะฉะนั้นถ้าอยากอัพสกิลต้องควรดูคลิปนี้
รีวิวหนังสือ Easy Note ฝรั่งเศส มั่นใจเต็ม 100
ใครที่กำลังเรียนภาษาฝรั่งเศสอยากได้ตัวช่วยดีๆ ในการทบทวนเพิ่มความเข้าใจ เตรียมพร้อมก่อนสอบ แนะนำให้ดูคลิปนี้กันเลยดีกว่าค่ะ
แนะนำหนังสือ SketchUp + AutoCAD 2022 สำหรับนักออกแบบบ้าน
ใครสายออกแบบ ต้องการเรียนรู้การออกแบบบ้านและงานเขียน 2 มิติและ 3 มิติ ขอแนะนำให้ต้องไปด้วยคลิปนี้กันเลย ที่แม้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถทำได้!!
เตรียมสอบเข้า ม.1 เล่มไหนอ่านแล้วปัง (ห้องปกติและ Gifted )
อืม... ดูเหมือนว่าจะใกล้เวลาที่น้องๆ ป.6 ต้องเตรียมสอบเข้า ม.1 แล้วนะ อ้ะๆ คุณพ่อ คุณแม่ หรือน้องๆ อย่าพึ่งเครียดหรือกังวลไปนะคะ เพราะวันนี้พี่แพรวมีไอเท็มดีๆ มาแนะนำ แต่ถ้าอยากรู้มีอะไรบ้างไปดูบทความนี้กันได้เลย
หนังสือ Drawing Comics Level Up! สกิลการวาด : Naoki Saito
อ. Naoki Saito นักวาดชื่อดังของญี่ปุ่น ซึ่งมีผลงานชื่อดังอย่างมากมาย อีกทั้งยังเป็น Youtuber ล่าสุดอาจารย์ได้มีหนังสือที่พัฒนาทักษะการวาดการ์ตูนให้กับมือใหม่นักวาดในเวอร์ชั่น ภาษาไทย กันแล้ว! ถ้าอย่างไงเราไปดูบทความดีกว่าค่ะ
รีวิวหนังสือตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อ สอบเข้า ม.4 มั่นใจเต็ม 100
ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับน้องที่ต้องเตรียมตัวสอบเข้า ม.4 แต่หลายคนก็คงเจอกับปัญหา ไม่รู้จะอ่านหนังสือเล่มไหน จุดไหน และต้องทำอย่างไงถึงจะจำเนื้อหาได้หมด  แต่ไม่ต้องห่วงค่ะทุกปัญหามีทางแก้ แต่ถ้าอยากรู้ไปดูบทความกันดีกว่า
หนังสือแนะนำการทำการตลาดออนไลน์ให้ปังด้วย Google
ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่สนใจในเรื่องของการค้นหาข้อมูลบน Google มากขึ้น เลยทำนักธุรกิจส่วนใหญ่หันหาทำการตลาดในรูปแบบของออนไลน์เป็นจำนวนมาก แต่จะมีวิธีไหนล่ะ ที่จะทำให้ธุรกิจของเราเป็นที่ยอมรับและติดอันดับบนยอดการค้นหาบน Google พี่แพรวมีเคล็ดไม่ลับที่จะทำให้การตลาดออนไลน์ของทุกคนออกมาปัง มาฝากกันค่ะจะมีหนังสืออะไรบ้างไปดูกันเลย
5 อันดับหนังสือเตรียมสอบเข้า ม.1 เล่มไหนดี ที่การันตรีสอบเข้าได้แน่นอน
การเตรียมตัวสอบเข้าม.1 เป็นสิ่งสำคัญมากในทุกครั้งของการสอบ คือภาพที่ตัวเราเองกำลังเคร่งเครียดอยู่กับอ่านหนังสือหลายสิบหน้า โดยไม่รู้ว่าเราจะได้เจอข้อสอบแนวไหน ซึ่งหนังสือเตรียมสอบนั้นมีหลายรูปแบบให้เลือก แต่ละแบบก็มีจุดเด่นแตกต่างกันไป วันนี้พี่เเพรวเลยจะมาแนะนำ 5 อันดับหนังสือเตรียมสอบเข้าม.1 ที่มีเนื้อหาครอบคลุมและเข้าใจง่ายมาฝากทุกคนด้วยค่ะ
10 หนังสือเล่มเด็ด สอบเข้า ม.4
สำหรับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าม.4 อยู่แล้วไม่รู้ว่าจะอ่านหนังสือเล่มไหนดี ไม่ต้องห่วงค่ะ วันนี้เเอดได้รวบรวมหนังสือมาให้แล้ว ไม่ต้องกังวลว่าจะทำข้อสอบไม่ได้ เพราะทุกเล่มที่เเอดเตรียมมาให้รับรองว่าเนื้อหาเน้น เเถมข้อสอบเน้นๆ มาให้น้องๆ ได้ทำกันค่ะ แล้วมาอ่านหนังสือไปพร้อมกัน ลุยกันเลย!
แนะนำหนังสือการตลาดยุคดิจิทัล ทันกระแสด้วย TikTok และ Youtube
หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือนักการตลาด ที่กำลังมองหาช่องทางในการขายเพิ่มขึ้นให้เหมาะกับคนรุ่นใหม่ แพลตฟอร์ม TikTok และ Youtube อาจเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ดี ในการสร้างการรับรู้ของแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักได้ วันนี้พี่แพรวเลยจะมาแนะนำหนังสือการตลาด 2 เล่ม ที่ถ้าไม่ได้อ่านถือว่าตกเทรนด์มาฝากกัน
เเนะนำหนังสือ Photoshop สำหรับมือใหม่หัดเเต่งภาพ
ต้องขอบอกเลยว่าทุกวันนี้ Photoshop มีความสำคัญต่อคนไทยมากค่ะเพราะโลกเราเข้าสู่ยุคดิจิตอลกันเต็มตัวแล้ว มีหลายอย่างที่เราต้องพึ่งพา Graphic Designไม่ว่าจะเป็นชีวิตประจำวัน หรือแม้แต่ชีวิตในการทำงานของบางสายงาน
รีวิวคู่มือเตรียมสอบ TOEIC เล่มไหนอ่านแล้วการันตรีสอบได้แน่นอน
มีใครไหมคะ ที่กำลังเตรียมตัวสอบ Toeicแต่ว่านะเตรียมตัวยังไงถึงให้ทำคะแนนได้ดีกันนะ เพราะว่าสำหรับการสอบ Toeicนั้นจำเป็นมากๆ คนที่กำลังทำงานหรือนักศึกษามองหางานที่ดีในตลาด แต่การสอบนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย วันนี้แพรวเลยจะมาแนะหนังสือ Toeicที่น่าสนใจมาฝากกัน
อยากเป็นครูต้องได้อ่าน! หนังสือเตรียมสอบเข้าคณะครุศาสตร์ถ้าได้อ่านสอบได้แน่นอน
แอดมินเชื่อค่ะว่าน้องๆ หลายคนมีความใฝ่ฝันอยากเป็นคุณครู คอยสอนเด็กๆ อยู่หน้าห้องใช่ไหมล่ะคะ แต่เอ้... เส้นทางการเป็นครูนั้นไม่ง่ายเลย วันนี้ค่ะ แอดมินเลยจะมาแนะนำตัวช่วยดีๆ ในการสอบเข้าคณะครุศาสตร์มาให้กับน้องๆ
ให้การอ่านหนังสือเป็นเรื่อง Easy ด้วย Easy Note หนังสือสำหรับน้องๆ ม.ต้น
มีใครมองหาตัวเลือกๆ ดีๆ ที่ช่วยการจดจำกันบ้างคะ? พี่แพรวเชื่อค่ะว่าทุกคนต้องเคยเจอกับปัญหาไม่รู้จะเริ่มอ่านหนังสือจากจุดไหน อ่านไปแล้วก็ไม่ตรงจุด ต้องอัดเนื้อหาบทเรียนทุกอย่างเข้าไปหมดจนสมองแทบระเบิด วันนี้แพรวเลยมีหนังสือดีๆ มาแนะนำค่ะ แต่ถ้าอยากรู้ว่ามีเล่มไหนบ้างไปดูกันดีกว่า!!
7 เรื่องที่ต้องรู้ ก่อนสอบ กสพท
ในช่วงเวลาของการสอบ เราจะพบกับอุปสรรค์ในการอ่านเป็นอย่างมาก หลายๆคนอาจจะเตรียมตัวไม่ค่อยทัน วันนี้เเอดก็มีวิธีต่างๆมาเเนะนำซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ มั่นใจเต็ม 100 มาเตรียมตัวสอบคณะกลุ่มแพทย์ที่ไม่ควรพลาด จะมีอะไรบ้างมาดูกันเลย!!
EASY NOTE  : จดไว้ ออกสอบเเน่ กับกฎสำหรับการเเก้ "Error Identification"
กฎสำหรับการแก้ Error Identification จากหนังสือ Easy Note อังกฤษ ม.ปลาย มั่นใจเต็ม 100 คือข้อสอบที่เราต้องหา "Error" หรือจุดผิดของ Grammar ให้เจอ
5 เรื่องต้องรู้ ก่อนเริ่มต้นภาษาจีนด้วยตนเอง
มัดรวมไว้ให้แล้วกับ 5 เรื่องต้องรู้ ก่อนเริ่มต้นภาษาจีนด้วยตนเอง สำหรับน้องๆ คนไหนที่กำลังเริ่มต้นพี่แอดมินขอแนะนำ หนังสือ Easy Note ภาษาจีน มั่นใจเต็ม 100 ใช้อ่านควบคู่ไป รับรองไม่มีพลาดแน่นอน!!
แนะนำหนังสือเตรียมสอบแพทย์ที่ควรมี!!
ใครอยากเป็นหมอบ้างเอ่ย! วันนี้ค่ะพี่แพรวจะมาแนะนำหนังสือเตรียมสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ที่น้องๆ ไม่ควรพลาดแนะนำว่าต้องมี แต่ถ้าอยากรู้ว่ามีหนังสือเล่มไหนกันบ้างเราไปดูด้วยกันดีกว่าค่ะ
แนะนำหนังสือสำหรับเตรียมสอบ ก.พ ที่คุณต้องมี!!
ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการสอบ ก.พ. ที่จะมาถึง วันนี้แอดมินเลยจะมาแนะนำหนังสือสอบ ก.พ. ทั้ง 4 เล่มที่น่าสนใจ ที่การันตรีเลยว่าอ่านแล้วเพิ่มประสิทธิภาพในการสอบของคุณแน่นอน!
อัพสกิลสาย Tech ในยุค AI เปลี่ยนโลก  “Fundamental of DEEP LEARNING in Practice”
ปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) เป็นศาสตร์ที่มีบทบาทสำคัญในการวิวัฒน์ของดิจิทัลเทคโนโลยี และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก จนเสมือนว่างานใดก็ตามที่ไม่มี AI เป็นส่วนหนึ่งในนั้น มันจะกลายเป็นงานที่ไม่สามารถทัดเทียมคู่แข่งได้
แนะนำหนังสือ EASY NOTE สอบ ก.พ. และครูผู้ช่วย
ใครที่กำลังมองหาหนังสือเตรียมสอบ ก.พ. แต่มองดูเล่มไหนก็น่าเบื่อไปหมดเลย วันนี้เเอดก็มาพร้อมกับหนังสือทั้ง 2 เล่ม บอกได้เลยว่าน่าอ่านมากๆค่ะ รับรองว่าบางกว่าหนังหมูเเน่นอน โดยเนื้อหาด้านในเข้าใจง่าย เเละยังทำให้การอ่านไม่น่าเบื่อด้วย โดยการใช้สี รูปภาพมาอธิบาย ทำให้เราพอจับทางข้อสอบจริงได้ง่ายขึ้นเยอะเลย
คลิปเเนะนำ หนังสือเตรียมสอบเข้าสำหรับน้อง ม.4
พบกันอีกแล้วนะคะกับพี่มิ้นวันนี้พี่มิ้นมีเคล็ดที่ไม่ลับมาบอกอีกเเล้วนะคะสำหรับน้องๆที่อยากจะสอบเข้า ม.4 วันนี้พี่มิ้นมีหนังสือที่มาพร้อมกับแนวข้อสอบ และเฉลยแบบละเอียด จะละเอียดขนาดไหนตามมาดูกันเลยจ้าาา
แนะนำหนังสือเตรียมสอบเข้า ม.1
วันนี้พี่มิ้นจะชวนน้องๆมาวางแผนอ่านหนังสือสำหรับเตรียมสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ที่มีแนวข้อสอบ และเฉลยละเอียดแบบสุดๆ
คลิปแนะนำหนังสือ Easy Note ตัวช่วยจดจำดีๆ ที่น้องๆม.ปลายต้องมี!
ใครมองหาตัวเลือกๆ ดีๆ ที่ช่วยการจดจำกันบ้างคะ? แอดมินเชื่อค่ะว่าทุกคนต้องเคยเจอกับปัญหาไม่รู้จะเริ่มอ่านหนังสือจากจุดไหน อ่านไปแล้วก็ไม่ตรงจุด ต้องอัดเนื้อหาบทเรียนทุกอย่างเข้าไปหมดจนสมองแทบระเบิด แต่แอดมินมีสิ่งที่จะมาช่วยน้องๆ ได้ แต่ว่ามันคืออะไรกันนะ? ถ้าอยากรู้เรามารับชมด้วยกันดีกว่าค่ะ
เเนะนำหนังสือขายดี สำหรับเตรียมสอบ TCAS
สำหรับน้องๆม.ปลายที่กำลังมองหาหนังสือ หรือเตรียมสอบวันนี้เเอดมินมีหนังสือ TCAS ดีๆมาเเนะนำค่ะ รับรองว่าคะเเนนสูงทำได้เเน่นอน
รีวิว หนังสือ  เก่งคิดพิชิตสอบ โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ ประถม
สวัสดีค่ะ น้องๆทุกคน วันนี้พี่แอดมินจะมารีวิวหนังสือ เก่งคิดพิชิตสอบ โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ สำหรับน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถม 4-6 น้องๆคนใหนที่อยากเก่งคณิตศาสตร์ ต้องเริ่มจากการฝึกทำโจทย์บ่อยๆ และต้องมีหนังสือ เก่งคิดพิชิตสอบ โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ มาเป็นตัวช่วยฝึกทำโจทย์ ภายในเล่มจะเป็นยังไง ไปดูพี่แอดมินรีวิวกันเลย !!
รีวิว เซตสุดคุ้ม : สรุปหลัก+รวมข้อสอบเข้า ม.4 สุดปัง
สวัสดีค่ะ น้องๆทุกคน มาพบกับพี่มิ้นอีกแล้ว วันนี้พี่มิ้นมี เซตสุดคุ้ม : สรุปหลัก+รวมข้อสอบเข้า ม.4 สุดปัง ให้น้องๆที่กำลังศึกษาอยู่มัธยมต้น ให้ฟังกัน เป็นที่รู้กันดีว่าน้องๆมัธยมต้น ก็ต้องเตรียมตัวที่จะสอบเข้า ม.ปลาย แต่น้องๆไม่ต้องกังวลไปนะคะ เพราะพี่มิ้นมีหนังสือที่จะช่วยให้น้องๆได้ลองทำข้อสอบกับทบทวนก่อนสอบ เข้า ม.ปลายแน่นอน
คลิปแนะนำหนังสือ Gat-English + Get-เชื่อมโยง ว่าเหมาะกับใครบ้าง ?
แอดมินเชื่อว่า คงจะมีน้องๆหลายๆคนที่กำลัง มองหาหนังสือ Gat ว่าควรเลือกซื้อแบบไหน และเล่มไหนที่เหมาะกับเรา วันนี้แอดมินมีคำตอบ
รีวิวหนังสือ แนะวิธีคิดพิชิตสอบ วิชาเฉพาะแพทย์ กสพท
ครั้งนี้เซคุงนำหนังสือเกี่ยวกับการสอบแพทย์มาแนะนำให้น้อง ๆ ได้รู้จัก โดยหนังสือเล่มนี้อัดแน่นเนื้อหามาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่อยกันเลย
แนะนำ 4 หนังสือเตรียมสอบสุดฮอต #dek64
เซราสุรวบรวมเล่มที่ดี เล่มที่เด็ด เรียกได้ว่าสุดปัง กันเลยทีเดียว ซึ่งมาให้ดูรีวิวกันถึง 4 กลุ่มหนังสือ ถ้าใครไม่มีถือว่าโคตรพลาดเลยจริง ๆ เพราะว่าแต่ละเล่มคุ้มค่าคุ้มราคาสุด ๆ เนื้อหาอัดแน่นไว้ภายในเล่มแล้ว อันนี้รับประกันจากลูกค้ากว่าหมื่นคำสั่งซื้อเลยขอบอก 
มาแล้ว!! รีวิว หนังสือ สรุปเข้ม + ข้อสอบ ชีววิทยา ม.ปลาย ฉบับสมบูรณ์ มั่นใจเต็ม 100
รีวิวหนังสือ สรุปเข้ม + ข้อสอบ ชีววิทยา ม.ปลาย ฉบับสมบูรณ์ มั่นใจเต็ม 100 ต้องบอกว่าหนังสือชีววิทยาเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาต่าง ๆ ไว้ด้วยกันทั้งหมด 5 PART ใหญ่ ได้แก่
รีวิวหนังสือ "Lightroom Classic CC 2018 Professional Guide"
หนังสือเล่มหนึ่งที่เหมาะกับคนชอบแต่งภาพและจัดการไฟล์ภาพให้ง่ายขึ้น
รีวิวหนังสือ "SketchUp 2019"
เรียนรู้การออกแบบบ้านและงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp 2019 จากวิธีสอนที่เข้าใจง่าย
รีริว หนังสือ  ปั้นร้านอาหารให้ปัง ทำยังไง Marketing for Food & Restaurant
ไม่ว่าจะเป็นร้านอย่างอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจอาหาร หากมีที่ตั้ง ที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง และต้องให้ลูกค้าเดินทางมาใช้บริการ ล้วนจำเป็นต้องสร้างตัวตนให้อยู่บนแผนที่ทั้งนั้น
กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป อัตราเงินเดือน18,000 บาท จำนวน 1 อัตรา วันที่เปิดรับสมัคร 1-20 พฤษภาคม 2563
เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก สอบบรรจุตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน) ในสังกัด สตม. จำนวน 200 อัตรา
ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2566 จำนวน 200 อัตรา
ด่วน !! รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ เปิดรับสมัครเข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2567(รอบแรก)
ด่วน !! รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ เปิดรับสมัครเข้าเรียน ม.4 ปี 2567 (รอบแรก) รับสมัครวันที่ 1-31 ส.ค.2566 สมัครได้ที่ https://www.mwit.ac.th/ โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก จํานวน 600 คน โดยการเรียงลําดับคะแนน รวมของ T-Score ของแต่ละรายวิชาจากมากไปน้อย และจะต้องได้เปอร์เซ็นไทล์ (percentile) ไม่ต่ำกว่า 55 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัคร นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัคร นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567 เริ่มสมัครออนไลน์ได้ตั้งเเต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2566
กำหนดการรับสมัครสอบท้องถิ่น 2566
กำหนดการรับสมัครสอบท้องถิ่น 2566  >> สมัครสอบเดือน ก.ค.- ส ค. 2566 >> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เดือน ส.ค.2566 >> สอบภาค ก. ข. เดือน ก.ย. 2566
มาแล้ว‼️ ปฎิทินสอบ TCAS67 #ฉบับคาดการณ์
น้อง ๆ Dek67 เตรียมพร้อมรึยังคะ สำหรับการสอบ TCAS67 ที่จะมาถึงนี้!! พี่บอกเลยว่าน้อง ๆ จะต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือกันได้แล้วนะ แต่ถ้ายังไม่รู้ว่าจะเริ่มอ่านจากตรงไหนดี เพราะยังไม่รู้เลยว่าแต่ละสนามสอบ สอบช่วงไหน ประมาณเดือนอะไร พี่ก็ได้รวบรวมข้อมูลทำเป็นปฎิทินมาให้น้อง ๆ แล้ว ถ้าอยากรู้ไปดูกันดีกว่า~
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 880 อัตรา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 880 อัตรา
ข่าวดี! สพฐ.ประกาศกำหนดการรับสมัครสอบ ‘ครูผู้ช่วย’ ปี 2566
สพฐ. กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
เตรียมตัว! กำหนดการสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 5,200 อัตรา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 5,200 อัตรา
ข่าวดี!! สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เตรียมเปิดสอบ 400 อัตรา
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะเปิดรับสมัคร และสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัด สตม. 400 อัตรา 
เช็กด่วน!! ตารางปฏิทินสอบ A-Level ปี 2566
เช็กด่วน!! ใกล้เข้ามาแล้วกับการสอบสำหรับ DEK 66 วันนี้เราได้รวบรวมข้อมูล ปฏิทินตารางสอบ A-Level ปี 2566 ที่อัพเดตล่าสุด มาให้น้อง ๆได้เช็กกันจ้า
เช็กเลย! กำหนดการสอบตรง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #Dek66
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เตรียมเปิดรับสมัครสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ ในวันที่ 1 - 16 กุมภาพันธ์ 2566 และจะจัดสอบในวันที่ 25 มีนาคม 2566 โดยน้องๆ ที่ต้องการยื่นสมัคร TCAS66  รอบ 3 Admission ใน 3 สาขานี้ เตรียมตัวไว้ได้เลย
อัปเดต!! ตารางกำหนดการสอบ ก.พ. ประจำปี 2566 รอบ Paper & Pencil และ รอบ e-Exam
สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 ทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) และแบบกระดาษ (Paper & Pencil) ฉบับอัปเดต!!
ข่าวดี!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2565 จำนวน 5,200 อัตรา
ข่าวดี!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2565 จำนวน 5,200 อัตรา โดยเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 25 พ.ย. - 19 ธ.ค. 65
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 1,265 อัตรา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1,265 อัตรา
ด่วน !! รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ เปิดรับสมัครเข้าเรียน ม.4 ปี 2566 (รอบแรก)
ด่วน !! รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ เปิดรับสมัครเข้าเรียน ม.4 ปี 2566 (รอบแรก) รับสมัครวันที่ 1-31 ส.ค.2565 สมัครได้ที่ https://www.mwit.ac.th/ โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก จํานวน 600 คน โดยการเรียงลําดับคะแนน รวมของ T-Score ของแต่ละรายวิชาจากมากไปน้อย และจะต้องได้เปอร์เซ็นไทล์ (percentile) ไม่ต่ำกว่า 55 ของผู้เข้าสอบทั้งหมดในทั้งรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ล่าสุด !! กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 72 อัตรา
กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 72 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่  25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2565
ด่วน!! เริ่มแล้ว สมัครสอบ ก.พ. 2565 แบบ Paper&Pencil จำนวน 500,000 ที่นั่ง
สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 ทั้งแบบ e-Exam และ Paper&Pencil รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแวะเข้ามาดูในบทความได้เลย
ข่าวดี !!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำรวจ จำนวน 546 อัตรา
ข่าวดี !!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร...
ข่าวดี!!! เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 35 อัตรา ครั้งที่ 1 ( ประจำปี 2565 )
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1 ( ประจำปี 2565 ) สมัครได้ตั้งเเต่ วันที่ สมัคร 25 ก.พ.- 6 มี.ค.2565
ด่วน !! เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
กองทัพบก มีกำหนดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้.- ๑. ประเภทการรับสมัคร ๑.๑ นักเรียนนายสิบทหารบก ผนวก ก ๑.๒ ทหารกองหนุนส่วนกำลังรบ และสนับสนุนการรบ ผนวก ข ๑.๓ ทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ผนวก ค ๑.๔ ทหารอาสา อัตรานายทหารประทวน ผนวก ง เปิดรับสมัครสอบแบบออนไลน์ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา ถึง ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา
ด่วนที่สุด !! สพฐ. เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป วันที่ 4 - 10 มิ.ย. 2564
หลังจากใครๆที่รอบสมัครครูผู้ช่วย รอบทั่วไปอยู่นะคะ ตอนนี้ทางสพฐ.เปิดรับสมัครครูผู้ช่วย รอบทั่วไปแล้ว ในวันที่ 4-10 มิ.ย. 64 สำหรับใครที่สนใจ วันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลสำหรับการสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไปมาให้ทุกคนแล้วค่ะ
สพฐ.เปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป 11,703 อัตรา ประกาศภายใน 27 เม.ย.64 พร้อมรับสมัคร 5-11 พ.ค.64
แผนดำเนินงานการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1) การคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย ว 16/2557, ว 17/2557 จำนวน 4,606 อัตรา ช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย.256      
สำนักงาน ก.พ.เปิดรับสมัครสอบภาค ก ประจำปี 2564 (รอบทั่วไป) จำนวน 800,000 ที่นั่ง
ด่วน!! ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 (รอบทั่วไป) จำนวน 800,000 ที่นั่ง ตั้งแต่วันที่ 3-24 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทางออนไลน์
สำนักงาน ก.พ.เปิดรับสมัครสอบภาค ก ประจำปี 2564 (รอบทั่วไป) จำนวน 800,000 ที่นั่ง
ด่วน!! ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 (รอบทั่วไป) จำนวน 800,000 ที่นั่ง ตั้งแต่วันที่ 3-24 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทางออนไลน์
สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบ e-Exam ประจำปี 2564 จำนวน 40,998 ที่นั่งสอบ
สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 (e-Exam 2564) สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2564
กรมยุทธศึกษาทหารบก ประกาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2564
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 325 อัตรา
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 325 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 63 - 19 มกราคม 64
กองทัพอากาศเปิดรับสมัครสอบนักเรียนจ่าอากาศ 499 อัตรา (ไม่ต้องสอบผ่านก.พ. ภาค ก)
ประกาศ กรมยุทธศึกทหารอากาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 499 อัตรา ไม่ต้องสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก 
ด่วน!!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ (เพศชาย) บรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจประจำปีงบประมาณ 2564  จำนวน 7,200 อัตรา
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2563 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) จำนวน 7,200 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร...
ด่วน!!! กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 225 อัตรา
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 5 ตำแหน่ง รวม 225 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นป
สสวท. ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจําปีการศึกษา2563 โดยมีรายละเอียดของการสมัคร...
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564
สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามรถทั่วไป ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียม
ด่วน!! รับสมัครสอบข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ไม่ต้องวิ่งและว่ายน้ำ 96 อัตรา
ด่วน!! ประกาศรับสมัครสอบข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ไม่ต้องวิ่งและว่ายน้ำ จำนวน 96 อัตรา รายละเอียดดังนี้
กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี จำนวน 55 อัตรา
กรมที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี จำนวน 55 อัตรา สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่ วันที่ 21กันยายน - 9 ตุลาคม 2563
ด่วน!! เตรียมเปิดสอบ ครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ปี 2563 เพิ่มกว่า 8,000 อัตรา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า หลังจากสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2563 ไปนั้น มีอัตราว่าง 18,987 อัตรา และจัดสอบเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อ 31 ส.ค.ที่ผ่านมา หลังพบว่ามีผู้สอบผ่านภาค ก และ ข จำนวนทั้งสิ้น
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพศหญิง บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2563 จำนวน 150 อัตรา
กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพศหญิง ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2563 จำนวน 150 อัตรา
ประกาศรับสมัครการสอบแข่งขันบุคคลภายนอก  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัด สตม. จำนวน 96 อัตรา
ประชุมแล้ว!! พิจารณาร่างประกาศรับสมัครการสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัด สตม. จำนวน 96 อัตรา
เร็วๆ นี้..!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพศหญิง เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปี 2563 จำนวน 150 อัตรา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพศหญิง เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปี 2563 จำนวน 150 อัตรา
เกณฑ์ใหม่!!  กำหนดการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย(กรณีทั่วไป) สังกัด สพฐ. 2563
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) "เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงาน"
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อจ้างและบรรจุ เป็นพนักงาน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 15-31 กรกฎาคม 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป อัตราเงินเดือน 19,500 บาท/เดือน สมัครได้ทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 21-27 พฤษภาคม 2563
ด่วน!! ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานวิเคราะห์ข้อมูล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตําแหน่งพนักงานวิเคราะห์ข้อมูล อัตราค่าจ้าง 17,000.- บาท/เดือน ภายในเวลาราชการ (16.30 น.) ของวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
ข่าวดี !! เปิดรับสมัครสอบตำรวจ ประจำปี 2563 แล้ว!!! นักเรียนนายสิบตำรวจ 6,400 อัตรา
ครม.อนุมัติแล้ว !! เปิดสอบตำรวจ จำนวน 9,000 อัตรา โดยจะมีการเปิดรับสมัครสอบตำรวจในปี 2563 [[ คลิก ]]
เมื่อเป็นตัวแทนเซราสุแล้วทำอย่างไรต่อ ??
สวัสดีสำหรับตัวแทนทุกท่าน หลายคนอาจสงสัยว่าเมื่อสมัครเป็นตัวแทนเซราสุแล้วยังไงต่อ? จะขายที่ไหน? ขายอย่างไร? โอ้ย!! แล้วมือใหม่อย่างเราจะทำอย่างไร? หยุดก่อน ตอนนี้ทีมงานเซราสุจะมาเผยเคล็ดลับวิธีการขายออนไลน์ทุกวิธีที่ทีมได้ระดมสมองและไอเดียมาให้ตัวแทนได้สานต่อและนำไปประยุกต์ตามความสามารถของแต่ละคน
ประกาศ!! บ.ไอดีซีฯ เปิด "รับสมัครตัวแทนขายหนังสือออนไลน์" ผลตอบแทนมากขึ้น สูงสุด 30% รับจำนวนจำกัด !!
ข่าวด่วน!!! สำหรับชาวโซเชียลที่อยากหาหารายได้เสริม ทางบริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด ได้เปิดโอกาสให้เพื่อนๆ เป็นตัวแทนขายหนังสือออนไลน์ โดยเพื่อนๆ สามารถขายหนังสือ โดยสต๊อกจะอัพเดทแบบเรียลไทม์ (หมดปัญหาเวลาเปิดออเดอร์) โดย..
สินค้าแนะนำ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา
ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา  (ปรับปรุงใหม่ล่าสุด)
ประมวลกฏหมายอาญา ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา  (ปรับปรุงใหม่ล่าสุด)
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา
ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฏหมายเเพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา
เซตคู่ สอบท้องถิ่นวิชากฎหมายเน้นๆ