Promotion
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top

หนังสือ คู่มือติวสอบ IELTS พร้อมเทคนิคพิชิตคะแนน

หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมทักษะการทำข้อสอบที่สำคัญทุกด้าน รวมถึงของข้อสอบทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นด้านการอ่าน (Reading) การฟัง (Listening) การเขียน (Writing) และการพูด (Speaking) อ่านง่าย ศึกษาด้วยตัวเองได้ อีกทั้งผู้เรียนยังสามารถเน้นฝึกฝนการตอบคำถามประเภทที่เป็นปัญหาในการทำข้อสอบได้ด้วย ผู้เรียนจะได้ฝึกทำแบบฝึกหัดที่เหมือนกับข้อสอบ IELTS ฉบับจริง เต็มไปด้วยเคล็ดลับต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเพิ่มคะแนนสอบและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับจุดผิดพลาดที่พบบ่อยได้ ประกอบด้วยเฉลยคำตอบและบทพูดท้ายเล่ม พร้อมทั้งไฟล์เสียงสำหรับฝึกฝนการทำข้อสอบด้านการฟังและการพูด
ขายแล้ว
13 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 9786164494145

฿616.50
ส่วนลด10%
฿685
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
จำนวน
คลัง: 92 เล่ม
ราคารวม :
฿685
ข้อมูลสินค้า
Barcode
9786164494145
ISBN
9786164494145
ขนาดหนังสือ
21 x 29.5 ซม.
ความหนาสินค้า
1.6 ซม.
น้ำหนัก
860 กรัม
จำนวนหน้า
300 หน้า
วันวางจำหน่าย
06/06/66
ตัวอย่างหนังสือ
Download
toptoptoptoptoptoptoptoptoptoptop
หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมทักษะการทำข้อสอบที่สำคัญทุกด้าน รวมถึงของข้อสอบทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นด้านการอ่าน (Reading) การฟัง (Listening) การเขียน (Writing) และการพูด (Speaking) อ่านง่าย ศึกษาด้วยตัวเองได้ อีกทั้งผู้เรียนยังสามารถเน้นฝึกฝนการตอบคำถามประเภทที่เป็นปัญหาในการทำข้อสอบได้ด้วย

ผู้เรียนจะได้ฝึกทำแบบฝึกหัดที่เหมือนกับข้อสอบ IELTS ฉบับจริง เต็มไปด้วยเคล็ดลับต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเพิ่มคะแนนสอบและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับจุดผิดพลาดที่พบบ่อยได้ ประกอบด้วยเฉลยคำตอบและบทพูดท้ายเล่ม พร้อมทั้งไฟล์เสียงสำหรับฝึกฝนการทำข้อสอบด้านการฟังและการพูด

สรุปเนื้อหาและแนวทางการทำข้อสอบที่ผู้อ่านมีโอกาสเจอในข้อสอบจริง อัดแน่นไปด้วยเทคนิคในการตอบคำถามและตัวอย่างในการตอบเฉลยข้อสอบพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียดมีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำมากมายตลอดทั้งเล่ม เรียบเรียงและเขียนโดยผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์จาก Collins
ข้อมูลเบื้องต้น ,ข้อสอบ IELTS
การฟัง
บทที่ 1 การฟังโดยทั่วไปและการฟังเชิงวิชาการ
บทที่ 2 การฟังภาษาอังกฤษ
บทที่ 3 คำถามแบบตอบสั้น (Short-Answer Questions)
บทที่ 4 คำถามแบบเติมคำตอบในช่องว่าง 1 (Completion Questions 1)
บทที่ 5 คำถามแบบเลือกคำตอบ (Multiple-Choice Questions)
บทที่ 6 คำถามแบบจับคู่ (Matching Questions)
บทที่ 7 คำถามแบบเติมคำตอบในช่องว่าง 2 (Completion Questions 2)
บทที่ 8 คำถามแบบเติมคำตอบในรูปภาพ (Labelling Questions)
การอ่าน
บทที่ 1 การหาคำตอบในบทความ (Locating Answers in Reading Texts)
บทที่ 2 การอ่านเพื่อหารายละเอียด (Reading for Detail)
บทที่ 3 โจทย์แบบเติมคำตอบในช่องว่าง (Completion Tasks)
บทที่ 4 โจทย์แบบเลือกคำตอบ (Multiple-Choice Tasks)
บทที่ 5 โจทย์แบบระบุความถูกต้องของข้อมูล (Identification Tasks)
บทที่ 6 โจทย์แบบจับคู่ (Matching Tasks)
บทที่ 7 โจทย์แบบจับคู่หัวเรื่อง (Matching Headings)
บทที่ 8 โจทย์แบบจับคู่ประโยคต่อท้าย (Matching Sentence Endings)
บทที่ 9 โจทย์แบบเติมคำตอบในแผนผังและแผนภาพ (Flow-Chart and Diagram Completion)
บทที่ 10 คำถามแบบตอบสั้น (Short-Answer Questions)
การเขียน
บทที่ 1 เกณฑ์การประเมินข้อสอบด้านการเขียน (Writing Assessment Criteria)
บทที่ 2 การอธิบายข้อมูลอย่างครบถ้วน (Task Achievement) : โจทย์ประเภทที่ 1
บทที่ 3 การแสดงความคิดเห็นอย่างตรงประเด็น (Task Response Task 2) : โจทย์ประเภทที่ 2
บทที่ 4 การเชื่อมโยงตรรกะ (Coherence)
บทที่ 5 การเชื่อมใจความ (Cohesion)
บทที่ 6 ความสามารถในการใช้คำศัพท์ 1 : ความหลากหลาย (Lexical Resource 1: Range)
บทที่ 7 ความสามารถในการใช้คำศัพท์ 2 : ความถูกต้อง (Lexical Resource 2: Accuracy)
บทที่ 8 ความหลากหลายทางไวยากรณ์ (Grammatical Range)
บทที่ 9 ความถูกต้องทางไวยากรณ์ (Grammatical Accuracy)
บทที่ 10 ทบทวน (Review)
การพูด
บทที่ 1 เกณฑ์การประเมินข้อสอบด้านการพูด (Speaking Assessment Criteria)
บทที่ 2 ความคล่องแคล่ว (Fluency)
บทที่ 3 การเชื่อมโยงตรรกะ (Coherence)
บทที่ 4 ความสามารถในการใช้คำศัพท์ 1 : ความหลากหลาย (Lexical Resource 1: Range)
บทที่ 5 ความสามารถในการใช้คำศัพท์ 2 : ความถูกต้อง (Lexical Resource 2: Accuracy)
บทที่ 6 ความหลากหลายทางไวยากรณ์ (Grammatical Range)
บทที่ 7 ความถูกต้องทางไวยากรณ์ (Grammatical Accuracy)
บทที่ 8 การออกเสียง 1 : คำและเสียง (Pronunciation 1: Words and Sounds)
บทที่ 9 การออกเสียง 2 : จังหวะและน้ำเสียง (Pronunciation 2: Rhythm and Intonation)
บทที่ 10 ทบทวน (Review)
บทพูด ,เฉลย
รีวิวหนังสือ คู่มือติวสอบ IELTS พร้อมเทคนิคพิชิตคะแนน
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
เซตเตรียมสอบ IELTS
เตรียมสอบเข้ม IELTS Writing ฉบับสมบูรณ์
TBX ผ่าโจทย์ TOEFL ITP : Achieve the TOEFL ITP
TBX Intensive IELTS Guide คู่มือสอบ IELTS ฉบับเร่งรัด
All that IELTS คู่มือเตรียมสอบ IELTS ใหม่ล่าสุด ฉบับครบจบไวในเล่มเดียว Writing Reading Listening Speaking
ประลองโจทย์ข้อสอบจริง TOEIC 1000 ข้อ RC  (Reading) NEW TOEIC Economy RC 1000 Questions