FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
Advance วิทย์ ป.6+พิชิตสอบ Gifted ม.1 รร. ชั้นนำ มั่นใจเต็ม 100
Advance วิทย์ ป.6+พิชิตสอบ Gifted ม.1 รร. ชั้นนำ มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ : Infopress / 9786164872554
หนังสือ Advance วิทย์ ป.6+พิชิตสอบ Gifted ม.1 รร. ชั้นนำ มั่นใจเต็ม 100
แชร์
top
top
top
269.1 บาท
ส่วนลด 10%

ราคา ปกติ 299 บาท
สินค้าใกล้หมด
สินค้านี้ขายไปแล้ว 390
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  9786164872554
 • Barcode :
  9786164872554
 • ขนาดหนังสือ :
  19.05 x 25.4 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  2 ซม.
 • น้ำหนัก :
  850 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  352 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  08/10/64
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • บทที่ 1
  ร่างกายและกระบวนการดำรงชีวิต
  ระบบร่างกาย
  ระบบย่อยอาหาร
  ระบบไหลเวียนโลหิต
  ระบบหายใจ
  ระบบน้ำเหลือง
  ระบบภูมิคุ้มกัน
  ระบบขับถ่ายของเสีย
  การสืบพันธุ์
  อาหาร
  ตะลุยโจทย์ท้ายบท พร้อมเฉลย

  บทที่ 2
  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
  สิ่งมีชีวิต
  ระบบนิเวศ
  รูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
  การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
  พันธุกรรม และการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
  การเปลี่ยนแปลงวัฏจักรในสิ่งแวดล้อม
  ทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาสิ่งแวดล้อม
  ตะลุยโจทย์ท้ายบท พร้อมเฉลย

  บทที่ 3
  สารและสมบัติสาร
  สารและสสาร
  สาร และการจำแนกสาร
  การแยกสาร
  สารในชีวิตประจำวัน
  ตะลุยโจทย์ท้ายบท พร้อมเฉลย

  บทที่ 4
  แรงและการเคลื่อนที่
  แรงชนิดต่างๆ ในจักรวาล
  น้ำหนัก กับ มวล
  การวาดรูปแรง และการกระทำ
  แรงเสียดทาน
  แรงลอยตัว
  ความดัน และการประยุกต์ใช้
  เครื่องทุ่นแรง
  ตะลุยโจทย์ท้ายบท พร้อมเฉลย

  บทที่ 5
  พลังงาน
  พลังงาน แหล่งกำเนิด
  และการเปลี่ยนรูป
  พลังงานเชิงกล
  แสง และการมองเห็น
  เสียง และการได้ยิน
  พลังงานไฟฟ้า
  พลังงานทดแทน
  ตะลุยโจทย์ท้ายบท พร้อมเฉลย

  บทที่ 6
  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
  ลักษณะทางธรณีของโลก
  ธรณีพิบัติภัย
  ดิน และการอนุรักษ์ดิน
  น้ำ และการอนุรักษ์น้ำ
  มลพิษทางอากาศ
  เมฆ หมอก หิมะ ลูกเห็บ
  อุณหภูมิ
  ความชื้น
  ความดันอากาศ
  พายุ
  หินชนิดต่างๆ
  ตะลุยโจทย์ท้ายบท พร้อมเฉลย

  บทที่ 7
  ดาราศาสตร์และอวกาศ
  การกำเนิดของจักรวาล
  ระบบสุริยะจักรวาล
  โลกกับอวกาศ
  ดาวฤกษ์บนท้องฟ้า
  ระบบพิกัดทรงกลมฟ้า
  การสำรวจอวกาศ
  ตะลุยโจทย์ท้ายบท พร้อมเฉลย

  บทที่ 8
  แนวข้อสอบเข้า ม.1
  แนวข้อสอบเข้า ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 - 3
  เฉลยแนวข้อสอบเข้า ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 – 3

  บทที่ 9
  แนวข้อสอบ O-NET ป.6 (วิชาวิทยาศาสตร์)
  แนวข้อสอบ O-NET ป.6 (วิชาวิทยาศาสตร์) ชุดที่ 1 - 2
  เฉลยแนวข้อสอบ O-NET ป.6 (วิชาวิทยาศาสตร์) ชุดที่ 1 - 2

  บทที่ 10
  แนวข้อสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (Gifted / GATE / SMA / TEP / SME)
  แนวข้อสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ชุดที่ 1- 2
  เฉลยแนวข้อสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ชุดที่ 1-2

  บทที่ 11
  แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) เข้า ม.1 ห้องเรียน EP
  แนวข้อสอบเข้า ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์หลักสูตร English Program ชุดที่ 1-2
  เฉลยข้อสอบเข้า ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์หลักสูตร English Program ชุดที่ 1-2
ทบทวนเนื้อหาวิทยาศาสตร์แบบเข้มข้น สำหรับ ป.4-5-6 เพื่อสอบเข้า ม.1 โดยเฉพาะสอบเข้าห้องเรียนพิเศษ/Gifted ด้วยภาพสี เข้าใจง่าย เห็นภาพใหญ่ จำได้ติดตา

ช่วยลดเวลาในการทบทวนทั้งภาคเนื้อหาทฤษฎีหลักการ และการคำนวณ ทุกบทมีแบบฝึกหัด และตบท้ายด้วยข้อสอบจากสนามสอบสำคัญมาให้ฝึกฝีมือรวมแล้วกว่า 500 ข้อ พร้อมเฉลยเน้นความเข้าใจ ให้เหตุผลและเสริมทริกในการเข้าสอบ


รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้
1. สรุปเนื้อหาวิทย์ ป.4-5-6 ด้วยภาพสีเข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัด ครบตามหลักสูตรล่าสุด
2. เสริมเนื้อหาเกินหลักสูตร สำหรับสอบเข้าห้อง Gifted และสอบแข่งขันทางวิชาการ
3.ข้อสอบ 500 ข้อ ทั้งข้อสอบเข้า ม.1 ทั้งรร.ชั้นนำ, สอบห้อง Gifted, สอบ O-NET และสอบห้อง EP


รีวิวสินค้า : หนังสือ Advance วิทย์ ป.6+พิชิตสอบ Gifted ม.1 รร. ชั้นนำ มั่นใจเต็ม 100 / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top