FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ข ติวให้ผ่านและสอบติด 100%
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 9786162369049
หนังสือ คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ข ติวให้ผ่านและสอบติด 100%
แชร์
top
top
top


หนังสือคู่มือที่อัพเดทใหม่ ทันสมัย ตรงกับนโยบายหลักสูตรการเรียนการสอนล่าสุด ที่ต้องใช้ในการสอบ

มั่นใจด้วยแนวข้อสอบที่ใช้สอบความสามารถเฉพาะตำแหน่ง รวบรวม เรียบเรียง นำมาวิเคราะห์ จากแนวช้อสอบที่ออกทุกปี เพิ่มโอกาสสอบติด ได้สูงมาก อีกทั้งยังสมบูรณ์ ครบถ้วนทุกเนื้อหา ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา)1.หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
2.หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
4.การพัฒนาผู้เรียน
5.การบริหารจัดการชั้นเรียน
6.การวิจัยทางการศึกษา
7.สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
8.การวัดและประเมินผลการศึกษา
9.ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง

ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง ได้มาตรฐานแนวข้อสอบที่มีคุณภาพ ชัดเจน แม่นยำ ที่สำคัญคือ ออกสอบบ่อยทุกปีรีวิวสินค้า : หนังสือ คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ข ติวให้ผ่านและสอบติด 100%
สินค้าที่อยากบอกต่อ
คำค้นหายอดนิยม top