FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
หัดคัด หัดอ่าน แบบแจกลูกสะกดคำโดยยึดสระและตัวสะกดเป็นหลัก (เล่ม 4)
หัดคัด หัดอ่าน แบบแจกลูกสะกดคำโดยยึดสระและตัวสะกดเป็นหลัก (เล่ม 4)
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 8859099301961
หนังสือ หัดคัด หัดอ่าน แบบแจกลูกสะกดคำโดยยึดสระและตัวสะกดเป็นหลัก (เล่ม 4)
แชร์
top
top
top
เมื่อเด็กเรียนรู้พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และตัวสะกดจนครบถ้วนแล้ว ในลำดับถัดมาคือการสอน ให้เด็กรู้จักประสมคำ เพื่อให้เด็กอ่านออกเขียนได้ ในหนังสือเล่มนี้จะแนะนำให้เด็กหัดคัด หัดอ่าน แบบแจกลูกสะกดคำโดยยึดสระและตัวสะกดเป็นหลัก (ตรึงสระและตัวสะกด)

วิธีการตรึงสระและตัวสะกดนั้นก็คือ จะมีการคงไว้ซึ่งสระและตัวสะกด
แต่จะมีการเปลี่ยนพยัญชนะที่นำมาประสมเป็นคำนั่นเอง

เมื่อรู้จักคำ และฝึกสะกดคำจนคล่องแล้วก็จะทำให้เด็กๆ อ่านได้เร็วขึ้นตามลำดับ
รีวิวสินค้า : หนังสือ หัดคัด หัดอ่าน แบบแจกลูกสะกดคำโดยยึดสระและตัวสะกดเป็นหลัก (เล่ม 4) / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
asdasdasdasddasasdasd
คำค้นหายอดนิยม top