FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
คัดไทย ก-ฮ อนุบาล 2
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 8859099302807
หนังสือ คัดไทย ก-ฮ อนุบาล 2
แชร์
top
top
top
อ่านออก เขียนได้ รู้จักพยัญชนะไทยครบถ้วน ก่อนฝึกประสมคำ

แบบฝึกคัดไทย ก-ฮ พร้อมแบบฝึกลีลามือ และการลากเส้นบริหารกล้ามเนื้อมือก่อนหัดคัดตัวอักษรในแต่ละหน้า เพื่อให้เด็กคุ้นเคยกับการลากเส้นในการเขียนพยัญชนะอย่างถูกวิธี

เหมาะสำหรับการฝึกเขียนในระดับอนุบาล
รีวิวสินค้า : หนังสือ คัดไทย ก-ฮ อนุบาล 2
คำค้นหายอดนิยม top