Promotion
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top

หนังสือ สรุปเนื้อหา+ข้อสอบเข้มข้น วิทยาศาสตร์ ป.6 พร้อมสอบ O-NET&เข้า ม.1 มั่นใจเต็ม 100

การเรียนวิทยาศาสตร์ช่วยให้เข้าใจโลกและสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันรอบตัวเรา นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับกฎของธรรมชาติ และยังช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และการแก้ปัญหาที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้วย เนื้อหาและข้อสอบประกอบไปด้วยเนื้อหาที่จำเป็นต่อการสอบ ได้แก่ ความรู้วิทยาศาสตร์ทั่วไป ระบบย่อยอาหาร เซลล์สิ่งมีชีวิต คุณสมบัติการละลาย หิน ซากดึกดำบรรพ์ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โลกและดาราศาสตร์ วัสดุและสาร เสียง แรงและพลังงาน แรงไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น หนังสือเล่มนี้จัดข้อสอบมาให้อย่างครบๆ ทั้ง O-NET ป.6 จำนวน 5 ชุด และแนวข้อสอบ ม.1 มากถึง 10 ชุด ให้นักเรียนฝึกฝนความชำนาญในการทำข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อสอบเข้าระดับชั้น ม.1 โรงเรียนที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศ ข้อสอบเน้นเจาะลึกแต่ละประเด็นที่ออกสอบบ่อยพร้อมเฉลยอย่างละเอียด เนื้อหาและข้อสอบภายในเล่มครอบคลุมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและบางทักษะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าสอบโรงเรียนชื่อดังอย่างมั่นใจ
ขายแล้ว
26 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 8859161010982

฿252
ส่วนลด10.00%
฿280
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
จำนวน
คลัง: 193 เล่ม
ราคารวม :
฿280
ข้อมูลสินค้า
Barcode
8859161010982
ISBN
8859161010982
ขนาดหนังสือ
19.05 x 25.4 ซม.
ความหนาสินค้า
1 ซม.
น้ำหนัก
500 กรัม
จำนวนหน้า
192 หน้า
วันวางจำหน่าย
18/03/67
ตัวอย่างหนังสือ
Download
toptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptop
การเรียนวิทยาศาสตร์ช่วยให้เข้าใจโลกและสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันรอบตัวเรา นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับกฎของธรรมชาติ และยังช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และการแก้ปัญหาที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้วย เนื้อหาและข้อสอบประกอบไปด้วยเนื้อหาที่จำเป็นต่อการสอบ ได้แก่ ความรู้วิทยาศาสตร์ทั่วไป ระบบย่อยอาหาร เซลล์สิ่งมีชีวิต คุณสมบัติการละลาย หิน ซากดึกดำบรรพ์ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โลกและดาราศาสตร์ วัสดุและสาร เสียง แรงและพลังงาน แรงไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น

หนังสือเล่มนี้จัดข้อสอบมาให้อย่างครบๆ ทั้ง O-NET ป.6 จำนวน 5 ชุด และแนวข้อสอบ ม.1 มากถึง 10 ชุด ให้นักเรียนฝึกฝนความชำนาญในการทำข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อสอบเข้าระดับชั้น ม.1 โรงเรียนที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศ ข้อสอบเน้นเจาะลึกแต่ละประเด็นที่ออกสอบบ่อยพร้อมเฉลยอย่างละเอียด เนื้อหาและข้อสอบภายในเล่มครอบคลุมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและบางทักษะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าสอบโรงเรียนชื่อดังอย่างมั่นใจ

1. ทบทวนเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ สรุปสั้น อ่านกระชับ อ่านเข้าใจรวดเร็ว พร้อมเข้าห้องสอบ
2. ฝึกทำแนวข้อสอบทั้ง O-NET ป.6 และสอบ ม.1 วิทยาศาสตร์ สอบเข้าโรงเรียนชื่อดังอย่างมั่นใจ
3. จับเวลาทำข้อสอบ จับเวลาทำจริง เฉลยละเอียดอ่านทบทวนความผิดพลาด ทำให้มั่นใจยิ่งขึ้น


- ทบทวนวิชาวิทยาศาสตร์
- สารอาหารและการย่อยอาหาร
- คาร์โบไฮเดรต
- โปรตีน
- ไขมัน
- วิตามิน
- เกลือแร่
- น้ำ
- ระบบย่อยอาหาร
- การทำงานของระบบย่อย - อาหาร
- สิ่งมีชีวิต
- กลุ่มพืช
- กลุ่มสัตว์
- ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
- การถ่ายทอดพลังงานระหว่างสิ่งมีชีวิต
- ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
- การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
- วัสดุและสาร
- การเปลี่ยนแปลงของสาร
- การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้
- การแยกสารเนื้อผสม
- แรงและพลังงาน
- แรงลัพธ์
- แรงเสียดทาน
- แรงโน้มถ่วง
- เสียง
- แสง

- แรงไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า
- การต่อวงจรไฟฟ้า
- โลก ดวงดาว และอวกาศ
- การเกิดข้างขึ้น ข้างแรม
- ดาวเคราะห์ และดาวฤกษ์
- การเกิดสุริยุปราคา
- การเกิดจันทรุปราคา
- ปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติ
- ลมบก ลมทะเล และมรสุม
- ปรากฏการณ์เรือนกระจก
- หินและซากดึกดำบรรพ์
- วัฏจักรหิน
- ซากดึกดำบรรพ์

แนวข้อสอบ O-NET ป.6
แนวข้อสอบ O-NET ป.6 ชุดที่ 1
แนวข้อสอบ O-NET ป.6 ชุดที่ 2
แนวข้อสอบ O-NET ป.6 ชุดที่ 3
แนวข้อสอบ O-NET ป.6 ชุดที่ 4
แนวข้อสอบ O-NET ป.6 ชุดที่ 5

แนวข้อสอบเข้า ม.1
แนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 1
แนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 2
แนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 3
แนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 4
แนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 5
แนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 6
แนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 7
แนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 8
แนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 9
แนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 10

เฉลยแนวข้อสอบ O-NET ป.6
เฉลยแนวข้อสอบ O-NET ป.6 ชุดที่ 1
เฉลยแนวข้อสอบ O-NET ป.6 ชุดที่ 2
เฉลยแนวข้อสอบ O-NET ป.6 ชุดที่ 3
เฉลยแนวข้อสอบ O-NET ป.6 ชุดที่ 4
เฉลยแนวข้อสอบ O-NET ป.6 ชุดที่ 5

เฉลยแนวข้อสอบเข้า ม.1
เฉลยแนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 1
เฉลยแนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 2
เฉลยแนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 3
เฉลยแนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 4
เฉลยแนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 5
เฉลยแนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 6
เฉลยแนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 7
เฉลยแนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 8
เฉลยแนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 9
เฉลยแนวข้อสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 10

รีวิวหนังสือ สรุปเนื้อหา+ข้อสอบเข้มข้น วิทยาศาสตร์ ป.6 พร้อมสอบ O-NET&เข้า ม.1 มั่นใจเต็ม 100
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
 เก่งเลข ป.4-5-6 ด้วย 3 เนื้อหาพิเศษ
แนวข้อสอบพิชิต คณิต TEDET ป.4
สรุปเนื้อหา + ข้อสอบเข้มข้น คณิตศาสตร์ ป.6 พร้อมสอบ O-NET & เข้า ม.1 มั่นใจเต็ม 100
สรุปลัดวิชาภาษาไทยเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ
ติวเข้ม พิชิตเกรด 4 คณิตศาสตร์ ป.3
แผนภาพช่วยจำ คณิต ป.6