Promotion
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top

หนังสือ KEY MAP คณิตศาสตร์ ม.ปลาย แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%

มโนภาพ key word สำคัญที่จะทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยภาพรวมได้อย่างเป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้ทุกวิชา เพื่อความจำและความเข้าใจ ฝึกความคิดอย่างเป็นระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำมาใช้ในการสอบได้ทุกสนามสอบ ทั้งสอบเก็บคะแนน สอบย่อย สอบกลางภาคเรียน สอบปลายภาคเรียน สอบ A-Level สอบ TPAT รวมไปถึงการสอบครั้งสำคัญ ๆ ในชีวิตนักเรียนชั้น ม.ปลาย ที่จะเพิ่มโอกาสให้สามารถทำข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้คะแนนดีในทุกการสอบ สามารถนำมาใช้ในการสอบได้ทุกสนามสอบ ทั้งสอบเก็บคะแนน สอบย่อย สอบกลางภาคเรียน สอบปลายภาคเรียน สอบ A-Level สอบ TPAT รวมไปถึงการสอบครั้งสำคัญ ๆ ในชีวิตนักเรียนชั้น ม.ปลาย ที่จะเพิ่มโอกาสให้สามารถทำข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้คะแนนดีในทุกการสอบ
ขายแล้ว
12 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 8859099308328

฿175.50
ส่วนลด10.00%
฿195
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
จำนวน
คลัง: 198 เล่ม
ราคารวม :
฿195
ข้อมูลสินค้า
Barcode
8859099308328
ISBN
8859099308328
ขนาดหนังสือ
24 x 18.8 ซม.
ความหนาสินค้า
1 ซม.
น้ำหนัก
350 กรัม
จำนวนหน้า
84 หน้า
วันวางจำหน่าย
01/04/67
บรรณาธิการ
ตัวอย่างหนังสือ
Download
toptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptop
มโนภาพ key word สำคัญที่จะทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยภาพรวมได้อย่างเป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้ทุกวิชา เพื่อความจำและความเข้าใจ ฝึกความคิดอย่างเป็นระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถนำมาใช้ในการสอบได้ทุกสนามสอบ ทั้งสอบเก็บคะแนน สอบย่อย สอบกลางภาคเรียน สอบปลายภาคเรียน สอบ A-Level สอบ TPAT รวมไปถึงการสอบครั้งสำคัญ ๆ ในชีวิตนักเรียนชั้น ม.ปลาย ที่จะเพิ่มโอกาสให้สามารถทำข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้คะแนนดีในทุกการสอบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เซต
การให้เหตุผล
จำนวนจริง
ตรรกศาสตร์
เรขาคณิตวิเคราะห์
ภาคตัดกรวย
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
ฟังก์ชันลอการิทึม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
เมทริกซ์
เวกเตอร์
จำนวนเชิงซ้อน
หลักการนับเบื้องต้น
ความน่าจะเป็น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ลำดับและอนุกรม
แคลคูลัสเบื้องต้น
สถิติ


รีวิวหนังสือ KEY MAP คณิตศาสตร์ ม.ปลาย แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
KEY MAP ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
KEY MAP ฟิสิกส์ ม.ปลาย แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
KEY MAP ชีวะ ม.ปลาย แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
KEY MAP เคมี ม.ปลาย แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
KEY MAP ภาษาอังกฤษ ม.ต้น แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
KEY MAP วิทยาศาสตร์ ม.ต้น แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%