Promotion
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top

หนังสือ คู่มือชำแหละข้อสอบ TU-GET READING

TU-GET หรือ Thammasat University General English Test คือข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยสถาบันภาษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคำว่า TU-GET นั้นย่อมาจากคำว่า ThammasatUniversity General English Test หรือ แบบทดสอบภาษาอังกฤษทั่วไปของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้อสอบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ข้อสอบด้านการอ่าน (Reading) ข้อสอบส่วนไวยากรณ์หรือโครงสร้าง (Grammar หรือ Structure) และสุดท้ายคือข้อสอบส่วนคำศัพท์ (Vocabulary) ข้อสอบ TU-GET มีคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ • Reading 500 คะแนน (50 ข้อ) • Structure 250 คะแนน (25 ข้อ) • Vocabulary 250 คะแนน (25 ข้อ) หนังสือเล่มนี้จะพาผู้อ่านมาศึกษาข้อสอบในส่วนการอ่าน (Reading) โดยจะใช้วิธีการชำแหละข้อสอบส่วนการอ่านอย่างละเอียด รวมถึงการวิเคราะห์รูปแบบข้อสอบที่เจอในสนามจริง คำถามที่พบบ่อย รวมถึงแจกเทคนิคต่าง ๆ ที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น และปิดท้ายด้วยการเตรียมความพร้อมผ่านข้อสอบจำลองท้ายเล่ม
ขายแล้ว
7 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 9786164494718

฿390
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
จำนวน
คลัง: 129 เล่ม
ราคารวม :
฿390
ข้อมูลสินค้า
Barcode
9786164494718
ISBN
9786164494718
ขนาดหนังสือ
19.05 x 25.4 ซม.
ความหนาสินค้า
1.5 ซม.
น้ำหนัก
680 กรัม
จำนวนหน้า
280 หน้า
วันวางจำหน่าย
05/01/67
ตัวอย่างหนังสือ
Download
toptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptop
TU-GET หรือ Thammasat University General English Test คือข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยสถาบันภาษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคำว่า TU-GET นั้นย่อมาจากคำว่า ThammasatUniversity General English Test หรือ แบบทดสอบภาษาอังกฤษทั่วไปของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้อสอบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ข้อสอบด้านการอ่าน (Reading) ข้อสอบส่วนไวยากรณ์หรือโครงสร้าง (Grammar หรือ Structure) และสุดท้ายคือข้อสอบส่วนคำศัพท์ (Vocabulary)

ข้อสอบ TU-GET มีคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
• Reading 500 คะแนน (50 ข้อ)
• Structure 250 คะแนน (25 ข้อ)
• Vocabulary 250 คะแนน (25 ข้อ)

หนังสือเล่มนี้จะพาผู้อ่านมาศึกษาข้อสอบในส่วนการอ่าน (Reading) โดยจะใช้วิธีการชำแหละข้อสอบส่วนการอ่านอย่างละเอียด รวมถึงการวิเคราะห์รูปแบบข้อสอบที่เจอในสนามจริง คำถามที่พบบ่อย รวมถึงแจกเทคนิคต่าง ๆ ที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น และปิดท้ายด้วยการเตรียมความพร้อมผ่านข้อสอบจำลองท้ายเล่ม

แนะนำเคล็ดลับและเทคนิคสำคัญที่ผู้สอบควรอ่านก่อนลงสนามสอบจริง
ประกอบด้วยข้อสอบจำลองให้ฝึกทำจำนวน 3 ชุด
เฉลยข้อสอบพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด
ชำแหละโจทย์ทุกแบบในข้อสอบ TU-GET พาร์ต READING พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบท
จำนวนข้อสอบในแต่ละชุดและระดับความยากอิงตามข้อสอบจริง

สารบัญ

บทนำจากผู้เขียน
บทนำบรรณาธิการ
วิธีใช้หนังสือเล่มนี้
เทคนิคการทำข้อสอบ Reading
• การคาดเดา (Predicting)
• การอ่านแบบเร็ว (Skimming)
• การอ่านหาข้อมูลเฉพาะ (Scanning)
• การหาใจความสำคัญ (Finding the Main Idea)
• การเดาคำศัพท์จากบริบท (Using Context Clues)
• การระบุคำอ้างอิง (Determining Reference)
• การอนุมาน (Making Inferences)
• การหาวัตถุประสงค์และน้ำเสียง (Identifying Purpose and Tone)
เจาะลึกรูปแบบคำถามที่พบบ่อย
• คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของบทความ
• คำถามเกี่ยวกับรายละเอียดในบทความ
• คำถามเกี่ยวกับคำอ้างอิงที่ใช้แทนข้อมูลอื่น
• คำถามเกี่ยวกับความหมายของคำศัพท์หรือวลีในบทความ
• คำถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบทความ
• คำถามเกี่ยวกับน้ำเสียงของบทความ
• คำถามเกี่ยวกับการอนุมาน
• คำถามถูกหรือผิด

รีวิวหนังสือ คู่มือชำแหละข้อสอบ TU-GET READING
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
TBX ตะลุยข้อสอบ TU-GET (PBT) : เตรียมตัวสอบ TU-GET Paper-Based Test อย่างมั่นใจ
TBX เตรียมสอบ TU-GET เจาะโจทย์เฉลยลึก ฉบับสมบูรณ์ TU-GET (PBT) และ TU-GET (CBT)
ติวเข้มสอบ TU-GET พิชิตข้อสอบเต็ม 100% คะแนน 900++