Promotion
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
สั่งซื้อ E-book ช่องทางอื่น

หนังสือ รวมแนวข้อสอบเข้า ม.1 ห้อง Gifted & EP คณิต วิทย์ อังกฤษ มั่นใจเต็ม 100

คณิตศาสตร์ เป็นรากฐานของหลายๆ สาขาวิชา แม้จะเป็นวิชาที่เต็มไปด้วยตัวเลขและสูตรต่างๆมากมาย นักเรียนอาจจะเข้าใจว่าเป็นวิชาของการท่องจำสูตรเป็นหลัก แต่แก่นแท้ของคณิตศาสตร์นั้นต้องอาศัยความเข้าใจและการหมั่นฝึกฝนเรียนรู้ โดยความพยายามเพียงเล็กน้อยในแต่ละวันก็สามารถส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ก้าวกระโดดได้ โลกก้าวหน้าไปด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์จึงมีความสำคัญต่ออนาคตของนักเรียน ผลจากการศึกษาวิทยาศาสตร์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ มากมาย ส่งผลให้เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัย การได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์จึงควรเริ่มตั้งแต่วัยเรียน ทั้งจากจากการลงมือปฏิบัติ ฝึกฝน และทำแบบทดสอบเพื่อทบทวนความรู้ ภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่จำเป็นในการสอบเข้าเรียนต่อ ทั้งเรื่องไวยากรณ์ คำศัพท์ รวมไปถึงการอ่านและจับใจความ วิชาที่ว่าด้วยหลักภาษาอย่างภาษาอังกฤษนั้น นักเรียนส่วนใหญ่จะใช้การท่องจำเพื่อใช้เข้าห้องสอบ แต่อย่าลืมว่าเราก็สามารถพบภาษาอังกฤษได้ทางอินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ ดังนั้นเรื่องของภาษาจึงไม่ได้ไกลจากตัวเรา หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยแนวข้อสอบเข้มข้นเข้า ม.1 ของวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เตรียมความมั่นใจสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำต่างๆ พร้อมเสริมแนวข้อสอบห้องเรียนภาษาอังกฤษ (EP หรือ English Program) เพื่อสอบแข่งขันเข้าเรียนที่มุ่งเน้นเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน ภายในหนังสือจะมีเฉลยที่อธิบายคำตอบเพื่อเป็นประโยชน์ในการคิด วิเคราะห์ และความเข้าใจ
ขายแล้ว
185 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 8859161010258

฿265
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
สั่งซื้อ E-book ช่องทางอื่น
จำนวน
คลัง: 10 เล่ม
ราคารวม :
฿265
ข้อมูลสินค้า
Barcode
8859161010258
ISBN
8859161010258
ขนาดหนังสือ
19.05 x 25.4 ซม.
ความหนาสินค้า
1.8 ซม.
น้ำหนัก
550 กรัม
จำนวนหน้า
240 หน้า
วันวางจำหน่าย
03/11/66
ตัวอย่างหนังสือ
Download
toptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptop
คณิตศาสตร์ เป็นรากฐานของหลายๆ สาขาวิชา แม้จะเป็นวิชาที่เต็มไปด้วยตัวเลขและสูตรต่างๆมากมาย นักเรียนอาจจะเข้าใจว่าเป็นวิชาของการท่องจำสูตรเป็นหลัก แต่แก่นแท้ของคณิตศาสตร์นั้นต้องอาศัยความเข้าใจและการหมั่นฝึกฝนเรียนรู้ โดยความพยายามเพียงเล็กน้อยในแต่ละวันก็สามารถส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ก้าวกระโดดได้

โลกก้าวหน้าไปด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์จึงมีความสำคัญต่ออนาคตของนักเรียน ผลจากการศึกษาวิทยาศาสตร์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ มากมาย ส่งผลให้เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัย การได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์จึงควรเริ่มตั้งแต่วัยเรียน ทั้งจากจากการลงมือปฏิบัติ ฝึกฝน และทำแบบทดสอบเพื่อทบทวนความรู้

ภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่จำเป็นในการสอบเข้าเรียนต่อ ทั้งเรื่องไวยากรณ์ คำศัพท์ รวมไปถึงการอ่านและจับใจความ วิชาที่ว่าด้วยหลักภาษาอย่างภาษาอังกฤษนั้น นักเรียนส่วนใหญ่จะใช้การท่องจำเพื่อใช้เข้าห้องสอบ แต่อย่าลืมว่าเราก็สามารถพบภาษาอังกฤษได้ทางอินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ ดังนั้นเรื่องของภาษาจึงไม่ได้ไกลจากตัวเรา

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยแนวข้อสอบเข้มข้นเข้า ม.1 ของวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เตรียมความมั่นใจสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำต่างๆ พร้อมเสริมแนวข้อสอบห้องเรียนภาษาอังกฤษ (EP หรือ English Program) เพื่อสอบแข่งขันเข้าเรียนที่มุ่งเน้นเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน ภายในหนังสือจะมีเฉลยที่อธิบายคำตอบเพื่อเป็นประโยชน์ในการคิด วิเคราะห์ และความเข้าใจ


1. ฝึกทำแนวข้อสอบเข้า ม.1 ที่เข้มข้น 3 วิชาหลักสำคัญที่สุด คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
2. เสริมชุดข้อสอบห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) และ Gifted สอบเข้าโรงเรียนชั้นนำอย่างมั่นใจ
3. จับเวลาทำข้อสอบเข้า ม.1 จับเวลาทำจริง พร้อมเฉลยละเอียดช่วยลดข้อผิดพลาดในห้องสอบ เตรียมสอบเข้า ม.1 อย่างมั่นใจ
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1- 6

Mathematics (EP) Exam Test
Mathematics (EP) Exam Test 1- 2

แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1- 6

Science (EP) Exam Test
Science (EP) Exam Test 1- 2

แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1- 6

เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1- 6

Mathematics (EP) Exam Test (Answer)
Mathematics (EP) Exam Test 1 - 2 (Answer)

เฉลยแนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
เฉลยแนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 - 6

Science (EP) Exam Test (Answer)
Science (EP) Exam Test 1- 2 (Answer)

เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1- 6

รีวิวหนังสือ รวมแนวข้อสอบเข้า ม.1 ห้อง Gifted & EP คณิต วิทย์ อังกฤษ มั่นใจเต็ม 100
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตและโรงเรียนดัง / ห้อง Gifted, หลักสูตร EP และห้องปกติ
KEY MAP คณิตศาสตร์ ม.ปลาย แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
แนวข้อสอบติวเข้มคณิตศาสตร์ การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ (ม.ต้น)
Advance Maths ม.ต้น เข้มข้น เนื้อหา + ข้อสอบ มั่นใจเต็ม 100
เก่งคิดพิชิตสอบ โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ ป.5 มั่นใจเต็ม 100
เก็งข้อสอบใหม่ เข้า ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ หอวัง สามเสนวิทยาลัย โยธินบูรณะ