Promotion
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
สั่งซื้อ E-book ช่องทางอื่น

หนังสือ สรุปหลัก + ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม.ต้น พิชิตสอบเข้า ม.4 มั่นใจเต็ม 100

ทบทวนหลักคณิตศาสตร์ ม.1-2-3 ครบถ้วนทั้งคณิตหลัก และคณิตเสริม โดยอธิบายพร้อมกับตัวอย่างที่ช่วยให้ฟื้นความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว จึงใช้สำหรับการทบทวนเพื่อเตรียมสอบเรียนต่อชั้น ม.4 พร้อมกันนี้ยังมีแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เข้า ม.4 รร.ชั้นนำ และแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์แบบเข้มข้น เพื่อสอบเข้า รร.เตรียมอุดมศึกษา (มีเฉลยละเอียด พร้อมแนะนำทริคการทำข้อสอบที่ช่วยลดเวลาคิด)
ขายแล้ว
47 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 9786164874749

฿269.10
ส่วนลด10.00%
฿299
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
สั่งซื้อ E-book ช่องทางอื่น
จำนวน
คลัง: 190 เล่ม
ราคารวม :
฿299
ข้อมูลสินค้า
Barcode
9786164874749
ISBN
9786164874749
ขนาดหนังสือ
19.05 x 25.4 ซม.
ความหนาสินค้า
1.7 ซม.
น้ำหนัก
650 กรัม
จำนวนหน้า
244 หน้า
วันวางจำหน่าย
19/09/66
ตัวอย่างหนังสือ
Download
toptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptop
ทบทวนหลักคณิตศาสตร์ ม.1-2-3 ครบถ้วนทั้งคณิตหลัก และคณิตเสริม โดยอธิบายพร้อมกับตัวอย่างที่ช่วยให้ฟื้นความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว จึงใช้สำหรับการทบทวนเพื่อเตรียมสอบเรียนต่อชั้น ม.4 พร้อมกันนี้ยังมีแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เข้า ม.4 รร.ชั้นนำ และแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์แบบเข้มข้น เพื่อสอบเข้า รร.เตรียมอุดมศึกษา (มีเฉลยละเอียด พร้อมแนะนำทริคการทำข้อสอบที่ช่วยลดเวลาคิด)

1. ทบทวนเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น ครบพร้อมตัวอย่างทุกหัวข้อ
2. แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เข้า ม.4 รร.ชั้นนำ (พร้อมเฉลย และทริคการทำข้อสอบ)
3. มีแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (พร้อมเฉลย และทริคการทำข้อสอบ)บทที่ 1 จำนวนเต็ม
ประเภทของจำนวนเต็ม
สมบัติของจำนวนเต็ม
ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม
การบวก และการลบของจำนวนเต็ม
การคูณ และการหารของจำนวนเต็ม
การบวกลบคูณหารระคน ของจำนวนเต็ม
บทที่ 2 เลขยกกำลัง
บทนิยาม
สมบัติของเลขยกกำลัง
การเปรียบเทียบเลขยกกำลัง
สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (Scientific Notation)
การแก้สมการเลขยกกำลัง
บทที่ 3 อัตราส่วน และสัดส่วน
อัตราส่วน
Sharing in a ratio
สัดส่วน
สัดส่วนตรง (Direct proportion)
สัดส่วนผกผัน (Inverse proportion)
บทที่ 4 ระบบจำนวนจริง
โครงสร้างของระบบจำนวนจริง
จำนวนตรรกยะ
จำนวนอตรรกยะ
รากที่สอง (Square Root)
รากที่สาม (Cube Root)
การเปลี่ยนรูปของรากให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลัง
การทำตัวส่วนของเศษส่วนให้ไม่ติดค่าราก
บทที่ 5 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
อสมการ
การแก้อสมการ
บทที่ 6 ความสัมพันธ์เชิงเส้น 2 ตัวแปร
ความสัมพันธ์เชิงเส้น
กราฟของสมการเชิงเส้น
ความชันของเส้นตรง
การหาสมการของเส้นตรง
บทที่ 7 ระบบสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร
ระบบสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร
การหาค”ตอบของระบบสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร
การประยุกต์ใช้เรื่องระบบสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร
บทที่ 8 พหุนาม และการดำเนินการกับพหุนาม
เอกนาม
พหุนาม
บทที่ 9 การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ตัวประกอบของพหุนาม
การประยุกต์ใช้การแยกตัวประกอบ
บทที่ 10 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
การแก้สมการกำลังสอง
ผลบวก และผลคูณของรากคำตอบของสมการกำลังสองตัวแปรเดียว
การประยุกต์ใช้เรื่องการแก้สมการกำลังสอง
บทที่ 11 ฟังก์ชันกำลังสอง (กราฟพาราโบลา)
รู้จักกับฟังก์ชัน
ฟังก์ชันกำลังสอง (Quadratic function) แบบสมการมาตรฐาน
การประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องฟังก์ชันกำลังสอง
บทที่ 12 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
การนำทฤษฎีพีทาโกรัสมาประยุกต์ใช้กับเรขาคณิต
บทที่ 13 ความเท่ากันทุกประการ
ความหมายของความเท่ากันทุกประการ
รูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ (Congruent Triangle)
บทที่ 14 ความคล้าย
นิยามความคล้าย
รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน (Similar Triangles)
อัตราส่วนพื้นที่ของสามเหลี่ยมคล้าย
ปัญหาการประยุกต์ใช้ความคล้าย
บทที่ 15 ตรีโกณมิติ
ตรีโกณมิติ
อัตราส่วนตรีโกณมิติ
แนวคิดของตรีโกณมิติจากรูปสามเหลี่ยมพื้นฐาน
โค-ฟังก์ชัน (Co-function)
การประยุกต์ใช้ตรีโกณมิติ
บทประยุกต์ของตรีโกณมิติกับรูปสามเหลี่ยมใดๆ
บทที่ 16 ทฤษฎีบททางเรขาคณิต
ทฤษฎีบท
ทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม
บทที่ 17 ทฤษฎีบทวงกลม
ส่วนต่างๆ ของวงกลม
ทฤษฎีบทวงกลม
กลุ่มที่ 1 มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม
กลุ่มที่ 2 คอร์ดของวงกลม
กลุ่มที่ 3 เส้นสัมผัสวงกลม
กลุ่มที่ 4 รูปหลายเหลี่ยมกับวงกลม
กลุ่มที่ 5 ความสัมพันธ์เพิ่มเติมที่ได้จากบทพิสูจน์
บทที่ 18 เรขาคณิต 3 มิติ พื้นที่ผิวและปริมาตร
การคำนวณเกี่ยวกับเรขาคณิต 3 มิติ
ปริซึม
ทรงกระบอก
พีระมิด
กรวย
กรวยตัดยอดและพีระมิดตัดยอด
ทรงกลม
สรุปสูตรหาพื้นที่ผิว และปริมาตร
บทที่ 19 สถิติ
สถิติ
ค่ากลางของข้อมูล
แผนภาพกล่อง
บทที่ 20 ความน่าจะเป็น
ความน่าจะเป็น
แฟกทอเรียล
จำนวนวิธีของการเรียงสับเปลี่ยน
จำนวนวิธีของการจัดหมู่
ความน่าจะเป็นของ 2 เหตุการณ์
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์สอบเข้า ม.4
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์สอบเข้า ม.4 ชุดที่ 1 - 2
เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์สอบเข้า ม.4 ชุดที่ 1 - 2
แนวข้อสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เตรียมอุดมฯ
เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เตรียมอุดมฯ
รีวิวหนังสือ สรุปหลัก + ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม.ต้น พิชิตสอบเข้า ม.4 มั่นใจเต็ม 100
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
Easy Note Math ม.ต้น + วิเคราะห์โจทย์เข้ม มั่นใจเต็ม 100
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์ มหิดลวิทยานุสรณ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มอ.วิทยานุสรณ์ กำเนิดวิทย์ และสถาบันชั้นนำทั่วประเทศ
แนวข้อสอบมหิดลวิทยานุสรณ์ ฉบับ เตรียมพร้อมก่อนสอบจริง 10 วัน
สรุปหลักคณิตศาสตร์ ม.ต้น (1-2-3) พร้อมสูตร+แนวข้อสอบ
หลักคณิตศาสตร์ ม.ต้น (1-2-3) ฉบับสมบูรณ์+แนวข้อสอบ
เตรียมสอบ คณิตศาสตร์ เข้มข้น มหิดลวิทยานุสรณ์, เตรียมอุดมศึกษา, กำเนิดวิทย์ มั่นใจเต็ม 100