FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
คณิตคิดในใจ ป.3
คณิตคิดในใจ ป.3
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 8859099307802
หนังสือ คณิตคิดในใจ ป.3
แชร์
top
top
top
288 บาท
ส่วนลด 10%

ราคา ปกติ 320 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 8
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  8859099307802
 • Barcode :
  8859099307802
 • ขนาดหนังสือ :
  19 x 25.4 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  1.6 ซม.
 • น้ำหนัก :
  750 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  320 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  11/05/66
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • เทคนิคการคิดเลขในใจ
  การบวกเลข 3 จำนวน (เลข 1 หลักกับเลข 1 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 1-5
  การบวกเลข 4 จำนวน (เลข 1 หลักกับเลข 1 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 6-15
  การบวกเลข 5 จำนวน (เลข 1 หลักกับเลข 1 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 16-25
  การบวกเลข 6 จำนวน (เลข 1 หลักกับเลข 1 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 26-35
  การบวกเลข 7 จำนวน (เลข 1 หลักกับเลข 1 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 36-45
  การบวกเลข 4 จำนวน (เลข 2 หลัก 1 จำนวนกับเลข 1 หลัก 3 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 46-55
  การบวกเลข 5 จำนวน (เลข 2 หลัก 1 จำนวนกับเลข 1 หลัก 4 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 56-65
  การบวกเลข 3 จำนวน (เลข 2 หลัก 2 จำนวนกับเลข 1 หลัก 1 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 66-75
  การบวกเลข 3 จำนวน (เลข 2 หลักกับเลข 2 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 76-85
  การบวกเลข 4 จำนวน (เลข 2 หลักกับเลข 2 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 86-95
  การบวกเลข 5 จำนวน (เลข 2 หลักกับเลข 2 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 96-105
  การบวกเลข 3 จำนวน (เลข 3 หลัก 1 จำนวนกับเลข 2 หลัก 2 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 106-115
  การบวกเลข 4 จำนวน (เลข 3 หลัก 1 จำนวน กับเลข 2 หลัก 2 จำนวนและเลข 1 หลัก 1 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 116-125
  การบวกเลข 4 จำนวน (เลข 3 หลัก 1 จำนวนกับเลข 2 หลัก 3 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 126-135
  การบวกเลข 2 จำนวน (เลข 3 หลักกับเลข 3 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 136-140
  การบวกเลข 3 จำนวน (เลข 3 หลัก 2 จำนวนกับเลข 1 หลัก 1 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 141-145
  การบวกเลข 3 จำนวน (เลข 3 หลัก 2 จำนวนกับเลข 2 หลัก 1 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 146-150
  การบวกเลข 4 จำนวน (เลข 3 หลัก 2 จำนวนกับเลข 2 หลัก 1 จำนวนและเลข 1 หลัก 1 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 151-155
  การบวกเลข 5 จำนวน (เลข 3 หลัก 2 จำนวนกับเลข 2 หลัก 2 จำนวนและเลข 1 หลัก 1 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 156-165
  การลบเลข 2 จำนวน (เลข 2 หลักกับเลข 2 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 166-170
  การลบเลข 2 จำนวน (เลข 3 หลัก กับเลข 2 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 171-175
  การลบเลข 3 จำนวน (เลข 3 หลัก 1 จำนวนกับเลข 2 หลัก 1 จำนวนและเลข 1 หลัก 1 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 176-180
  การลบเลข 3 จำนวน (เลข 3 หลัก 1 จำนวนกับเลข 2 หลัก 2 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 181-190
  การลบเลข 2 จำนวน (เลข 4 หลักกับเลข 2 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 191-200
  การลบเลข 3 จำนวน (เลข 4 หลัก 1 จำนวนกับเลข 2 หลัก 2 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 201-210
  การลบเลข 2 จำนวน (เลข 4 หลักกับเลข 3 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 211-215
  การคูณเลข 2 จำนวน (เลข 2 หลักกับเลข 1 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 216-220
  การคูณเลข 2 จำนวน (เลข 2 หลักกับเลข 2 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 221-230
  การหารเลขที่ตัวตั้งมีค่าไม่เกิน 1,000 ตัวหาร 1 หลัก : แบบฝึกหัดที่ 231-240
  การหารเลขที่ตัวตั้งมีค่าไม่เกิน 1,000 ตัวหาร 2 หลัก : แบบฝึกหัดที่ 241-250
  เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1-250

toptoptoptoptoptoptoptoptoptop
เพิ่มประสิทธิภาพในการคิดเลขในใจ ให้แม่นยำขึ้น เน้นให้เรียนรู้ทั้งเรื่องการบวก และการลบ ด้วยแบบฝึกที่เหมาะสมกับวัย โดยเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

แบบฝึกจัดวางอ่านง่าย สบายตา มีการพิมพ์สลับสีสวยงาม (ฟ้า ชมพู เขียว ส้ม)รีวิวสินค้า : หนังสือ คณิตคิดในใจ ป.3 / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top