Promotion
top
top
top

หนังสือ พัฒนา Web Application ด้วย JavaScript และ Node.js

เรียนรู้หลักการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษา JavaScript ตั้งแต่หลักภาษา, การใช้งาน JavaScript ร่วมกับ Node, MongoDB, Express และ Deno, การใช้งาน Angular ด้วยภาษา TypeScript, การใช้งาน Express ร่วมกับ Angular (MEAN Stack), การสร้าง Express แบบมีส่วนแสดงผลด้วย Pug, การสร้าง CRUD ด้วย Express ร่วมกับ Pug, การใช้งานฐานข้อมูล MongoDB ของบริการคลาวด์ MongoDB Atlas, แนะนำการเผยแพร่ (Deployment) บน Heroku ร่วมกับ Github เพื่อให้ผู้อ่านสามารถพัฒนาเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจพัฒนาเว็บไซต์ด้วยตนเอง
ขายแล้ว
23 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 9786164873582

฿395
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
จำนวน
คลัง: 42 เล่ม
ราคารวม :
฿395
ข้อมูลสินค้า
Barcode
9786164873582
ISBN
9786164873582
ขนาดหนังสือ
17 x 22.86 ซม.
ความหนาสินค้า
2.5 ซม.
น้ำหนัก
592 กรัม
จำนวนหน้า
344 หน้า
วันวางจำหน่าย
17/10/65
ตัวอย่างหนังสือ
Download
SourceCode
Download


เรียนรู้หลักการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษา JavaScript ตั้งแต่หลักภาษา, การใช้งาน JavaScript ร่วมกับ Node, MongoDB, Express และ Deno, การใช้งาน Angular ด้วยภาษา TypeScript,การใช้งาน Express ร่วมกับ Angular (MEAN Stack), การสร้าง Express แบบมีส่วนแสดงผลด้วย Pug, การสร้าง CRUD ด้วย Express ร่วมกับ Pug, การใช้งานฐานข้อมูล MongoDB ของบริการคลาวด์ MongoDB Atlas,

แนะนำการเผยแพร่ (Deployment) บน Heroku ร่วมกับ Github เพื่อให้ผู้อ่านสามารถพัฒนาเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจพัฒนาเว็บไซต์ด้วยตนเองรายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้
1. ครอบคลุมเนื้อหาการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษา JavaScript
2. มีตัวอย่างประกอบการอธิบายทุกหัวข้อ
3. สามารถดาวน์โหลดซอสโค้ดประกอบการอธิบายได้ฟรี
บทที่ 1 JavaScript World 101
บทที่ 2 พื้นฐานการใช้งานภาษา JavaScript
บทที่ 3 ทำงานกับโครงสร้างข้อมูลอาร์เรย์ (Array)
บทที่ 4 คำสั่งตรวจสอบและการวนลูป
บทที่ 5 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุใน JavaScript
บทที่ 6 พื้นฐานการใช้งาน JavaScript ฝั่ง Server ด้วย Node
บทที่ 7 พื้นฐานการใช้งานระบบฐานข้อมูล MongoDB
บทที่ 8 การสร้างบริการ CRUD ด้วย Express ร่วมกับฐานข้อมูล MongoDB
บทที่ 9 การสร้างส่วนแสดงผลด้วย Angular
บทที่ 10 การใช้งาน Express ร่วมกับ Angular (MEAN Stack)
บทที่ 11 การสร้าง Express แบบมีส่วนแสดงผลด้วย Pug
บทที่ 12 การสร้าง CRUD ด้วย Express ร่วมกับ Pug
บทที่ 13 การใช้งาน JavaScript/TypeScript บนแพลตฟอร์ม Deno
บทที่ 14 การใช้งานฐานข้อมูล MongoDB ด้วยบริการคลาวด์ของ MongoDB Atlas
บทที่ 15 การเปิดบริการ Web API สู่ภายนอกด้วย Heroku
รีวิวหนังสือ พัฒนา Web Application ด้วย JavaScript และ Node.js
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
basic Coding สำหรับ Web Developer ด้วย HTML5, CSS3 และ JavaScript
โมเดิร์น JavaScript เก่งได้ใน 30 วัน ฉบับ Node.js + MongoDB