FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
คู่มือเตรียมสอบวัดระดับทางภาษาเกาหลี TOPIK I Part: Reading
คู่มือเตรียมสอบวัดระดับทางภาษาเกาหลี TOPIK I Part: Reading
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 9786164493650
หนังสือ คู่มือเตรียมสอบวัดระดับทางภาษาเกาหลี TOPIK I Part: Reading
แชร์
top
top
top
480 บาท
Line

เริ่มขาย 06/10/65

สินค้านี้ขายไปแล้ว 0
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  9786164493650
 • Barcode :
  9786164493650
 • ขนาดหนังสือ :
  19 x 25.4 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  1.8 ซม.
 • น้ำหนัก :
  800 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  320 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  06/10/65
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • ส่วนที่ 1 เลือกคำศัพท์ที่เป็นหัวข้อของประโยค
  ส่วนที่ 2 เติมคำศัพท์ให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์
  ส่วนที่ 3 เลือกเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกับรูปภาพ
  ส่วนที่ 4 เลือกเนื้อหาที่สอดคล้องกับบทอ่านขนาดสั้น
  ส่วนที่ 5 หาใจความสำคัญ
  ส่วนที่ 6 เติมคำ + เลือกเนื้อหาที่สอดคล้องกับบทอ่าน
  ส่วนที่ 7 เรียงประโยค
  ส่วนที่ 8 เติมประโยค + เลือกเนื้อหาที่สอดคล้องกับบทอ่าน
  ส่วนที่ 9 เลือกจุดประสงค์ของผู้เขียน + เลือกเนื้อหาที่สอดคล้องกับประกาศ
  ส่วนที่ 10 เติมคำ + เลือกเนื้อหาที่สอดคล้องกับบทอ่าน
  ข้อสอบจำลอง
  ไวยากรณ์ที่พบบ่อยในข้อสอบพาร์ตการอ่าน
  คำสันธานที่พบบ่อยในข้อสอบพาร์ตการอ่าน
  คำวิเศษณ์ที่พบบ่อยในข้อสอบพาร์ตการอ่าน
การสอบ TOPIK นับเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่บ่งบอกความสามารถของผู้ใช้ภาษาเกาหลีได้ ทำให้การสอบวัดระดับทางภาษาเกาหลีด้วยข้อสอบ TOPIK กลายเป็นเครื่องมือชี้วัดสำคัญที่องค์กรหรือนายจ้างนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงาน

หนังสือ “คู่มือเตรียมสอบวัดระดับทางภาษาเกาหลี TOPIK I” เล่มนี้ จะช่วยเตรียมความพร้อมในส่วนของการอ่าน (Reading) ให้กับผู้อ่าน ทั้งในด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์ และแนวทางในการทำข้อสอบ ผู้อ่านจะเข้าใจโจทย์แต่ละรูปแบบในข้อสอบ TOPIK I และได้ฝึกทำแบบฝึกหัดและข้อสอบจำลอง เพื่อให้สามารถทำข้อสอบจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้
- ชำแหละโจทย์ทุกรูปแบบในข้อสอบ TOPIK I Reading
- อ่านง่าย + มีรูปภาพประกอบ
- มีแบบฝึกหัดให้ลองฝึกทำทุกบท
- มีข้อสอบจำลองที่คล้ายคลึงกับข้อสอบจริง
- มีไวยากรณ์และคำศัพท์ท้ายเล่ม


รีวิวสินค้า : หนังสือ คู่มือเตรียมสอบวัดระดับทางภาษาเกาหลี TOPIK I Part: Reading / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top