FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
Perfect Short Note and Lecture ม.4 ทุกวิชา สายวิทย์ พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
Perfect Short Note and Lecture ม.4 ทุกวิชา สายวิทย์ พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 8859099307413
หนังสือ Perfect Short Note and Lecture ม.4 ทุกวิชา สายวิทย์ พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
แชร์
top
top
top
765 บาท
ส่วนลด 10%

ราคา ปกติ 850 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 66
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  8859099307413
 • Barcode :
  8859099307413
 • ขนาดหนังสือ :
  19 x 25.4 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  3.5 ซม.
 • น้ำหนัก :
  1450 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  668 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  27/05/65
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • นักวาด :
 • สารบัญ
 • - วิชาภาษาไทย
  หลักภาษา
  การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
  วรรณคดี

  - วิชาคณิตศาสตร์
  เซต
  การให้เหตุผล
  จำนวนจริง
  ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
  เลขยกกำลัง
  ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
  ตรรกศาสตร์
  เรขาคณิตวิเคราะห์
  ภาคตัดกรวย
  ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์

  - วิชาเคมี
  อะตอมและตารางธาตุ
  พันธะเคมี
  สมบัติของธาตุและสารประกอบ
  ปริมาณสารสัมพันธ์

  - วิชาฟิสิกส์
  ปริมาณทางกายภาพและหน่วย
  การเคลื่อนที่แนวตรง
  การเคลื่อนที่ในแนวราบ
  การเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงในแนวดิ่ง
  แรงและกฎการเคลื่อนที่
  การดึงวัตถุในแนวดิ่งด้วยเส้นเชือก
  กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน
  ความเร่งโน้มถ่วง ณ ตำแหน่งที่ห่างจากผิวโลก
  แรงเสียดทาน
  การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
  การเคลื่อนที่บนทางโค้ง
  งานและพลังงาน
  โมเมนตัมและการชน
  การเคลื่อนที่แบบหมุน
  สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น
  ศูนย์กลางมวลและศูนย์ถ่วง

  - วิชาชีววิทยา
  บทนำชีววิทยา
  เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
  การแบ่งเซลล์
  เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
  การหายใจระดับเซลล์
  กายวิภาคพื้นฐานของสัตว์
  การรักษาดุลยภาพในร่างกาย
  การสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโต
  การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
  ระบบประสาท
  ระบบต่อมไร้ท่อ

  - วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ศีลธรรม
  เศรษฐศาสตร์
  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด์เนินชีวิตในสังคม
  ประวัติศาสตร์

  - วิชาภาษาอังกฤษ
  Countable And Uncountable Nouns
  Articles
  Articles
  Some And Any
  Question Words
  Pronouns
  Agreement Of Subject And Verb
  Present Simple Tense
  Present Continuous Tense
  Past Simple Tense
  Past Continuous Tense
  Conjunctions
  Modal Verbs

  - วิชาทัศนศิลป์
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ศัพท์ทางทัศนศิลป์
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระบวนการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบงานศิลปะ
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ

  - วิชาสุขศึกษา
  บทที่ 1 กระบวนการสร้างเสริมระบบอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย
  บทที่ 2 อิทธิพลต่าง ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต
  บทที่ 3 บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคในชุมชน
  บทที่ 4 อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการเลือกบริโภค
  บทที่ 5 ความปลอดภัยในชุมชน
  บทที่ 6 สารเสพติด
  บทที่ 7 การใช้ยา
  บทที่ 8 ความรุนแรง


สรุปเนื้อหาละเอียด ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิชาเคมี วิชาฟิสิกส์ วิชาชีววิทยา วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาภาษาอังกฤษ วิชาทัศนศิลป์ และวิชาสุขศึกษา

โดยเนื้อหาตรงตามหลักสูตร เน้นเนื้อหาสำคัญ เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำ พร้อมภาพประกอบเพื่อการจดจำ และเข้าใจได้ง่าย เน้นในการทำคะแนนสอบระหว่างภาค กลางภาค และปลายภาค

สรุปเนื้อหาสำคัญทุกวิชาในระดับชั้น ม.4 สายวิทย์ เพื่อพิชิตคะแนนสอบระหว่างภาค กลางภาค และปลายภาค ในระยะเวลาอันสั้น ต่อยอดความเข้าใจให้สามารถทำคะแนนเฉลี่ย GPA ได้ 3.50-4.00รีวิวสินค้า : หนังสือ Perfect Short Note and Lecture ม.4 ทุกวิชา สายวิทย์ พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100% / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top