Promotion
top
top
top

เซตสุดคุ้ม : Marketing Technology Trend 2022

เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก Marketing จึงต้อง Re-Imagine ในวันที่พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าที่เคย MarTech จึงเป็นทางรอด ไม่ใช่ทางเลือก ธุรกิจที่จะอยู่รอดนับจากนี้จำเป็นต้องกระตุ้นการตลาดในทุกๆ ด้านด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
ขายแล้ว
8 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ IG-20220510

฿710
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
จำนวน
คลัง: 22 เล่ม
ราคารวม :
฿710
ข้อมูลสินค้า
Barcode
IG-20220510
น้ำหนัก
1500 กรัม
วันวางจำหน่าย
10/05/65


เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก Marketing จึงต้อง Re-Imagine ในวันที่พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าที่เคย MarTech จึงเป็นทางรอด ไม่ใช่ทางเลือก ธุรกิจที่จะอยู่รอดนับจากนี้จำเป็นต้องกระตุ้นการตลาดในทุกๆ ด้านด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

RE-IMAGINE MARKETING IN THE NEXT NORMAL... เมื่อโลกเปลี่ยนเร็วนักการตลาดจึงต้องคิดใหม่ เข้าใจเทรนด์ของโลก เข้าใจเทรนด์ของมาร์เทค สู่การปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อควบคุมโลกธุรกิจให้ได้ก่อนใครหนังสือเล่มนี้จะเปิดภาพอนาคต เพื่อสร้าง “ผู้บริหารเทคโนโลยีการตลาด” หรือ “CMT” มาทำหน้าที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการปรับใช้เทคโนโลยีการตลาดหรือ MarTech ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ

หนังสือการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Chief Marketing Technologist ปี 2022

รายละเอียดเพิ่มเติมหนังสือเล่มนี้
1. เส้นทางพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้บริหารเทคโนโลยีการตลาด CMT
2. สามารถวางแผนกลยุทธ์ในการปรับใช้ MarTech กับธุรกิจ
3. ผู้อ่านสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับธุรกิจของท่านได้ทันที

รีวิวหนังสือ เซตสุดคุ้ม : Marketing Technology Trend 2022
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
Story Marketing 2nd Edition ทำการตลาดผ่าน 'เรื่องเล่า' ต้องรู้จักการ 'เล่าเรื่อง' อย่างชาญฉลาด
MARKETING TECHNOLOGY TREND 2021 พลิกโลกการตลาดด้วยมาร์เทค
LINE Marketing ครบเครื่องทุกเรื่องการตลาดทั้ง LINE Official และ LINE Ads Platform
Digital Marketing 8th Edition Concept, Case & Tools (2022)
Marketing Technology Trend 2022 พลิกโลกการตลาดด้วยมาร์เทค
Youtube and Video Marketing เพิ่มยอดวิวและยอด Subscribe ได้ทั้งแบรนด์ ได้ทั้งเงิน