FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
เซตสุดคุ้ม : Marketing Technology Trend 2022เซตสุดคุ้ม : Marketing Technology Trend 2022
เซตสุดคุ้ม : Marketing Technology Trend 2022
สำนักพิมพ์ : Infopress / IG-20220510
เซตสุดคุ้ม : Marketing Technology Trend 2022
แชร์
top
top
top
603.5 บาท
ส่วนลด 15%

ราคา ปกติ 710 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 14
สินค้านี้ไม่ร่วมคูปองส่วนลดทุกชนิด

หนังสือในเซต

  • ข้อมูลสินค้า
  • Barcode :
    IG-20220510
  • น้ำหนัก :
    1500 กรัม
  • วันวางจำหน่าย :
    10/05/65


เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก Marketing จึงต้อง Re-Imagine ในวันที่พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าที่เคย MarTech จึงเป็นทางรอด ไม่ใช่ทางเลือก ธุรกิจที่จะอยู่รอดนับจากนี้จำเป็นต้องกระตุ้นการตลาดในทุกๆ ด้านด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

RE-IMAGINE MARKETING IN THE NEXT NORMAL... เมื่อโลกเปลี่ยนเร็วนักการตลาดจึงต้องคิดใหม่ เข้าใจเทรนด์ของโลก เข้าใจเทรนด์ของมาร์เทค สู่การปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อควบคุมโลกธุรกิจให้ได้ก่อนใครหนังสือเล่มนี้จะเปิดภาพอนาคต เพื่อสร้าง “ผู้บริหารเทคโนโลยีการตลาด” หรือ “CMT” มาทำหน้าที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการปรับใช้เทคโนโลยีการตลาดหรือ MarTech ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ

หนังสือการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Chief Marketing Technologist ปี 2022

รายละเอียดเพิ่มเติมหนังสือเล่มนี้
1. เส้นทางพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้บริหารเทคโนโลยีการตลาด CMT
2. สามารถวางแผนกลยุทธ์ในการปรับใช้ MarTech กับธุรกิจ
3. ผู้อ่านสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับธุรกิจของท่านได้ทันที

รีวิวสินค้า : เซต เซตสุดคุ้ม : Marketing Technology Trend 2022 / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top