FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
Easy Note สอบท้องถิ่น ภาค ก.(หลักเกณฑ์ใหม่) มั่นใจเต็ม 100
Easy Note สอบท้องถิ่น ภาค ก.(หลักเกณฑ์ใหม่) มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ : Infopress / 9786164872684
หนังสือ Easy Note สอบท้องถิ่น ภาค ก.(หลักเกณฑ์ใหม่) มั่นใจเต็ม 100
แชร์
top
top
top
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  9786164872684
 • Barcode :
  9786164872684
 • ขนาดหนังสือ :
  21.59 x 27.94 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  1.2 ซม.
 • น้ำหนัก :
  500 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  96 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  29/11/64
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล
  การอุปมาอุปไมย
  การวิเคราะห์ตารางข้อมูล
  พื้นฐานคณิตศาสตร์
  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
  นโยบายและแผนระดับประเทศที่สำคัญ
  รัฐธรรมนูญ
  ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
  องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
  เทศบาล
  เมืองพัทยา
  การกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
  การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
  ระเบียบสารบรรณ
  หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

  ภาษาไทย
  การสะกดคำ
  การอ่านคำ
  การสังเกตประโยคบกพร่อง
  การเรียงประโยค
  การอ่านบทความ

  ภาษาอังกฤษ

  Part of Speech
  Article
  Tense
  If-Clause
  Comparison



หนังสือเล่มนี้เป็นสรุปเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภาค ก. ตามหลักเกณฑ์การสอบใหม่ปี 64



ทั้งวิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คณิตศาสตร์), วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย, พ.ร.บ.), วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ





โดยเน้นเฉพาะเนื้อหาที่ออกสอบบ่อยเท่านั้น ใช้ไดอะแกรมและสีช่วยในการอธิบายเพื่อให้เข้าใจและจดจำเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น ใช้เวลาอ่านน้อย เหมาะสำหรับใช้ทบทวนก่อนสอบ หรือผู้ที่มีเวลาอ่านหนังสือน้อย



สรุปเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภาค ก. ตามหลักเกณฑ์การสอบใหม่ปี 64















รีวิวสินค้า : หนังสือ Easy Note สอบท้องถิ่น ภาค ก.(หลักเกณฑ์ใหม่) มั่นใจเต็ม 100 / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
สินค้าที่อยากบอกต่อ
คำค้นหายอดนิยม top