FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
คณิตฝึกคิดเร็ว ป.2
คณิตฝึกคิดเร็ว ป.2
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 8859099306942
หนังสือ คณิตฝึกคิดเร็ว ป.2
แชร์
top
top
top
225 บาท
ส่วนลด 10%

ราคา ปกติ 250 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 12
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  8859099306942
 • Barcode :
  8859099306942
 • ขนาดหนังสือ :
  19 x 25.4 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  1.6 ซม.
 • น้ำหนัก :
  700 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  296 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  29/07/64
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • สรุปสาระสำคัญ
  การบวกจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 1,000

  ● การบวกจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 ไม่มีการทด แนวตั้ง (แบบฝึกหัดที่ 1-10)
  ● การบวกจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 ไม่มีการทด แนวนอน (แบบฝึกหัดที่ 11-20)
  ● การบวกจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 มีการทดไปหลักสิบ แนวตั้ง (แบบฝึกหัดที่ 21-30)
  ● การบวกจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 มีการทดไปหลักสิบ แนวนอน (แบบฝึกหัดที่ 31-35)
  ● การบวกจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 มีการทดไปหลักร้อย แนวตั้ง (แบบฝึกหัดที่ 36-45)
  ● การบวกจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 มีการทดไปหลักร้อย แนวนอ (แบบฝึกหัดที่ 46-50)
  ● การบวกจำนวนสามจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 (แบบฝึกหัดที่ 51-60)
  ● การหาตัวไม่ทราบค่าในการบวกจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 (แบบฝึกหัดที่ 61-65)

  การลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000

  ● การลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ไม่มีการกระจาย แนวตั้ง (แบบฝึกหัดที่ 66-75)
  ● การลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ไม่มีการกระจาย แนวนอน (แบบฝึกหัดที่ 76-85)
  ● การลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 มีการกระจายหลักสิบ แนวตั้ง (แบบฝึกหัดที่ 86-95)
  ● การลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 มีการกระจายหลักสิบ แนวนอน (แบบฝึกหัดที่ 96-100)
  ● การลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 มีการกระจายหลักร้อย แนวตั้ง (แบบฝึกหัดที่ 101-110)
  ● การลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 มีการกระจายหลักร้อย แนวนอน (แบบฝึกหัดที่ 111-115)
  ● การลบจำนวนสามจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 แนวตั้ง (แบบฝึกหัดที่ 116-120)
  ● การลบจำนวนสามจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 แนวนอน (แบบฝึกหัดที่ 121-125)
  ● การหาตัวไม่ทราบค่าในการลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 (แบบฝึกหัดที่ 126-130)

  การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนหนึ่งหลัก
  ● การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนหนึ่งหลัก แนวตั้ง (แบบฝึกหัดที่ 131-145)
  ● การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนหนึ่งหลัก แนวนอน (แบบฝึกหัดที่ 146-155)
  ● การหาตัวไม่ทราบค่าในการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนหนึ่งหลัก (แบบฝึกหัดที่ 156-160)

  การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก
  ● การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก ไม่มีการทด แนวตั้ง (แบบฝึกหัดที่ 161-170)
  ● การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก ไม่มีการทด แนวนอน (แบบฝึกหัดที่ 171-180)
  ● การหาตัวไม่ทราบค่าในการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก ไม่มีการทด (แบบฝึกหัดที่ 181-185)
  ● การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก มีการทด แนวตั้ง (แบบฝึกหัดที่ 186-200)
  ● การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก มีการทด แนวนอน (แบบฝึกหัดที่ 201-210)
  ● การหาตัวไม่ทราบค่าในการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก มีการทด (แบบฝึกหัดที่ 211-215)

  การหารจำนวนที่ตัวตั้งมีค่าไม่เกิน 100 และตัวหารมีหนึ่งหลัก
  ● การหารจำนวนที่ตัวตั้งมีค่าไม่เกิน 100 และตัวหารมีหนึ่งหลัก (แบบฝึกหัดที่ 216-230)
  ● การหาตัวไม่ทราบค่าการหารจำนวนที่ตัวตั้งมีค่าไม่เกิน 100 และตัวหารมีหนึ่งหลัก (แบบฝึกหัดที่ 231-235)

  การบวก ลบ คูณ หารระคน
  ● การบวก ลบ คูณ หารระคน (แบบฝึกหัดที่ 236-250)
  เฉลย


เพิ่มประสิทธิภาพในการคิดเลขเร็ว เน้นให้เรียนรู้ทั้งเรื่องการบวก ลบ คูณ และหาร ด้วยแบบฝึกที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับวัย โดยเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

แบบฝึกจัดวางอ่านง่าย สบายตา มีการพิมพ์สลับสีสวยงาม (ฟ้า ชมพู เขียว ส้ม)

รีวิวสินค้า : หนังสือ คณิตฝึกคิดเร็ว ป.2 / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top