FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
ติวเข้ม ป.5 ทุกวิชา พิชิตข้อสอบเต็ม 100%  ทุกภาคเรียน
ติวเข้ม ป.5 ทุกวิชา พิชิตข้อสอบเต็ม 100%  ทุกภาคเรียน
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 8859099306669
หนังสือ ติวเข้ม ป.5 ทุกวิชา พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ทุกภาคเรียน
แชร์
top
top
top


เตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะด้านวิชาการให้นักเรียน ป.5 โดยสรุปเนื้อหาละเอียด ครบทุกวิชาสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาศิลปะ วิชาสุขศึกษาและวิชาพละศึกษา

โดยเนื้อหาตรงตามหลักสูตร เข้าใจง่าย พร้อมด้วยแบบฝึกหัดที่หลากหลายในแต่ละบท เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำ พร้อมภาพประกอบที่เน้นในการทำคะแนนสอบ และแนวข้อสอบท้ายเล่ม ให้นักเรียนได้สามารถลองฝึกทำข้อสอบจริงเสมือนอยู่ในห้องเรียน และห้องสอบแนวข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ อธิบายเข้าใจง่าย ชัดเจน พร้อมทักษะการบูรณาการความรู้มากกว่าในห้องเรียน ใช้ทบทวนความรู้รวบยอดที่เรียนมาทั้งปี ก่อนก้าวไปสู่การศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้นรีวิวสินค้า : หนังสือ ติวเข้ม ป.5 ทุกวิชา พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ทุกภาคเรียน / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top