FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
วางแผนและบริหารการเงินด้วย Excel ฉบับมืออาชีพ
วางแผนและบริหารการเงินด้วย Excel ฉบับมืออาชีพ
สำนักพิมพ์ : Infopress / 9786162005718
หนังสือ วางแผนและบริหารการเงินด้วย Excel ฉบับมืออาชีพ
แชร์
top
top
top
หนังสือเล่มนี้จะแนะนำเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สูตร ฟังก์ชั่น เครื่องมือ และเทคนิคการจัดการกับข้อมูลโดยโปรแกรม Microsoft Excel

เพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาคำตอบหรือสร้างข้อมูลเพื่อช่วยการวิเคราะห์ให้ง่ายขึ้น โดยมีตัวอย่างและกรณีศึกษาประกอบในแต่ละบท เช่น การวางแผนงบประมาณการควบคุมทางการเงิน การประมาณการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ-เชิงปริมาณ การวางแผนกำไร การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ จุดคุ้มทุน ราคา ค่าใช้จ่าย การวิเคราะห์ผลงานและอัตรากำไร เป็นต้น
รีวิวสินค้า : หนังสือ วางแผนและบริหารการเงินด้วย Excel ฉบับมืออาชีพ / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top