Promotion
top
top
top

หนังสือ ติวสอบ วิทยาศาสตร์ ม.2 (พร้อมลุยทุกสนามสอบ)

หนังสือ ติวสอบ วิทยาศาสตร์ ม.2 (พร้อมลุยทุกสนามสอบ) เล่มนี้ จะช่วยให้น้องๆ ได้เตรียมความพร้อมในการเตรียมสอบในระดับชั้น ม.2 ประกอบด้วยเนื้อหาและแนวข้อสอบมากกว่า 500 ข้อ โดยมีแนวข้อสอบหลากหลาย พร้อมด้วยเฉลยอธิบายเพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังนั้นนักเรียนจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติ และเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถนำความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม เตรียมความพร้อม ฝึกทำโจทย์ ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น
ขายแล้ว
32 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 9786164492639

฿342
ส่วนลด10.00%
฿380
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
จำนวน
คลัง: 10 เล่ม
ราคารวม :
฿380
ข้อมูลสินค้า
Barcode
9786164492639
ISBN
9786164492639
ขนาดหนังสือ
19 x 25.4 ซม.
ความหนาสินค้า
2 ซม.
น้ำหนัก
819 กรัม
จำนวนหน้า
368 หน้า
วันวางจำหน่าย
12/01/64
ตัวอย่างหนังสือ
Download


หนังสือ ติวสอบ วิทยาศาสตร์ ม.2 (พร้อมลุยทุกสนามสอบ) เล่มนี้ จะช่วยให้น้องๆ ได้เตรียมความพร้อมในการเตรียมสอบในระดับชั้น ม.2

ประกอบด้วยเนื้อหาและแนวข้อสอบมากกว่า 500 ข้อ โดยมีแนวข้อสอบหลากหลาย พร้อมด้วยเฉลยอธิบายเพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง

เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังนั้นนักเรียนจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติ และเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถนำความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรมเนื้อหาครบถ้วน เข้าใจง่าย ตรงประเด็น แนวข้อสอบท้ายบทหลากหลาย คลอบคุลมทุกสนามสอบ O-NET สอบ สสวท. และสอบเพิ่มเกรดในชั้นเรียนรวมแนวข้อสอบมากกว่า 500 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายทุกข้อ

1. อาหารกับการดำรงชีวิต
2. ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์
3. สารและสมบัติของสาร
4. แสงและการเกิดภาพ
5. กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
รีวิวหนังสือ ติวสอบ วิทยาศาสตร์ ม.2 (พร้อมลุยทุกสนามสอบ)
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
ติวสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1