FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
Short Note คณิตศาสตร์ ป.1 - ป.6  พิชิตข้อสอบเต็ม 100%  ภายใน 3 วัน
Short Note คณิตศาสตร์ ป.1 - ป.6  พิชิตข้อสอบเต็ม 100%  ภายใน 3 วัน
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 8859099306348
หนังสือ Short Note คณิตศาสตร์ ป.1 - ป.6 พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน
แชร์
top
top
top
350 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 8
ปัจจุบันวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถม เป็นวิชาที่มีเนื้อหาจำนวนมาก หลากหลาย และยากง่ายแตกต่างกันไป ที่ต้องทำความเข้าใจในสูตร หลักการ การคำนวณ อย่างมาก การปูพื้นฐานความรู้คณิตศาสตร์ให้กับเด็กในวัยนี้ให้ “เข้าใจ” สามารถจดจำเนื้อหา หรือต้องทำความเข้าใจในเนื้อหา ที่มีจำนวนมาก โดยเฉพาะยิ่งเป็นเนื้อหาที่ต้องใช้สูตรในการคำนวณ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก
Short Note เล่มนี้ จึงถูกสร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนทุกคนให้ได้เข้าใจวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถม โดยเฉพาะในเรื่องของการคำนวณในทุกๆ เนื้อหาที่ต้องเรียน ได้อย่างครบถ้วนเต็มประสิทธิภาพ หากผู้ปกครอง ได้นำหนังสือเล่มนี้มาได้ฝึกฝน ทบทวน ฝึกคำนวณ จำสูตร จะทำให้สามารถสอบได้คะแนนในระดับที่สูงได้อย่างแน่นอน

คู่มือที่ผ่านการสรุปเนื้อหาวิชา หลักการ สูตรการคำนวณ คณิตศาสตร์ ป.1-ป.6 เอาไว้อย่างตรงประเด็น ในเนื้อหาหลักๆ พร้อมทั้งสอนวิธีคิด วิธีคำนวณที่นักเรียนระดับประถมต้องรู้ ให้สามารถทำคะแนนในการสอบได้เป็นอย่างดี
รีวิวสินค้า : หนังสือ Short Note คณิตศาสตร์ ป.1 - ป.6 พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top