FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
เก่งคิดพิชิตสอบ โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ ป.5 มั่นใจเต็ม 100
เก่งคิดพิชิตสอบ โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ ป.5 มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ : Infopress / 9786164870895
หนังสือ เก่งคิดพิชิตสอบ โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ ป.5 มั่นใจเต็ม 100
แชร์
top
top
top
260 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 31
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  9786164870895
 • Barcode :
  9786164870895
 • ขนาดหนังสือ :
  19.05 x 25.4 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  1.15 ซม.
 • น้ำหนัก :
  660 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  232 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  30/01/63
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • บทที่ 1 โจทย์ปัญหาการบวก การลบ
  ตัวอย่างแบบฝึกหัด
  ชุดที่ 1, ชุดที่ 2
  บทที่ 2 โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร
  ตัวอย่างแบบฝึกหัด
  ชุดที่ 1, ชุดที่ 2
  บทที่ 3 โจทย์ปัญหาเศษส่วน บวก ลบ
  ตัวอย่างแบบฝึกหัด
  ชุดที่ 1, ชุดที่ 2
  บทที่ 4 โจทย์ปัญหาเศษส่วน คูณ หาร
  ตัวอย่างแบบฝึกหัด
  ชุดที่ 1, ชุดที่ 2
  บทที่ 5 โจทย์ปัญหาเศษส่วน บวก ลบ คูณ หารระคน
  ตัวอย่างแบบฝึกหัด
  ชุดที่ 1, ชุดที่ 2
  บทที่ 6 โจทย์ปัญหาทศนิยม บวก ลบ
  ตัวอย่างแบบฝึกหัด
  ชุดที่ 1, ชุดที่ 2
  บทที่ 7 โจทย์ปัญหาทศนิยม คูณ หาร
  ตัวอย่างแบบฝึกหัด
  ชุดที่ 1, ชุดที่ 2
  บทที่ 8 โจทย์ปัญหาทศนิยม บวก ลบ คูณ หารระคน
  ตัวอย่างแบบฝึกหัด
  ชุดที่ 1, ชุดที่ 2
  บทที่ 9 โจทย์ปัญหาร้อยละ
  ตัวอย่างแบบฝึกหัด
  ชุดที่ 1, ชุดที่ 2
  บทที่ 10 โจทย์ปัญหาพื้นที่สามเหลี่ยม
  ตัวอย่างแบบฝึกหัด
  ชุดที่ 1, ชุดที่ 2
  บทที่ 11 โจทย์ปัญหารูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
  ตัวอย่างแบบฝึกหัด
  ชุดที่ 1, ชุดที่ 2
  บทที่ 12 ปริมาตร ความจุทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
  ตัวอย่างแบบฝึกหัด
  ชุดที่ 1, ชุดที่ 2
  บทที่ 13 โจทย์ปัญหาการชั่ง การตวง การวัด
  ตัวอย่างแบบฝึกหัด
  ชุดที่ 1, ชุดที่ 2


  บทที่ 14 โจทย์ปัญหาเรื่องเงิน
  ตัวอย่างแบบฝึกหัด
  ชุดที่ 1, ชุดที่ 2
  บทที่ 15 โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา
  ตัวอย่างแบบฝึกหัด
  ชุดที่ 1, ชุดที่ 2
  แนวข้อสอบกลางภาค
  แนวข้อสอบชุดที่ 1
  แนวข้อสอบชุดที่ 2
  แนวข้อสอบปลายภาค
  แนวข้อสอบชุดที่ 1
  แนวข้อสอบชุดที่ 2แบบฝึกหัดวิเคราะห์และแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหา พร้อมแนวข้อสอบเข้ม วิชาคณิตศาสตร์ ป.5แบบฝึกหัดเน้นการวิเคราะห์และแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาทางวิชาคณิตศาสตร์ ป.5 โดยออกแบบเพื่อช่วยให้นักเรียนฝึกการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา แบบฝึกหัดจะประกอบไปด้วยโจทย์ปัญหาหลากหลายแบบทั้งโจทย์ปัญหาแบบระคน และเศษส่วน จำนวนคละ ทศนิยม การแปลงหน่วยวัดและการชั่งตวงวัด ช่วยเสริมทักษะให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดีอีกทั้งเนื้อหาอ้างอิงตามหลักสูตรของ สพฐ. จึงสามารถใช้ร่วมกับหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ ท้ายเล่มยังเพิ่มเติมด้วยแนวข้อสอบกลางภาค-ปลายภาคเข้มข้นจำนวนทั้งหมด 100 ข้อ เพื่อให้นักเรียนเตรียมพร้อมกับการสอบทุกครั้งอย่างมั่นใจ1. ฝึกฝนการตีโจทย์และแสดงวิธีทำหาคำตอบโจทย์ปัญหา ว่าต้องใช้การบวก ลบ คูณ หรือหาร
2. แบบฝึกหัดโจทย์คณิตศาสตร์ที่หลากหลาย ช่วยให้นักเรียนคุ้นเคยกับข้อสอบแบบโจทย์ปัญหา
3. โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์อ้างอิงหลักสูตร สพฐ. พร้อมแนวข้อสอบกลางภาค-ปลายภาค

รีวิวสินค้า : หนังสือ เก่งคิดพิชิตสอบ โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ ป.5 มั่นใจเต็ม 100 / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top