FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
คู่มือ+แนวข้อสอบ ก.พ. ระดับ 4 ฉบับทันสมัยใหม่ล่าสุด
คู่มือ+แนวข้อสอบ ก.พ. ระดับ 4 ฉบับทันสมัยใหม่ล่าสุด
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 9786164491496
หนังสือ คู่มือ+แนวข้อสอบ ก.พ. ระดับ 4 ฉบับทันสมัยใหม่ล่าสุด
แชร์
top
top
top
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  9786164491496
 • Barcode :
  9786164491496
 • ขนาดหนังสือ :
  19.05 x 25.4 ซม.
 • น้ำหนัก :
  750 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  260 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  10/04/62
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • หมวดที่ 1 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป
  แนวข้อสอบชุดที่ 1 อนุกรม
  แนวข้อสอบชุดที่ 2 โจทย์คณิตศาสตร์
  แนวข้อสอบชุดที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล
  แนวข้อสอบชุดที่ 4 สดมภ์
  แนวข้อสอบชุดที่ 5 อุปมาอุปไมย
  แนวข้อสอบชุดที่ 6 สรุปความจากภาษา
  แนวข้อสอบชุดที่ 7สรุปความจากสัญลักษณ์
  แนวข้อสอบชุดที่ 8 สรุปเหตุผลเชิงตรรกะ
  หมวดที่ 2 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
  แนวข้อสอบชุดที่ 1 ความเข้าใจกับบทความหรือข้อความ
  แนวข้อสอบชุดที่ 2 การสรุปความและตีความ
  แนวข้อสอบชุดที่ 3 การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ
  แนวข้อสอบชุดที่ 4 การเขียนประโยค
  แนวข้อสอบชุดที่ 5 การเรียงข้อความ
  หมวดที่ 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
คู่มือ+แนวข้อสอบ ก.พ. ระดับ 4 ฉบับทันสมัยใหม่ล่าสุดในแต่ละปี มีผู้สอบ ก.พ.ระดับ 4 หรือที่ต้องใช้วุฒิสูงสุดคือ ปริญญาโท ในการสอบ เป็นจำนวนมาก ซึ่งจริงอยู่ แม้การสอบ กพ. มิใช่การสอบแข่งขัน แต่เป็นการสอบที่เสมือนให้ได้ ใบรับรอง ว่าสอบผ่านแล้ว สามารถนำสิ่งที่เหมือนใบรับรองนั้น ไปสมัครสอบ กพ. ตามลำดับขั้นต่อๆ ไป

ดังนั้น การสอบให้ผ่านเพียงครั้งแรกที่สอบ หรือกรณีครั้งปัจจุบันที่จะสอบเป็นรอบที่สอบผ่านหลังจากสอบมาหลายรอบแล้ว จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากทางคณาจารย์ซึ่งเข้าใจในความหวัง และความตั้งใจของทุกท่าน และมีประสบการณ์ที่คุ้นเคยกับการสอบ กพ. มาเป็นเวลาหลายปีจึงดำเนินการจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา อย่างครบถ้วนในทุกเนื้อหาสำหรับการสอบระดับ 4แนวข้อสอบทุกหมวด ทุกข้อ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ เทียบเคียงมาแล้วว่า ใกล้เคียงกับข้อสอบที่ออกบ่อยที่สุด และสามารถคิดคำนวณ หรือลงมือทดลองทำได้ภายในระยะเวลาจำกัด เพิ่มโอกาสในการสอบผ่านได้สูงมาก

เตรียมความพร้อมเพื่อให้อากสในการสอบเข้าทำงานเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
รีวิวสินค้า : หนังสือ คู่มือ+แนวข้อสอบ ก.พ. ระดับ 4 ฉบับทันสมัยใหม่ล่าสุด / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top