FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
แนวข้อสอบ PAT 3 ทำได้  สอบได้ 100%
แนวข้อสอบ PAT 3 ทำได้  สอบได้ 100%
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 9786164491373
หนังสือ แนวข้อสอบ PAT 3 ทำได้ สอบได้ 100%
แชร์
top
top
top


หนังสือแนวข้อสอบที่ทำให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์มากที่สุด ซึ่งนำเสนอสิ่งที่ยากให้กลายเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่าย จึงส่งผลให้นักเรียนที่ได้ใช้หนังสือเล่มนี้ในการทบทวน มีโอกาสในการสอบผ่านสูงมาก

** แนวข้อสอบซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก ถูกจัดระบบทำให้มีความเข้าใจ หรือจดจำได้อย่างเป็นระบบ ครบถ้วน **การทดสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือ PAT 3 เป็นการทดสอบที่นักเรียนเกือบทุกคนต่างลงความเห็นว่ายากมากๆ เหตุผลเพราะรวมเนื้อหาและวิชายากๆ เอาไว้ ไม่ว่าจะเป็น หลักการคำนวน วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่

1.ข้อสอบเชิงเนื้อหา ประกอบด้วยเนื้อหา กลศาสตร์ (แรง มวล และการเคลื่อนที่) ,ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น แสง และเสียง , เคมี (สาร และสมบัติของสาร) , พลังงาน ความร้อน และของไหล , คณิตศาสตร์ และสถิติประยุกต์เชิงวิศวกรรม เป็นต้น

2.ข้อสอบเชิงศักยภาพ การคิดวิเคราะห์เชิงช่างและมิติสัมพันธ์ , ความถนัดเชิงช่าง , ความคิดเชิงตรรกะเชิงช่าง , สามัญสำนึกเรื่องความปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม , การแก้ปัญหา , ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น


เนื้อหาและวิชายากๆ ที่กล่าวมานี้ นักเรียนส่วนใหญ่จะได้เรียนอย่างจำกัดในห้องเรียน ในขณะที่ข้อสอบนั้นออกมากว้างกว่า และยากกว่าที่มีอยู่ในเนื้อหาที่เรียนมาตลอด ทางสำนักพิมพ์ จึงมุ่งมั่นนำเสนอสิ่งที่ยากให้กลายเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่าย และมีคุณภาพ

ทำให้หัวข้อที่ต้องทบทวนเพื่อการสอบซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากถูกจัดระบบทำให้มีความเข้าใจ หรือจดจำได้อย่างเป็นระบบ ครบถ้วน

รีวิวสินค้า : หนังสือ แนวข้อสอบ PAT 3 ทำได้ สอบได้ 100% / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top