FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
สรุปเข้ม+ข้อสอบ ม.3 พิชิตสอบเข้า ม.4 ฉบับสมบูรณ์ มั่นใจเต็ม 100
สรุปเข้ม+ข้อสอบ ม.3 พิชิตสอบเข้า ม.4 ฉบับสมบูรณ์ มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ : Infopress / 9786162008641
หนังสือ สรุปเข้ม+ข้อสอบ ม.3 พิชิตสอบเข้า ม.4 ฉบับสมบูรณ์ มั่นใจเต็ม 100
แชร์
top
top
top


หนังสือสอบเข้า ม.4 เล่มนี้ มีเนื้อหาครบถ้วน 5 วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษาฯ สรุปเนื้อหาครอบคลุมทุกระดับชั้นม.ต้น (ม.1-2-3) เจาะลึกเนื้อหาชั้น ม.3 แบบเข้มข้น เพื่ออ่านเตรียมสอบในโรงเรียนและใช้อ่านสอบจริงเพื่อพร้อมสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมปลาย (ม.4) โรงเรียนรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ

รวมแนวข้อสอบมากถึง 5 ชุด โดยใน 1 ชุด จะประกอบไปด้วยทั้งหมด 5 วิชาหลัก จำลองจำนวนข้อในแต่ละวิชาเสมือนสอบจริง

รวมข้อสอบทั้งหมดมากกว่า 900 ข้อ

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้

หนังสือสอบเข้า ม.4 เล่มนี้ ช่วยในเรื่องการอ่านทำความเข้าใจด้วยเวลาอันรวดเร็ว เน้นจำง่าย ใช้เป็น เก็บทุกคะแนน สรุปเนื้อหาเป็นแผนภูมิ แผนผัง แผนภาพ ตาราง เนื้อหาทั้งหมดในเล่มครอบคลุมวิชาหลักทุกระดับชั้นม.ต้น (ม.1-2-3)

เจาะลึกเนื้อหาชั้น ม.3 แบบเข้มข้น พร้อมรวบรวมแนวข้อสอบมากกว่า 900 ข้อ เพื่อฝึกฝนพร้อมสอบในโรงเรียนและสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ในโรงเรียนทั่วประเทศ


รีวิวสินค้า : หนังสือ สรุปเข้ม+ข้อสอบ ม.3 พิชิตสอบเข้า ม.4 ฉบับสมบูรณ์ มั่นใจเต็ม 100 / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
เมธาวี ไหมทอง
ผ่านมาแล้ว 175 วัน 11 ชั่วโมง
แพ็คของดีมากกก ของถึงไวอีกต่างหากกก อ่านเข้าใจง่ายด้วยร้ากกกก
wipaporn
ผ่านมาแล้ว 238 วัน 17 ชั่วโมง
ได้ของรวดเร็วมากค่ะ
ไว้มีโอกาศจะมาบริการใหม่น่ะค้ะ
legendnaja
ผ่านมาแล้ว 247 วัน 12 ชั่วโมง
ได้ของละฮับ รวดเร็วทันใจ


asdasdasdasddasasdasd
คำค้นหายอดนิยม top