FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
แนะวิธีคิด พิชิตสอบ วิชาเฉพาะ ระบบรับตรง กสพท ฉบับสมบูรณ์ มั่นใจเต็ม 100
แนะวิธีคิด พิชิตสอบ วิชาเฉพาะ ระบบรับตรง กสพท ฉบับสมบูรณ์ มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ : Infopress / 9786162008597
หนังสือ แนะวิธีคิด พิชิตสอบ วิชาเฉพาะ ระบบรับตรง กสพท ฉบับสมบูรณ์ มั่นใจเต็ม 100
แชร์
top
top
top


หนังสือแนะวิธีคิดพิชิตข้อสอบวิชาเฉพาะแพทย์ กสพท

ได้แนะแนวการเตรียมตัวก่อนการสอบ รวมถึงการแนะนำการเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมได้รวบรวมแนวข้อสอบที่เสมือนสอบจริง มาให้ได้ฝึกทำกัน


โดยข้อสอบจะประกอบไปด้วย 3 Part คือ Part การคิดอย่างมีวิจารณญาณ, Part จริยธรรมทางการแพทย์, และ Part ความคิดเชื่อมโยง โดยมีการอธิบายเฉลยที่ละเอียดมีหลักการมาอ้างอิงที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจได้ง่าย โดยคุณหมอ นักเขียนโดยตรง

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ :


หนังสือแนะวิธีคิดพิชิตข้อสอบวิชาเฉพาะแพทย์ กสพท ได้แนะแนวการเตรียมตัวก่อนการสอบเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์


พร้อมข้อสอบที่เสมือนสอบจริง
มากถึง 4 ชุด 400 ข้อ 12 บทความ ครบทั้ง 3 Part ใหญ่


คือ Part การคิดอย่างมีวิจารณญาณ, Part จริยธรรมทางการแพทย์, และ Part ความคิดเชื่อมโยง เฉลยที่ละเอียด โดยคุณหมอ นักเขียน จัดเต็มด้วยเนื้อหาจริยธรรมแพทย์ให้ได้อ่านทำความเข้าใจ เพิ่มบทความควมคิดเชื่อมโยงให้ได้ฝึกฝนต่อยอดและมี QR code เพื่อเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ที่จะแทรกเทคนคินการทำข้อสอบวิชาเฉพาะแพทย์ให้ได้คะแนนมากยิ่งขึ้น
รีวิวสินค้า : หนังสือ แนะวิธีคิด พิชิตสอบ วิชาเฉพาะ ระบบรับตรง กสพท ฉบับสมบูรณ์ มั่นใจเต็ม 100 / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top