FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
สรุปหลักคิดพิชิตสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์มั่นใจเต็ม 100
สรุปหลักคิดพิชิตสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ : Infopress / 9786162008207
หนังสือ สรุปหลักคิดพิชิตสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์มั่นใจเต็ม 100
แชร์
top
top
top
หนังสือเตรียมสอบ PAT2 เป็นหนังสือตะลุยแนวข้อสอบโดยข้อสอบจะประกอบไปด้วยวิชาเคมี, ชีวะ, ฟิสิกส์ โลก ธรณีและดาราสตร์ สำหรับฝึกทำเพื่อใช้คะแนน PAT2 ยื่นในการสอบเข้าทั้งระบบสนามสอบตรงและแอดมินชั่น ในคณะที่ต้องการศึกษา โดยแต่ละคณะจะมีการกำหนดสัดส่วนการใช้คะแนน PAT2 รวมกับคะแนนอื่นๆ ตามความเหมาะสมจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้


1. การสร้างแนวข้อสอบ PAT2 ซึ่งเป็นการรวมวิชาเคมี, ชีวะ, ฟิสิกส์ โลก ธรณีและดาราสตร์
2. เหมือนข้อสอบจริง มีทั้งหมดจำนวน 5 ชุด ชุดละ 100 ข้อ
3. พร้อมทั้งการอธิบายการเฉลยที่เข้าใจง่าย เพื่อได้คะแนน PAT2 ที่ดีกว่า ในการใช้ยื่นเข้าคณะที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุมศึกษา ในระบบสอบตรงและแอดมินชั่น


หนังสือเตรียมสอบ PAT2 เล่มนี้ เป็นการจำลองแนวข้อสอบ เพื่อใช้สำหรับฝึกทำ เตรียมความพร้อมในการใช้คะแนน PAT2 หรือความถนัดทางวิทยาศาสตร์ สอบเข้าคณะที่มีการใช้คะแนนตามสัดส่วนที่ได้กำหนดไว้ของแต่ละมหาวิทยาลัยหรือ คณะนั้น ทั้งในระบบสนามสอบตรง และแอดมินชั่น หรือระบบเอ็นทรานซ์ ซึ่งการออกข้อสอบจะมีเนื้อหารวมทั้งวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และธรณี โลก ดาราศาตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทั้งนี้กราบขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของอาจารย์ผู้ตรวจสอบทางวิชาการในแต่ละสาขาวิชาทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาช่วยตรวจทานความถูกต้องของเนื้อหาของหนังสือเตรียมสอบเล่มนี้ เพื่อทำให้หนังสือให้มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านสูงสุด

สุดท้ายนี้ หากท่านผู้อ่านท่านใดมีความสงสัย ต้องการสอบถามเกี่ยวกับหนังสือ ทางคณะผู้จัดทำยินดีน้อมรับในคำติชม และข้อเสนอแนะของท่าน เพื่อพัฒนาหนังสือให้มีคุณภาพ สมบูรณ์ตรงกับความต้องการของท่านผู้อ่านมากที่สุด

คณะผู้จัดทำ
รีวิวสินค้า : หนังสือ สรุปหลักคิดพิชิตสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์มั่นใจเต็ม 100 / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
asdasdasdasddasasdasd
คำค้นหายอดนิยม top