FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219

สูตรหาค่าพลังงานความร้อน
แชร์
top
top
top

  วันนี้พี่แอดมิน จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับอุณภมูิของสารต่างๆ ว่าเป็นแบบไหน และ ถ้าน้องๆอยากเก่งวิทยาศาสตร์ น้องๆต้องมี หนังสือ สรุปเข้มเนื้อหา+ข้อสอบเข้ม วิทยาศาสตร์ ม.ต้น (สอบเข้า ม.4) มั่นใจเต็ม 100   แค่นี้ก็เก่งได้ไม่ยากแล้ว

1. อุณหภูมิของสารเปลื่ยนแต่สถานะไม่เปลื่ยน

2.  อุณหภูมิของสารไม่เปลื่ยนแต่สถานะเปลื่ยน

3.  ตัวอย่าง

หนังสือแนะนำ

ความคิดเห็น : สูตรหาค่าพลังงานความร้อน