Promotion
สสวท. ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
สสวท ประกาศรับสมัครสอบนักเรียนเข้าโครงการ Genius IPST ชั้น ป.6 ปี 2563

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนที่กําลัง ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดของการสมัคร การสอบคัดเลือก การรับเกียรติบัตร และการรับเหรียญรางวัล โดยมีกำหนดการ ดังนี้

กำหนดการของผู้สมัคร

หลายคนสงสัยทำไมต้องให้บุตรหลาน สมัครสอบเข้าโครงการ ก็เพราะว่า ในตัวของโครงการเองมีจุดเด่นหลายด้าน เช่น เพื่อสรรหาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือเพื่อสร้างบรรยากาศให้นักเรียนสนใจการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากขึ้น และยังพัฒนาขยายผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมี ลักษณะแบบทดสอบ เป็นแบบทดสอบที่ใช้ภาษาไทย โดยมีเนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบ 2 วิชา คือ วิชาวิทยาศาสตร์ และ วิชาคณิตศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิชาที่ใช้สอบของ สสวท. ประจำปี 2563

ซึ่งกำหนดการสอบครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้นในวันที่ 23 มกราคม 2564 โดยมีกำหนดการ คือ

กำหนดการสอบครั้งที่ 1

รายละเอียดกำหนดการต่างรวมทั้งคุณสมบัติเพิ่มเติม : การรับสมัครนักเรียนเข้าโครงการ ประจำปีการศึกษา 2563 หรือ สมัครสอบเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ที่มา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


แนะนำหนังสือ


ติวเข้มวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 พิชิตข้อสอบเต็ม 100%

ติวเข้มวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน หนังสือเล่มนี้ได้จัดทำแนวข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ สสวท ป.6 ที่ทาง สสวท  ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปีปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียน ฝึกทักษะประสบการณ์ ฝึกการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ให้มีความมั่นใจก่อนทำข้อสอบจริง มากไปกว่านั้น ผู้ปกครองยังสามารถใช้เพื่อให้บุตรหลานของท่านได้เตรียมความพร้อมในการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอบ สสวท. การสอบ O-NET และการสอบแข่งขันต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์

หนังสือ ติวเข้มคณิตศาสตร์ สสวท. ป.6 พิชิตข้อสอบเต็ม 100%

หนังสือ ติวเข้มคณิตศาสตร์ สสวท. ป.6 พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน หนังสือเล่มนี้ได้จัดทำแนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สสวท. ป.6 ที่ทาง สสวท ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปีปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียน ฝึกทักษะประสบการณ์ ฝึกการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ให้มีความมั่นใจก่อนทำข้อสอบจริง มากไปกว่านั้น ผู้ปกครองยังสามารถใช้เพื่อให้บุตรหลานของท่านได้เตรียมความพร้อมในการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอบ สสวท การสอบ O-NET และการสอบแข่งขันต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

หนังสือ เก่งคิดพิชิตสอบ โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ ป.6 มั่นใจเต็ม 100

หนังสือ เก่งคิดพิชิตสอบ โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ ป.6 มั่นใจเต็ม 100  แบบฝึกหัดเน้นการวิเคราะห์และแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาทางวิชาคณิตศาสตร์ ป.6 โดยออกแบบเพื่อช่วยให้นักเรียนฝึกการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ประกอบไปด้วยโจทย์ปัญหาหลากหลายแบบทั้งโจทย์ปัญหาแบบระคน และเศษส่วน จำนวนคละ ทศนิยม การแปลงหน่วยวัดและการชั่งตวงวัด ช่วยเสริมทักษะให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเนื้อหาอ้างอิงตามหลักสูตรของ สพฐ. จึงสามารถใช้ร่วมกับหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ ท้ายเล่มยังเพิ่มเติมด้วยแนวข้อสอบกลางภาค-ปลายภาคเข้มข้นจำนวนทั้งหมด 100 ข้อ เพื่อให้นักเรียนเตรียมพร้อมกับการสอบทุกครั้งอย่างมั่นใจ

หนังสือ เตรียมสอบเข้ม วิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 และสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ มั่นใจเต็ม 100

หนังสือ เตรียมสอบเข้ม วิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 และสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ มั่นใจเต็ม 100 รวมข้อสอบวิทยาศาสตร์เพื่อสอบเข้า ม.1 ห้อง Gifted + สสวท. ป.6 ตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ สำหรับ สอบเข้า ม.1 ห้อง GIFTED และเพื่อสอบเข้าโรงเรียนที่ต้องพิจารณาการสอบของ สสวท เพื่อการสอบคัดเลือกสอบเข้า ม.1 โดยข้อสอบจะมีทั้งแบบปรนัยและอัตนัย ระดับความยากของข้อสอบจะเกินหลักสูตรระดับประถมศึกษา เพื่อวัดความรู้ความสามารถตามที่โรงเรียนได้ระบุคุณสมบัติของผู้สมัครไว้ จำนวนทั้งหมด 5 ชุด ชุดละ 50 ข้อ รวมมากถึง 250 ข้อ และเฉลยรูปแบบการเฉลยมือที่ทำให้ผู้อ่านและผู้ปกครองสามารถทำเข้าใจได้ง่าย


!! สั่งซื้อครบ 899 จัดส่งฟรี !!

ติดต่อสอบถามหนังสือได้ที่
Tel. : 0847003219
Line@ : @serazu
Website: www.serazu.com
E-mail : cc@serazu.com


สินค้าที่เกี่ยวข้อง
รวมแนวข้อสอบคณิตศาสตร์เพื่อสอบเข้า มหิดลวิทยานุสรณ์, เตรียมอุดมศึกษา, กำเนิดวิทย์ มั่นใจเต็ม 100
฿275
แนวข้อสอบติวเข้มคณิต สสวท. ป.6
฿299
เตรียมสอบคณิตศาสตร์ สสวท. ป.6 รอบที่ 1
฿295
 ติวสอบ คณิตศาสตร์ ม.1
฿380
รวมโจทย์ภาษาไทย สอบเข้า ม.1  โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ
฿165
รวมโจทย์คณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.1  โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ
฿250
รวมโจทย์วิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.1  โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ
฿180