Promotion
ประกาศ!! รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 52 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช/ปวส/ป.ตรี

ประกาศ!! รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด้วยกรมป่าไม้ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 18 ตำแหน่ง รวม 52 อัตรา โดยรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่างที่จะจัดจ้าง
กลุ่มงานบริการ

- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร                         1  อัตรา
- ผู้ช่วยพนักงานพิทักป่า                               4  อัตรา
- เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)                                4  อัตรา
- เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)                              1  อัตรา
- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี                         1  อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการ                                     8  อัตรา
กลุ่มงานเทคนิค

- พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา                  1  อัตรา
- ช่างสำรวจ                                                 7  อัตรา
- เจ้าพนักงานการเกษตร                               1  อัตรา
- เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์                       2  อัตรา
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั้วไป                          1  อัตรา
- เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์                  1  อัตรา
- เจ้าหน้าที่วิเคราะหืนโยบายและแผน            1  อัตรา
- นักวิชาการเงินและบัญชี                             1  อัตรา
- นักวิชาการป่าไม้                                      13  อัตรา
- นักวิชาการเผยแพร่                                    2  อัตรา
- นักวิทยาศาสตร์                                         1  อัตรา
- นิติกร                                                        2  อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
- สัญชาติไทย
- เพศ ชาย/หญิง
- อายุ 18-60 ปี บริบูรณ์
- วุฒิ  ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี

การรับสมัคร  
- สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ 20 - 28 กรกฎาคม 2563
- สมัครผ่านทางเว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com ตลอด 24 ชม. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม 
- คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนังสือแนะนำ

หนังสือ แนวข้อสอบกรมป่าไม้ ติวเข้ม พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน

หนังสือ แนวข้อสอบกรมป่าไม้ ติวเข้ม พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน

อาชีพรับราชการในกรมป่าไม้ เป็นอาชีพที่คนไทยส่วนใหญ่ ต่างต้องการที่จะเข้ามาทำงานในสายงานนี้ ซึ่งในแต่ละปี แม้กรมป่าไม้จะมีการรับสมัครหลายตำแหน่ง แต่ก็ไม่พอที่จะรองรับผู้เข้าสอบที่มีเป็นจำนวนมหาศาล เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงส่งผลให้คนจำนวนมาก ต้องผิดหวังจากการสอบ อันเนื่องมาจากหลายๆ สาเหตุ ซึ่งหนึ่งในสาเหตุนั้น ก็คือการขาดหนังสือคู่มือเตรียมสอบ ให้ทดลองทบทวน ทดลองทำโจทย์ อย่างมีประสิทธิภาพ

ทางสำนักพิมพ์และผู้จัดทำ เข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้น จึงร่วมมือกันสร้างสรรค์ผลงาน
เล่มนี้ขึ้นมาด้วยคุณภาพ วิเคราะห์ เรียบเรียงจากแนวข้อสอบที่ออกบ่อยในแต่ละปี 

เพื่อเพิ่มโอกาสในการสอบให้แก่ทุกท่าน ที่ต้องการจะเข้าทำงานในกรมป่าไม้ ซึ่งนี่มิใช่การกล่าวอ้างเกินจริง แต่หนังสือคู่มือการสอบเล่มนี้ สามารถยืนยันได้ว่าจะสามารถทำให้ท่านมีโอกาสสูงที่จะสอบผ่านอย่างแน่นอน

สนใจสั่งซื้อหนังสือคลิก "หนังสือ แนวข้อสอบกรมป่าไม้ ติวเข้ม พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน"  

!! สั่งซื้อครบ 899 จัดส่งฟรี !!

ติดต่อสอบถามหนังสือได้ที่
Tel. : 0847003219
Line@ : @serazu
Website: www.serazu.com
E-mail : cc@serazu.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง