FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219

เร็วๆ นี้..!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพศหญิง เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปี 2563 จำนวน 150 อัตรา
แชร์
top
top
top

เร็วๆนี้....!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพศหญิง 

เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปี 2563 จำนวน 150 อัตรา

ตามหนังสือ บช.น. ที่ 00๑๕.๑๑๒/๕0๘ ลง ๑๔ ม.ค.๖๓ และที่ 00๑๕.๑๑๒/๒๓๒๗ ลง ๒๑ ก.พ.๖๓ ขออนุมัติหลักการให้ บช.น. รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกหญิง เพื่อบรรจุแต่งตั้ง เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ส.ต.ต. ดำรงตำแหน่งในสังกัด กองร้อยที่ ๔ กก.ควบคุมฝูงชน ๑ และ ๒ บก.อคฝ. จำนวน ๑๕0 นาย 

กรณีดังกล่าว ตร. มีบันทึกลง ๑๗ มิ.ย.๖๓ อนุมัติและมอบหมายการดำเนินการ ดังนี้   
วุฒิการศึกษา

- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ในสังกัด บช.น.
อัตราเงินเดือน

- ระดับ ป.๑ ขั้น๑๓.๕  (๘,๖๑0 บาท)  
- ระดับ ป.๑ ขั้น๑๕.๕  (๙,๓๓0 บาท)  

 รอประกาศอย่างเป็นทางการ จากกองการสอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ...อีกครั้ง !!


หนังสือนายสิบตำรวจแนะนำ...!!


หนังสือนายสิบตำรวจขายดี ...!!

สนใจสั่งซื้อหนังสือคลิก "หนังสือสอบตำรวจ"  

!! สั่งซื้อครบ 899 จัดส่งฟรี !!

ติดต่อสอบถามหนังสือได้ที่
Tel. : 0847003219
Line@ : @serazu
Website: www.serazu.com
E-mail : cc@serazu.com

ความคิดเห็น : เร็วๆ นี้..!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพศหญิง เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปี 2563 จำนวน 150 อัตรา
สินค้าที่อยากบอกต่อ