FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219

สำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา
แชร์
top
top
top
ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

สำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15000-16500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
 • สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • สาขาวิชารัฐศาสตร์
 • สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ
และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีหรือระดับที่สูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.

2. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15000-16500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกันในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
 • สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
 • สาขาวิชารัฐศาสตร์
 • สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์
 • สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา
และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีหรือระดับที่สูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.

3. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15000-16500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีหรือระดับที่สูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11500-12650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ thaijobjob.com หรือ www.oja.go.th หัวข้อ"รับสมัครสอบข้าราชการ"

รายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศรับสมัคร
หนังสือ ก.พ. ที่แนะนำ

หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ฉบับสมบูรณ์ (ภาค ก.)หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ตรงในการสอบรับราชการ และประสบการณ์ติวการสอบ ภาค ก. เนื้อหาในเล่มจึงมากไปด้วยเทคนิค วิธีการหาคำตอบในรูปแบบทางลัดเพื่อประโยชน์ในการสอบภาค ก (ก.พ.)

รวมทั้งเป็นความรู้ที่ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ในการสอบราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ได้จริง การันตีได้จากจำนวนลูกศิษย์ที่สอบผ่านนับหมื่นคน มีเนื้อหาครบถ้วนทั้งวิชาความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ

สนใจสั่งซื้อ หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ฉบับสมบูรณ์ (ภาค ก.) คลิก

หนังสือ รวมแนวข้อสอบ ก.พ. (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริงหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ที่เรียบเรียงจากผู้สอนที่สอบผ่านจริงทุกสนามสอบในครั้งเดียว มีแนวข้อสอบให้ลองทำมากกว่า 450 ข้อ มีข้อสอบเสมือนจริงอีก 2 ชุด ให้ลองทำ ครอบคลุมเนื้อหาทุกเรื่องที่ออกสอบ พร้อมมีคำอธิบายอย่างละเอียด เข้าใจง่าย ทุกข้อ และมีสรุปทริป เทคนิคสำหรับทำข้อสอบ เหมาะสำหรับใช้เตรียมตัวสอบเข้ารับราชการ ก.พ. ภาค ก.

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ :
1. เรียบเรียงจากข้อสอบจริง 3 ปีล่าสุด ปี 58-60
2. มีแนวข้อสอบมากกว่า 450 ข้อ
3. มีแนวข้อสอบเสมือนจริง 2 ชุด
4. มีคำอธิบายอย่างละเอียด เข้าใจง่าย
5. สรุปทริป เทคนิคสำหรับทำข้อสอบ

สนใจสั่งซื้อ หนังสือ รวมแนวข้อสอบ ก.พ. (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริง คลิก

ติดต่อ
Tel. : 0847003219
Line@ : @serazu
Website: www.serazu.com
E-mail : cc@serazu.com

ความคิดเห็น : สำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา