FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219

5 ข้อดีของการรับราชการ
แชร์
top
top
top


อาชีพที่มีค่าตอบแทนรวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ เป็นหลักประกันถึงความมั่นคงในอาชีพ และยังมีเส้นทางความก้าวหน้าที่ทำให้การรับราชการเป็นอาชีพในฝันของคนส่วนใหญ่ รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับนอกเหนือจากค่าตอบแทนหรือเงินเดือนเช่น สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลฟรีให้กับพ่อและครอบครัวรวมถึงการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร และยังมีเหตุผลต่างๆอีกมากที่ทำให้ใครๆก็อยากรับราชการ จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย

1. ขอบเขตหน้าที่ในการทำงาน


การทำงานเป็นระบบ มีสายบังคับบัญชาโดยตำแหน่ง มีลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ซึ่งถูกกำหนดไว้ตามกรอบหน้าที่ที่รับผิดชอบ

2. เงินเดือนและสวัสดิการ


มีสวัสดิการพร้อมได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนประจำ มีค่าครองชีพ ค่ารักษาพยาบาล ค่าช่วยเหลือบุตร เงินโบนัส และเงินกองทุนต่าง ๆ

3. ระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน


มีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน อาทิเช่น ระเบียบในการทำงาน ระเบียบการลา การออกจากงาน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมั่นใจได้ว่าการทำงานอยู่ในระเบียบข้อบังคับจะทำให้มีความมั่นคงและสามารถทำงานได้จนถึงวัยเกษียณ

4. การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง


ได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน รวมถึงการศึกษาต่อ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5. การโอนย้ายหน่วยงานที่สังกัด


ข้าราชการที่สอบผ่านภาค ก. ข้อสอบความรู้ทั่วไป และสามารถสอบผ่านภาค ข และ ค จนได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในหน่วยงานใด ๆ แล้ว ยังสามารถโอนย้ายข้ามกรมหรือกระทรวงได้ แต่การโอนย้ายต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้

รู้แบบนี้แล้วหลายคนคงอยากเข้ารับราชการมากขึ้นแต่อย่าลืมว่า ไม่ว่าจะเข้ารับราชการในหน่วยงานหรือสังกัดไหนก็ตามต้องสอบแข่งขันแย่งกับคนอื่นอีกมากมาย เรามีตัวช่วยดีๆมาแนะนำ

หนังสือแนะนำ
ใครอยากเป็นทหารแนะนำ หนังสือ สรุปแนวข้อสอบ นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร(นายร้อย)ทุกเหล่าทัพสรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร (นายร้อย) ทุกเหล่าทัพ
สรุปเนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย แนวข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียดมีคำบรรยายชัดเจน เข้าใจง่ายทุกข้อ
สนใจสั่งซื้อหรือรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ใครที่อยากเป็นครูเราแนะนำ หนังสือ เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ฉบับครบเครื่อง อัปเดตครั้งที่ 4


เตรียมสอบครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ทั้งรอบทั่วไปและรอบกรณีพิเศษ สรุปทุกเนื้อหาสำคัญ และเก็งข้อสอบอย่างตรงจุด

สนใจสั่งซื้อหรือรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
ใครอยากทำงานกรมราชทัณฑ์ หนังสือ คู่มือเตรียมสอบรับราชการ กรมราชทัณฑ์ ฉบับสมบูรณ์สังกัดกรมราชทัณฑ์รวบรวมพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้ารับราชการกรมราชทัณฑ์ไว้ทุกฉบับ พร้อมสรุปใจความสำคัญและเน้นจุดที่ออกสอบบ่อยครั้ง

พร้อมแนวข้อสอบมากกว่า 300 ข้อ เรียบเรียงและเฉลยโดยผู้ที่สอบได้อันดับ 1 ในการสอบเข้ารับราชการกรมราชทัณฑ์ และมีประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี

สนใจสั่งซื้อหรือรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ใครที่อยากเป็นตำรวจแนะนำ หนังสือ คู่มือเตรียมสอบนายสิบตำรวจ ฉบับสอบทุกสายงาน อัพเดทครั้งที่ 1เตรียมพร้อมเพื่อสอบเข้านายสิบตำรวจทุกสายงาน โดยสรุปเนื้อหาในทุกวิชา ได้แก่ความสามารถทั่วไป, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, จริยธรรมและสังคม, เทคโนโลยีสารสนเทศ,กฎหมายเบื้องต้น, ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

สนใจสั่งซื้อหรือรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

สนใจหนังสือสอบเข้าราชการอื่นๆ คลิก

หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Tel. : 0847003219
Line@ : @serazu
Website: www.serazu.com
E-mail : cc@serazu.com

ความคิดเห็น : 5 ข้อดีของการรับราชการ