FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
ประกาศ!! เปิดรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการตำรวจ 915 อัตรา!
แชร์
top
top
top
แอดมีข่าวดีมาบอก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ สตช. เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้สมัครตำรวจ ใครที่อยากสอบเข้ารับราชการตำรวจ รอบนี้ทางสตช. เปิดรับสมัครถึง 915 อัตรา!!สำหรับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ สตช. ที่เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำรวจแก่บุคคลภายนอก เพื่อเปิดโอกาสให้คนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสายงานที่ทาง สตช. เปิดรับสมัคร และบรรจุเข้ารับราชการชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร โดยมีรายละเอียดดังนี้


เปิดรับสมัครและสอบแข่งขัน/คัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2562
จำนวน 450 อัตรา

รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นประทวน
ตำแหน่ง : ผบ. หมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ปฎิบัติหน้าที่ด้านธุรการ) จำนวน 350 อัตรา
สังกัด : หน่วยง่านต่างๆ ในสังกัด ตร.

คุณสมบัติ
1. เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย/หญิง
2. วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. หรือเทียบเท่า
3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
4. เพศชาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. เพศหญิง ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. และคุณสมบัติอื่นๆตามที่กำหนด


รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (สบ1) จำนวน 100 อัตรา
สังกัด : สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

คุณสมบัติ
1. เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย/หญิง
2. วุฒิการศึกษา ปริญาตรีทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้
- สาขาเคมี และเคมีประยุกต์ จำนวน 66 อัตรา
- สาขาฟิสิกส์, สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ และสาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 34 อัตรา
3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
4. เพศชาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. เพศหญิง ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. และคุณสมบัติอื่นๆตามที่กำหนด


กำหนดการ
ประกาศรับสมัคร วันที่ 22 - 29 ก.ค. 62
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 30 ก.ค. - 20 ส.ค. 62
สอบข้อเขียน วันที่ 17 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ วันที่ 28 ม.ค. 63

สมัครทางออกไลน์ได้ที่ : http://www.policeadmission.org/
ขอบคุณข้อมูลจาก : กองการสอบเปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร/สอบคัดเลือกตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2562
จำนวน 465 อัตรา
รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร
1. รอง สว. (ทนท. ประมวลผล) จำนวน 100 อัตรา


2. รอง สว. (ทนท. บริการการศึกษา) จำนวน 5 อัตรา


3. รอง สว. (ทนท. ตรวจสอบภายใน) จำนวน 20 อัตรา


4 รอง สว. (ทนท. ปฎิบัติหน้าที่ด้านบัญชี) จำนวน 20 อัตรา


คุณสมบัติ
1. เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย/หญิง
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาสาขาต่าๆ ตามกำหนดการ
3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
4. เพศชาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. เพศหญิง ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. และคุณสมบัติอื่นๆตามที่กำหนด

รับสมัครและคัดเลิอกตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร
กลุ่มผู้มีวุฒิปริญญาตรี สาขาต่างๆ (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน)
1. รอง สว. (ปฎิบัติหน้าที่ด้านการเงิน) จำนวน 50 อัตรา2. รอง สว. (ปฎิบัติหน้าที่ด้านแผนงานและวิเคราะห์งานบุคคล) จำนวน 20 อัตรา3. รอง สว. (ปฎิบัติหน้าที่ด้านธุรการ) จำนวน 220 อัตรากลุ่มผู้ไม่มีวุฒิปริญญาตรี (จ.ส.ต. - ด.ต. )
รอง สว. (ปฎิบัติหน้าที่ด้านธุรการ) จำนวน 30 อัตรา
กำหนดการ
ประกาศรับสมัคร วันที่ 13 - 19 ส.ค. 62
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 22 ส.ค. - 11 ก.ย. 62
สอบข้อเขียน วันที่ 12 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ วันที่ 24 มี.ค. 63

สมัครทางออกไลน์ได้ที่ : http://www.policeadmission.org/
ขอบคุณข้อมูลจาก : กองการสอบ


แอดเชื่อว่าใครที่กำลังอยากสอบตำรวจอยู่ ต้องกำลังหาหนังสือเพื่อติวสอบอยู่แน่นอนเลย เพราะงานนี้เป็นโอกาสสำคัญสุดๆที่คนภายนอกก็สมัครได้! แอดเลยอยากมาแนะนำหนังสือเตรียมสอบที่เน้นข้อมูลการสอบตำรวจ และเนื้อหาละเอียดยิบ ที่มีพร้อมทุกอย่างภายในเล่มแล้ว ได้ยินแค่นี้ก็ตื่นต้นแล้วใช่ไหมละ มีอะไรบ้างไปดูรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลยจร้า
v
v
v

>> หนังสือแนะนำ!! <<
หนังสือเตรียมสอบตำรวจ ขายดี
1. หนังสือ คู่มือเตรียมสอบนายสิบตำรวจ ฉบับสอบทุกสายงาน อัพเดทครั้งที่ 1เตรียมพร้อมเพื่อสอบเข้านายสิบตำรวจทุกสายงาน โดยสรุปเนื้อหาในทุกวิชา ได้แก่ ความสามารถทั่วไป, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, จริยธรรมและสังคม, เทคโนโลยีสารสนเทศ,กฎหมายเบื้องต้น, ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พร้อมแนวข้อสอบกว่า 850++ ข้อ

ราคา 325 บาท
สนใจสั่งซื้อได้ที่ https://bit.ly/2xwanCN

2. หนังสือ คู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการ นายสิบตำรวจ ฉบับสมบูรณ์หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ติวการสอบนายสิบตำรวจ และมีผู้สอบได้จริงมากกว่าร้อยคน ยืนยันจากผู้สอบผ่านได้จริง เนื้อหาภายในเล่มมีครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง 6 รายวิชา ทั้งเนื้อหาความรู้ที่จำเป็นในการสอบ แนวข้อสอบ เฉลยพร้อมคำอธิบาย
ทั้งยังมากไปด้วยเทคนิค วิธีการหาคำตอบในรูปแบบทางลัดเพื่อประโยชน์ในการสอบจบในเล่มเดียว

ราคา 250 บาท
สนใจสั่งซื้อได้ที่ https://bit.ly/327UjW5

3. หนังสือ เจาะเกราะ นายสิบตำรวจ ฉบับสมบูรณ์เตรียมตัวให้พร้อมกับหนังสือ “เจาะเกราะ นายสิบ ฉบับสมบูรณ์” โดยสถาบันติวตำรวจ ศาลายา โปลิศ คาเด็ท (Salaya Police Cadet) ใช้สอบเข้านายสิบตำรวจในสายปราบปราม | สายอำนวยการ | พิสูจน์หลักฐาน |ตำรวจท่องเที่ยว |ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง | ตชด. ดับเพลิง โดยมีสรุปเนื้อหาครบทุกวิชา พร้อมด้วยข้อสอบมากกว่า 1,000 ข้อ

ราคา 350 บาท
สนใจสั่งซื้อได้ที่ https://bit.ly/2KWWXbW

4. หนังสือ พิชิตสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ ฉบับสอบได้จริง
เตรียมสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ครอบคลุมตำรวจภูธร 1-9,
ตำรวจตระเวนชายแดน และตำรวจนครบาล


หนังสือเตรียมตัวสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ทั้งนายเรียนนายสิบตำรวจภูธร 1-9, ตำรวจตระเวนชายแดน และตำรวจนครบาล ครอบคลุมเนื้อหาครบทุกรายวิชา ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรู้ความสารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ และสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้
1. ครบคลุมเนื้อหาทุกวิชาที่ต้องสอบข้อเขียน
2. มีแนวข้อสอบมากกว่า 400 ข้อ
3. เรียบเรียงโดยผู้เขียนที่มีลูกศิษย์สอบได้ตำรวจมากกว่า 1,000 คน

ราคา 375 บาท
สนใจสั่งซื้อได้ที่ https://bit.ly/2xuysu0

5. หนังสือ เตรียมสอบปีล่าสุด นักเรียนนายสิบตำรวจ (สายป้องกันและปราบปราม)


หนังสือ "เตรียมสอบปีล่าสุด นักเรียนนายสิบตำรวจ (สายป้องกันและปราบปราม)" เป็นหนังสือที่สร้างสรรค์แนวข้อสอบครบทั้ง 6 วิชา ได้แก่ ความสามารถทั่วไป, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, กฎหมายเบื้องต้น, วิชาสังคมศึกษา วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

โดยเน้นแนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบโดยเฉพาะ มาพร้อมเฉลยข้อสอบอย่างละเอียดและคำอธิบายที่เข้าใจง่าย ใช้เวลาอ่านน้อย เพื่อให้ผู้อ่านเตรียมพร้อมสำหรับการสอบเข้านักเรียนนายสิบตำรวจ (สายป้องกันและปราบปราม) ได้อย่างมั่นใจ 100%

ราคา 220 บาท
สนใจสั่งซื้อได้ที่ https://bit.ly/2NxB1WNติดต่อสอบถามได้ที่
Tel. : 0847003219
Line@ : @serazu
Website: www.serazu.com
E-mail : cc@serazu.com
ความคิดเห็น : ประกาศ!! เปิดรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการตำรวจ 915 อัตรา!
สินค้าที่อยากบอกต่อ