FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219

ข่าวดี!! เปิดรับสมัครสอบตำรวจ จำนวนมาก
แชร์
top
top
top

ปัจจุบันการสอบตำรวจเป็นที่ต้องการอย่างแพร่หลายในทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีการสอบแข่งขันที่สูงมาก การสอบเข้ารับราชการตำรวจจึงไมใช่เรื่องง่ายเลย เมื่อต้องเจอกับคนหลายๆคนที่มาสอบแข่งขันกัน คนแต่ละคนมีความรู้และความถนัดที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการสอบตำรวจจึงมีหลายตำแหน่งให้สมัคร
ตอนนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ สตช. เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันเพื่อบุคคลที่สนใจอยากสอบข้าราชตำรวจ ดังนี้

ตำรวจสายอำนวยการและสนับสนุน [ตำรวจธุรการ]

คุณสมบัติ
- เพศหญิง และชาย
- อายุ 18-35 ปี
- ผู้หญิง สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. [ ไม่วัดรอบอก ]
- ผู้ชาย สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. [ รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. ]
- ไม่จำกัดน้ำหนัก
- วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาย ไม่จำกัดเกรด ต้องจบและอนุมัติวุฒิภายในวันที่ปิดรับสมัคร ต้องจบแล้วเท่านั้น กำลังศึกษาอยู่ไม่ได้ [ เรื่องวุฒิที่รับ รอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ]
- รอยสักรวมขนาดทั่วร่างกายต้องไม่เกิน 16 ตร.ซม. ไม่ใหญ่หรือแลดูน่าเกลียด
- อำนวยการ สายตาสั้น ยาว เอียงได้ โดยใส่แว่นเข้าทดสอบสายตา แต่ไม่รับตาบอดสี

ตำรวจอำนวยการ ไม่รับผู้ชายที่มีภาระทางทหาร ดังนี้
- อายุ 18 ปี ขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน [ มี สด.9 ] จะเรียน รด.หรือไม่เรียน ก็สมัครได้
- อายุ 19 ปี ขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน [ มี สด.9 ] จะเรียน รด.หรือไม่เรียน ก็สมัครได้
- อายุ 20 ปี เรียน รด.ปี 3 [ มี สด.8 ] สมัครได้
- อายุ 20 ปี ไม่ได้เรียน รด. ต้องเกณฑ์ทหารปี 2563 สมัครไม่ได้
- อายุ 21 ปี จับได้ใบดำ [ มี สด.43 ] สมัครได้
- อายุ 21 ปี จับได้ใบแดง ต้องไปเป็นทหารเกณฑ์ สมัครไม่ได้
- เป็นทหารเกณฑ์อยู่ ปลดภายในวันที่บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ สมัครได้
- เป็นทหารเกณฑ์อยู่ ปลดหลังวันที่บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ สมัครไม่ได้
- ปลดทหารเกณฑ์แล้ว [ มี สด.8 ] สมัครได้
- เกณฑ์ทหารแล้ว [ มี สด.43 ] สมัครได้
- ผ่อนผันทหาร สมัครไม่ได้
- หนีทหาร สมัครไม่ได้
- ผู้หญิงที่สอบสายอำนวยการ จะเรียน รด. หรือไม่เรียน ก็สมัครได้

นายสิบตำรวจ อำนวยการ กรณีเคยมีคดีติดตัว เมื่อสอบผ่าน จะมีคณะกรรมการพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องคดีต่าง ๆ
คลิกเลย >>> แนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการ.pdf

สอบรอบที่ 1 ภาควิชาการ [ 150 ข้อ 4 ตัวเลือก ฝนด้วย 2B ]

วิชาที่ใช้สอบ นายสิบตำรวจอำนวยการ
- ความสามารถทั่วไป [คณิตศาสตร์] 40 ข้อ
- ภาษาไทย 20 ข้อ ภาษาอังกฤษ 40 ข้อ
- คอมพิวเตอร์และสารสนเทศสำนักงาน 30 ข้อ
- สังคมฯ และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 20 ข้อ
รวม 150 ข้อ 150 คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง

การตัดคะแนน ตำรวจอำนวยการ ขั้นที่ 1 ตัดแบบอิงเกณฑ์ 60%
- ส่วนที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ + ภาษาไทย 2 วิชานี้ รวมกันต้องผ่านเกณฑ์ 60% คือ ต้องได้ 36 ข้อ จึงจะผ่าน
- ส่วนที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ+คอมพิวเตอร์+สังคม 3 วิชานี้ รวมกันต้องผ่านเกณฑ์ 60% คือ ต้องได้ 54 ข้อ จึงจะผ่าน
- ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ต้องผ่านเกณฑ์ 60% ทั้งสองส่วนจึงจะผ่าน [ หากส่วนที่ 1 หรือส่วนที่ 2 ไม่ผ่านเกณฑ์ 60% ถือว่าตก ]

การตัดคะแนน ตำรวจอำนวยการ ขั้นที่ 2 ตัดแบบอิงกลุ่ม
- นำผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์ 60% ทั้งสองส่วน มาเรียงลำดับจากมากสุด ไปหาน้อยสุด แล้วตัดตัวจริงตามจำนวนที่รับ คือ 350 คน
- ส่วนหลังจากลำดับที่ 350 ตัดไว้เป็นตัวสำรอง
- คนที่ไม่อยู่ในตัวจริงและตัวสำรอง แม้จะผ่านเกณฑ์ 60% ก็ถือว่าสอบตก เพราะการตัดแบบอิงกลุ่มในขั้นตอนที่ 2

การเรียงลำดับ กรณีคะแนนเท่ากัน ในการสอบตำรวจอำนวยการ

1. เรียงคะแนนผู้ได้คะแนนสูงสุด ลงมาตามลำดับ [ หลังจากที่ตัดแบบอิงเกณฑ์ และอิงกลุ่มแล้ว 2. กรณีคะแนนตามข้อ 1 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนในส่วนที่ 2 มากกว่า [ วิชาภาษาอังกฤษ+คอมพิวเตอร์+สังคม ] อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
3. กรณีคะแนนตามข้อ 2 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาภาษาไทย มากกว่า อยู่ในลำดับที่สูงกว่า กรณีคะแนนตามข้อ 3 เท่ากัน ให้ผู้ที่สมัคร + ชำระเงินก่อน อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
4. กรณีสมัคร + ชำระเงินเวลาเดียวกัน ให้ใช้วิธีการจับฉลาก *** อ้างอิงการสอบที่ผ่านมา อาจมีการเปลี่ยนแปลง รอประกาศอย่างเป็นทางการ อีกครั้ง ***
*** อ้างอิงการสอบที่ผ่านมา อาจมีการเปลี่ยนแปลง รอประกาศอย่างเป็นทางการ อีกครั้ง ***


สอบรอบที่ 2

- สอบสัมภาษณ์
- ตรวจร่างกาย
- ทดสอบสุขภาพจิต
- ตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติ
- เกณฑ์ คือ ผ่าน / ไม่ผ่าน

>> ไม่ต้องสอบวิ่ง ว่ายน้ำ สายตาสั้น ยาว เอียง ก็สอบได้ < <

หลักฐานที่ใช้สมัคร นายสิบตำรวจ อำนวยการ
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน + บัตรประชาชนเท่านั้น สภาพสมบูรณ์ อักษรชัดเจน ไม่หมดอายุ [ใช้บัตรอื่นแทนไม่ได้] สแกนภาพ
- ค่าสมัคร 550 บาท + ค่าธรรมเนียมการสมัคร 30 บาท ชำระที่เคาท์เตอร์ ธ.กรุงไทย เท่านั้น
- สมัครแล้ว ตรวจสอบสถานะได้ทันที ชำระเงินแล้วตรวจสอบสถานะได้ในวันถัดไปหลังเที่ยง
- สมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ไม่รับสมัครช่องทางอื่น
- เมื่อสอบติด จะมีการอบรมสั้น ๆ รายละเอียดการอบรม กองการสอบจะแจ้งภายหลังสอบติด

*** อ้างอิงการสอบที่ผ่านมา อาจมีการเปลี่ยนแปลง รอประกาศอย่างเป็นทางการ อีกครั้ง ***ตำรวจสายปราบปราม

คุณสมบัติ

- เพศชายเท่านั้น [ ไม่รับเพศหญิง ]
- อายุ 18 – 27 ปี
- สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. ผู้ชายรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
- ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่าดัชนีมวลกาย [BMI] ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน อันเป็นโรคต้องห้ามของการเป็นตำรวจ
- วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า ได้ทุกแผนกทุกสายการเรียน ไม่จำกัดสาย ไม่จำกัดเกรด ต้องจบและอนุมัติวุฒิภายในวันที่ปิดรับสมัคร
- รอยสักรวมขนาดทั่วร่างกายต้องไม่เกิน 16 ตร.ซม. ไม่ใหญ่หรือแลดูน่าเกลียด แต่แพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยและชี้ขาด
- สายตาปกติ ไม่รับตาบอดสี

นายสิบตำรวจปราบปราม กับภาระทางทหาร
- อายุ 18 ปี ขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน [ มี สด.9 ] จะเรียน รด.หรือไม่เรียน ก็สมัครได้
- อายุ 19 ปี ขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน [ มี สด.9 ] จะเรียน รด.หรือไม่เรียน ก็สมัครได้
- อายุ 20 ปี เรียน รด.ปี 3 [ มี สด.8 ] สมัครได้
- อายุ 20 ปี ไม่ได้เรียน รด. ต้องเกณฑ์ทหารปี 2563 สมัครไม่ได้
- อายุ 21 ปี จับได้ใบดำ [ มี สด.43 ] สมัครได้
- อายุ 21 ปี จับได้ใบแดง ต้องไปเป็นทหารเกณฑ์ สมัครไม่ได้
- เป็นทหารเกณฑ์อยู่ ปลดภายในวันที่บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ สมัครได้
- เป็นทหารเกณฑ์อยู่ ปลดหลังวันที่บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ สมัครไม่ได้
- ปลดทหารเกณฑ์แล้ว [ มี สด.8 ] สมัครได้
- เกณฑ์ทหารแล้ว [ มี สด.43 ] สมัครได้
- ผ่อนผันทหาร สมัครไม่ได้
- หนีทหาร สมัครไม่ได้
*** อาจมีการเปลี่ยนแปลง รอประกาศอย่างเป็นทางการ อีกครั้ง ***

สอบรอบที่ 1 ภาควิชาการ [ 150 ข้อ 4 ตัวเลือก ฝนด้วย 2B ]

วิชาที่ใช้สอบ นายสิบตำรวจปราบปราม
- ความสามารถทั่วไป [คณิตศาสตร์] 30 ข้อ
- ภาษาไทย 25 ข้อ
- ภาษาอังกฤษ 30 ข้อ
- ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 ข้อ
- กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 20 ข้อ
- สังคมฯ และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 20 ข้อ
รวม 150 ข้อ 150 คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง

สอบรอบที่ 2 สอบพละ

- วิ่ง 1,000 เมตร
- ว่ายน้ำ 25 มตร
- วิ่งระยะสั้น
- วิ่งกลับตัว/วิ่งเก็บของ
- ยืนกระโดดไกล

สอบรอบที่ 3

- สอบสัมภาษณ์
- ตรวจร่างกาย
- ทดสอบสุขภาพจิต
- ตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติ
- เกณฑ์ คือ ผ่าน / ไม่ผ่าน

หลักฐานที่ใช้สมัคร นายสิบตำรวจ ปราบปราม
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน + บัตรประชาชนเท่านั้น สภาพสมบูรณ์ อักษรชัดเจน ไม่หมดอายุ [ใช้บัตรอื่นแทนไม่ได้] สแกนภาพ
- ค่าสมัคร 550 บาท + ค่าธรรมเนียมการสมัคร 30 บาท ชำระที่เคาท์เตอร์ ธ.กรุงไทย เท่านั้น
- สมัครแล้ว ตรวจสอบสถานะได้ทันที ชำระเงินแล้วตรวจสอบสถานะได้ในวันถัดไปหลังเที่ยง
*** อาจมีการเปลี่ยนแปลง รอประกาศอย่างเป็นทางการ อีกครั้ง ***

ประกาศรับสมัคร ประมาณเดือน กันยายน 2562
รับสมัครเดือน ตุลาคม 2562
สายอำนวยการและสนับสนุน สอบแข่งขัน ประมาณ 17 พฤศจิกายน 2562
สายปราบปราม สอบแข่งขัน ประมาณ 1 ธันวาคม 2562
>>>รอประกาศอย่างเป็นทางการได้อีกครั้ง<<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Nine100

ใครที่กำลังสนใจอยากเป็นข้าราชการตำรวจ งานนี้ห้ามพลาด ข่าวมาเร็วขนาดนี้ต้องเตรียมตัวล่วงหน้าแล้ว รีบจัดการตัวเองให้พร้อมก่อนถึงเวลาสอบด้วยการอ่านหนังสือที่ทางแอดแนะนำได้ด้านล่างนี้เลยจร้า
v
v
v

>> หนังสือแนะนำ!! <<
หนังสือเตรียมสอบ นายสิบตำรวจ
1. หนังสือ คู่มือเตรียมสอบนายสิบตำรวจ ฉบับสอบทุกสายงาน อัพเดทครั้งที่ 1เตรียมพร้อมเพื่อสอบเข้านายสิบตำรวจทุกสายงาน โดยสรุปเนื้อหาในทุกวิชา ได้แก่ ความสามารถทั่วไป, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, จริยธรรมและสังคม, เทคโนโลยีสารสนเทศ,กฎหมายเบื้องต้น, ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พร้อมแนวข้อสอบกว่า 850++ ข้อ

ราคา 325 บาท
สนใจสั่งซื้อได้ที่ https://bit.ly/2xwanCN

2. หนังสือ คู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการ นายสิบตำรวจ ฉบับสมบูรณ์หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ติวการสอบนายสิบตำรวจ และมีผู้สอบได้จริงมากกว่าร้อยคน ยืนยันจากผู้สอบผ่านได้จริง เนื้อหาภายในเล่มมีครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง 6 รายวิชา ทั้งเนื้อหาความรู้ที่จำเป็นในการสอบ แนวข้อสอบ เฉลยพร้อมคำอธิบาย
ทั้งยังมากไปด้วยเทคนิค วิธีการหาคำตอบในรูปแบบทางลัดเพื่อประโยชน์ในการสอบจบในเล่มเดียว

ราคา 250 บาท
สนใจสั่งซื้อได้ที่ https://bit.ly/327UjW5

3. หนังสือ เจาะเกราะ นายสิบตำรวจ ฉบับสมบูรณ์เตรียมตัวให้พร้อมกับหนังสือ “เจาะเกราะ นายสิบ ฉบับสมบูรณ์” โดยสถาบันติวตำรวจ ศาลายา โปลิศ คาเด็ท (Salaya Police Cadet) ใช้สอบเข้านายสิบตำรวจในสายปราบปราม | สายอำนวยการ | พิสูจน์หลักฐาน |ตำรวจท่องเที่ยว |ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง | ตชด. ดับเพลิง โดยมีสรุปเนื้อหาครบทุกวิชา พร้อมด้วยข้อสอบมากกว่า 1,000 ข้อ

ราคา 350 บาท
สนใจสั่งซื้อได้ที่ https://bit.ly/2KWWXbW

4. หนังสือ พิชิตสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ ฉบับสอบได้จริงเตรียมสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ครอบคลุมตำรวจภูธร 1-9,
ตำรวจตระเวนชายแดน และตำรวจนครบาล

หนังสือเตรียมตัวสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ทั้งนายเรียนนายสิบตำรวจภูธร 1-9, ตำรวจตระเวนชายแดน และตำรวจนครบาล ครอบคลุมเนื้อหาครบทุกรายวิชา ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรู้ความสารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ และสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้
1. ครบคลุมเนื้อหาทุกวิชาที่ต้องสอบข้อเขียน
2. มีแนวข้อสอบมากกว่า 400 ข้อ
3. เรียบเรียงโดยผู้เขียนที่มีลูกศิษย์สอบได้ตำรวจมากกว่า 1,000 คน

ราคา 375 บาท
สนใจสั่งซื้อได้ที่ https://bit.ly/2xuysu0

5. หนังสือ เตรียมสอบปีล่าสุด นักเรียนนายสิบตำรวจ (สายป้องกันและปราบปราม)


หนังสือ "เตรียมสอบปีล่าสุด นักเรียนนายสิบตำรวจ (สายป้องกันและปราบปราม)" เป็นหนังสือที่สร้างสรรค์แนวข้อสอบครบทั้ง 6 วิชา ได้แก่ ความสามารถทั่วไป, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, กฎหมายเบื้องต้น, วิชาสังคมศึกษา วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

โดยเน้นแนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบโดยเฉพาะ มาพร้อมเฉลยข้อสอบอย่างละเอียดและคำอธิบายที่เข้าใจง่าย ใช้เวลาอ่านน้อย เพื่อให้ผู้อ่านเตรียมพร้อมสำหรับการสอบเข้านักเรียนนายสิบตำรวจ (สายป้องกันและปราบปราม) ได้อย่างมั่นใจ 100%

ราคา 220 บาท
สนใจสั่งซื้อได้ที่ https://bit.ly/2NxB1WNติดต่อสอบถามได้ที่
Tel. : 0847003219
Line@ : @serazu
Website: www.serazu.com
E-mail : cc@serazu.com

ความคิดเห็น : ข่าวดี!! เปิดรับสมัครสอบตำรวจ จำนวนมาก
วรายุทธ มานะดี
ผ่านมาแล้ว 1 ปี
Love