FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
ข่าวดี!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบนายสิบตำรวจ จำนวน 2,700 อัตรา
แชร์
top
top
topข่าวดีมาแล้ว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ที่มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ สังกัด บช.ตชด. และ ภ.9 จำนวน 2,700 อัตรา ประจำปี 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 1000 อัตรา

­­ตำแหน่ง : ผบ.หมู่( ปฏิบัติการป้องกันและปปราบปราม)

สังกัดหน่วยงาน : บก.ตชด.ภาค 4

จำนวนรับสมัคร : 1,000 อัตรา


ภูมิลำเนาของผู้สมัคร

1.ผู้มีภูมิลำเนาใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า6 เดือน
นับถึงวันปิดรับสมัคร ร้อยละ 70 (จำนวน 700 อัตรา)
2.ผู้มีภูมิลำเนานพื้นที่อื่น ร้อยละ 30 ( จำนวน 300 อัตรา)

คุณสมบัติ

1.เป็นบุคคลภายนอกเพศชาย
2.วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
3.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์
4.ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
5.ไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตำรวจยังไม่ถึง 1 ปี นับถึงเวลาเปิดรับสมัคร
และคุรสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร


ตำรวจภูธรภาค 9

­­ตำแหน่ง : ผบ.หมู่ (ทำหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ)

สังกัดหน่วยงาน : ตำรวจภูธรภาค 9

จำนวนรับสมัคร : 1,700 อัตรา


ภูมิลำเนาของผู้สมัคร

1.ผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่ ภ.9 (สงขลา ตรัง พัทลุง สตูล ยะลา ปัตตานีและนาราธิวาส )
โดยต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร ร้อยละ 70 ( จำนวน 1190 อัตรา)
2.ผู้มีภูมิลำเนานพื้นที่อื่น ร้อยละ 30 ( จำนวน 510 อัตรา)

คุณสมบัติ

1.เป็นบุคคลภายนอกเพศชาย
2.วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
3.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์
4.ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
5.ไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตำรวจยังไม่ถึง 1 ปี นับถึงเวลาเปิดรับสมัคร
และคุรสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร


- ประกาศรับสมัคร 17 - 21 เม.ย. 62
- รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 22 เม.ย. - 1 พ.ค. 62
- รับสมัครทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org

**แหล่งที่มา :เพจกองการสอบ


รู้ไหม?? ว่าเตรียมตัวก่อนพร้อมกว่านะ อย่าลืม!! อ่านหนังสือสอบกันด้วยน้า
นานที่ปีหนจะรับสมัครหลายอัตรา


อยากสอบให้ผ่านไม่ใช่เรื่องยากแค่>> คลิก <<
สั่งซื้อครบ 500 บาท (ส่งฟรีแบบประหยัด)

สนใจ สั่งซื้อหนังสือ "ได้ที่"

Line@ : @serazu
Website: www.serazu.com

ความคิดเห็น : ข่าวดี!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบนายสิบตำรวจ จำนวน 2,700 อัตรา