FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
นายสิบตำรวจ หญิง/ชาย สายงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) เตรียมเปิดรับ 1,000 อัตรา ประจำปี 2562 เปิดรับสมัครวันที่ 14 ก.พ.62 - 8 มี.ค 62 (สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น)
แชร์
top
top
top


นายสิบตำรวจ หญิง/ชาย

สายงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) ประจำปี 2562


เปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการ 1,000 อัตรา
อายุ 18-35 ปี สูง 150 ขึ้นไป
วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. ไม่ต้องวิ่งและว่ายน้ำ สายตาสั้น/ยาว/เอียง ก็สมัครได้


คุณสมบัติผู้สมัคร
1. บุคคลภายนอก เพศหญิง/ชาย
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. ผู้ชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
4. ผู้หญิงสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ไม่วัดรอบอก
5. ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่า BMI (ดัชนีมวลกาย) ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็น โรคอ้วน (อันเป็นโรคต้องห้ามของการเป็นตำรวจ)
6. วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า โดยต้องจบภายในวันปิดรับสมัคร ต้องจบแล้วเท่านั้น เรียนอยู่เทอมสุดท้ายไม่ได้!!
7. มีคะแนนความรู้ภาษาต่างประเทศ
- TOEIC 495 คะแนน
- TOEFL IBT 60 คะแนน
- CU-TEP 60 คะแนน
- IELTS 4.5 คะแนน
- ภาษาจีน HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) ระดับ 3 (240 คะแนน) หรือระดับ 4-6 (180 คะแนน)
- ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาเกาหลี เกณฑ์คะแนนไม่น้อยกว่าระดับ 3 ตามที่สถาบันที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทางด้านภาษานั้นๆ กำหนด
8. กรณีไม่มีคะแนนตามข้อ 7 สมัครได้ โดย สตม. จะจัดสอบภาษาอังกฤษเองในการสอบรอบที่ 1

ไม่รับผู้ชาย ที่มีภาระทางทหาร ดังนี้
1. ต้องไปเกณฑ์ทหาร เม.ย.2562
2. เกณฑ์ทหาร จับได้ “ใบแดง” ต้องไปเป็นทหารเกณฑ์
3. เป็นทหารเกณฑ์ ปลดหลังวันที่ 15 ส.ค.2562
4. ผ่อนผันทหาร
5. หนีทหาร

ผู้ชาย ที่ไม่มีภาระทางทหารนี้ สมัครได้
1.เกณฑ์ทหาร จับได้ “ใบดำ”
2.เป็นทหารเกณฑ์ ปลดภายในวันที่ 15 ส.ค.2562

การสอบแข่งขัน แบ่งเป็น 3 รอบ
สอบรอบที่ 1
ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ปรนัย 4 ตัวเลือก 100 ข้อ 100 คะแนน
- วิธีการฟัง(Listening) การอ่าน(Reading) และการสนทนา(Conversation)
- คำทักทาย การสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
- การสื่อสารในงานตรวจคนเข้าเมือง
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบตรวจคนเข้าเมือง
- การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
- ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60% จึงถือว่าผ่านการสอบรอบที่ 1
โดยจะไม่นำคะแนนรอบที่ 1 ไปรวมกับคะแนนรอบที่ 2 รอบที่ 3 (เป็นแบบน็อกเอาท์ ผ่านเข้ารอบต่อไป ไม่ผ่าน ตก)

สอบรอบที่ 2
ปรนัย 4 ตัวเลือก 150 ข้อ 150 คะแนน
1.ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์) 15 ข้อ
2.ภาษาไทย 15 ข้อ
3.พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 50 ข้อ
4.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 15 ข้อ 5.สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 20 ข้อ
6.ภาษาอังกฤษ 15 ข้อ
7.พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และระเบียบเกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณของตำรวจ 10 ข้อ
8.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน 10 ข้อ ต้องได้คะแนนวิชา ตามข้อ 1 และข้อ 2 รวมกันไม่น้อยกว่า 60% และต้องได้คะแนนวิชา ตามข้อ 3 ถึงข้อ 8 รวมกันไม่น้อยกว่า 60% จึงจะถือว่าสอบผ่าน

ตัวจริง 1,000 คน สำรอง 300 คน รวมเป็น 1,300 คน

สอบรอบที่ 3
1.ตรวจสอบประวัติ มีเกณฑ์ คือ “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน”
2.สอบสัมภาษณ์ มีเกณฑ์ คือ “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน”
3.การตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต มีเกณฑ์ คือ “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน”

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

สมัครได้ที่เว็บไซต์ www.Immigration-thai.com

สถานที่สอบ
- สอบรอบที่ 1 ม.ราม (หัวหมาก บางนา)
- สอบรอบที่ 2 ม.ราม (หัวหมาก บางนา) ,มธ.รังสิต หรือสถานที่อื่นใน กทม.
- สอบรอบที่ 3 โรงพยาบาลตำรวจ และสโมสรตำรวจ

กำหนดการที่สำคัญ
- สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 14 ก.พ.62 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 8 มี.ค.62 เวลา 16.00 น.
- สมัครได้ที่เว็บไซต์ www.Immigration-thai.com

สอบรอบที่ 1
- ประกาศรายชื่อ สถานที่สอบ 21 มี.ค.62
- สอบภาษาอังกฤษ วันที่ 28-30 มี.ค.62 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาษาอังกฤษ 10 เม.ย.62

สอบรอบที่ 2
- ประกาศรายชื่อ สถานที่สอบ 10 พ.ค.62
- สอบวันที่ 20 พ.ค.62
- ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน 31 พ.ค.62

สอบรอบที่ 3
- สอบสัมภาษณ์
- ประกาศผลสอบ รอบสุดท้าย 13 ส.ค.62
ขอขอบคุณข้อมูล Nine100.com


หนังสือแนะนำ "คลิก" อ่านหนังสือก่อนไม่รอแล้ว....!!

หนังสือ คู่มือเตรียมสอบนายสิบตำรวจ ฉบับสอบทุกสายงาน อัพเดทครั้งที่ 1
หนังสือ คู่มือเตรียมสอบนายสิบตำรวจ ฉบับสอบทุกสายงาน อัพเดทครั้งที่ 1

เตรียมพร้อมเพื่อสอบเข้านายสิบตำรวจทุกสายงาน โดยสรุปเนื้อหาในทุกวิชา ได้แก่

ความสามารถทั่วไป, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, จริยธรรมและสังคม, เทคโนโลยีสารสนเทศ,กฎหมายเบื้องต้น, ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

พร้อมแนวข้อสอบกว่า 850++ ข้อ

หนังสือ แนวข้อสอบนายสิบฯ ทุกสายงาน
หนังสือ แนวข้อสอบนายสิบฯ ทุกสายงาน

แนวข้อสอบนายสิบทุกสายงาน รวบรวมแนวข้อสอบนายสิบตำรวจที่ต้องออกสอบทุกปี
ใช้ได้สำหรับทุกสายงานการสอบ
ทุกวุฒิทางการศึกษา

หนังสือ แนวข้อสอบปีล่าสุด นายสิบตำรวจทุกสายงาน
หนังสือ แนวข้อสอบปีล่าสุด นายสิบตำรวจทุกสายงาน

แนวข้อสอบปีล่าสุดสอบเข้านายสิบ ทุกสายงาน

หนังสือ "แนวข้อสอบปีล่าสุดสอบเข้านายสิบ ทุกสายงาน" เป็นหนังสือที่สร้างสรรค์แนวข้อสอบครบทั้ง 6 วิชา ได้แก่

ความสามารถทั่วไป, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ,
เทคโนโลยีสารสนเทศ, กฎหมายเบื้องต้น และสังคมศึกษา


หนังสือ ผ่าโจทย์ 1000 ข้อสอบ TOEIC (TOEIC : LC + RC 1000 Questions)
หนังสือ ผ่าโจทย์ 1000 ข้อสอบ TOEIC (TOEIC : LC + RC 1000 Questions)

ข้อสอบ TOEIC นั้นจริงๆ ไม่ใช่การประเมินความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับลึก แต่เน้นด้านการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติในบริบทการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจได้อย่างไม่ติดขัด เป็นข้อสอบที่ใช้วัดประเมินความสามารถในการสื่อสารเพื่อใช้ภาษาอังกฤษให้เป็นประโยชน์และปรับใช้ได้ในสำนักงานธุรกิจ

แม้ว่าการฝึกฝนเกี่ยวกับเนื้อหาพื้นฐานสำหรับข้อสอบนั้นเป็นเรื่องสำคัญ แต่การฝึกหัดจดจำจุดสำคัญ รูปแบบข้อสอบ การแก้โจทย์ กลยุทธ์ในการทำข้อสอบ และวิธีออกข้อสอบนั้นก็ถือเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องเตรียมตัวเพื่อให้สอบได้คะแนนเต็ม

เรารวบรวมข้อสอบเสมือนจริงให้ผู้เข้าสอบได้ลองเตรียมตัวก่อน เพื่อเพิ่มโอกาสการได้คะแนนเต็ม เราอยู่ในวงการเตรียมสอบ TOEIC มาเป็นเวลานาน รวบรวมประสบการณ์ต่างๆ นำมาเขียนจนกระทั่งคลอดออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ที่รวบรวมประเภทของข้อสอบ

เพื่อความเข้าใจระดับความยากง่ายของข้อสอบ เราแบ่งข้อสอบออกเป็น 5 ชุด เสมือนการสอบแบบจำลองสนามจริง ในหนังสือ “ผ่าโจทย์ 1,000 ข้อสอบ TOEIC” ที่คุณกำลังอ่านตอนนี้ เรารวบรวมข้อสอบที่เหมือนจำลองข้อสอบ TOEIC ของจริงเอาไว้

ซึ่งผ่านการประเมินคัดเลือกรูปแบบข้อสอบที่มีแนวโน้มจะออกสอบล่าสุด ช่วยให้ผู้เรียนมีความคุ้นเคยรูปแบบข้อสอบที่ซ้ำไปมาและปรับตัวให้เข้ากับข้อสอบได้ ดังนั้นหากผู้เรียนฝึกฝนอยู่เรื่อยๆ ก็จะช่วยเพิ่มความสามารถภาษาอังกฤษของตัวเองให้เตรียมพร้อมกับการสอบจริงที่ใกล้เข้ามา สำรวจตัวเองว่ายังบกพร่องในจุดไหน และเสริมจุดนั้นให้แข็งแกร่งมากขึ้น

ราคา 450 บาท(เท่านั้น)
สั่งซื้อครบ 500 บาท ส่งฟรี (แบบประหยัด)
ความคิดเห็น : นายสิบตำรวจ หญิง/ชาย สายงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) เตรียมเปิดรับ 1,000 อัตรา ประจำปี 2562 เปิดรับสมัครวันที่ 14 ก.พ.62 - 8 มี.ค 62 (สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น)
สินค้าที่อยากบอกต่อ