FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบ บุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ 5,000 อัตรา
แชร์
top
top
top
การรับสมัครสอบ บุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ


เปิดรับสมัครตำรวจ ประจำปี 2560 จำนวน 5,000 อัตรา รับสมัครจากบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ภ.1, ภ.2, ภ.3, ภ.4, ภ.5, ภ.6, ภ.7, ภ.8, ภ.9, บช.ตชด. และ บช.น.  

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 
1. สายป้องกันปราบปราม (นสต.1) จำนวน 4,700 อัตรา
2. สายปฏิบัติการพิเศษ (นสต.2) จำนวน 150 อัตรา
3. สายปราบปรามทั่วไป (นสต.3) จำนวน 150 อัตรา

หน่วยรับสมัครสอบ

ตำรวจภูธรภาค 1 (ภ.1)
ตำรวจภูธรภาค 2 (ภ.2)
ตำรวจภูธรภาค 3 (ภ.3)
ตำรวจภูธรภาค 4 (ภ.4)
ตำรวจภูธรภาค 5 (ภ.5)
ตำรวจภูธรภาค 6 (ภ.6)
ตำรวจภูธรภาค 7 (ภ.7)
ตำรวจภูธรภาค 8 (ภ.8)
ตำรวจภูธรภาค 9 (ภ.9)
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)


คลิกเพื่อตรวจสอบหน่วยงานที่ต้องการสมัคร >>  ตรวจสอบ  


หนังสือเตรียมสอบนายสิบตำรวจ

สอบถามหนังสือราคาพิเศษได้ที่ Line : @serazu  หรือสแกน QR Code >> line.me/serazu
ความคิดเห็น : สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบ บุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ 5,000 อัตรา
สินค้าที่อยากบอกต่อ