Promotion
ซ่อนสินค้าหมด
| เรียงตาม
บทความ

ด่วน!! กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคล เข้าเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.(ชาย/หญิง) จำนวน 70 อัตรา
ประกาศ!! กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2563 กรมการเงินทหารบก มีความประสงรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประมวน จำนวน 70 อัตรา รายละเอียด ดังนี้
ประกาศ !! รับสมัครบรรจุข้าราชการตำรวจ พฐ. ช/ญ ปี 2563
รับสมัครบรรจุข้าราชการตำรวจ พฐ.ช/ญ ปี 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2563 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) ทำหน้าที่วิทยาการของหน่วย
ข่าวดี !! เปิดรับสมัครสอบตำรวจ ประจำปี 2563 แล้ว!!! นักเรียนนายสิบตำรวจ 6,400 อัตรา
ครม.อนุมัติแล้ว !! เปิดสอบตำรวจ จำนวน 9,000 อัตรา โดยจะมีการเปิดรับสมัครสอบตำรวจในปี 2563 [[ คลิก ]]
ข่าวดี!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบนายสิบตำรวจ จำนวน 1700 อัตรา
ข่าวดี!! สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบนายสิบตำรวจ แล้ว!!! จำนวน 1700อัตรา สายงานปราบปราม ลง 3 จังหวัดชายแดนใต้ เปิดรับสมัคร 12 มี.ค. – 1 เม.ย.62 รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้