Promotion
top
top
top
สั่งซื้อ E-book ช่องทางอื่น

หนังสือ ติวเข้ม ม.3 สอบเข้าม.4 พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%

ขายแล้ว
195 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 9786162367717

฿265
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
สั่งซื้อ E-book ช่องทางอื่น
จำนวน
คลัง: 5 เล่ม
ราคารวม :
฿265
ข้อมูลสินค้า
Barcode
9786162367717
ISBN
9786162367717
ขนาดหนังสือ
19.05 x 25.40 ซม.
น้ำหนัก
985 กรัม
จำนวนหน้า
492 หน้า
วันวางจำหน่าย
16/03/59
บรรณาธิการ


รวมแนวข้อสอบที่ออกบ่อยทุกปี วิเคราะห์เจาะตรงทุกประเด็น ทุกเนื้อหา ครบถ้วนทุกวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโอกาสสอบติดมีสูงพร้อมเฉลยข้อสอบแบบละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อสอบเข้าเรียนต่อ ม.4

ในโรงเรียนทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่นักเรียนจำนวนมากอยากเรียนต่อ เช่นเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ,บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) , มหิดลวิทยานุสรณ์ , สตรีวิทยา ,สวนกุหลาบวิทยาลัย , โยธินบูรณะ , สามเสนวิทยาลัย , จุฬาภรณราชวิทยาลัย , สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิชาที่ 1 : ภาษาไทย
ก.เนื้อหาสำคัญที่มักจะออกสอบและต้องเน้นทบทวน
เรื่องที่ 1 หลักภาษา
เรื่องที่ 2 สำนวนโวหาร สุภาษิต และคำพังเพย
เรื่องที่ 3 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
เรื่องที่ 4 ลักษณะคำประพันธ์ไทย
ข.แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
ข้อสอบชุดที่ 1 ข้อ 1- 100
ข้อสอบชุดที่ 2 ข้อ101 - 200
ค.เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

วิชาที่ 2 : สังคมศึกษา
ก.เนื้อหาสำคัญที่มักจะออกสอบและต้องเน้นทบทวน
เรื่องที่ 1 ศาสนา
เรื่องที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
เรื่องที่ 3 สิ่งแวดล้อม
ข.แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
ข้อสอบชุดที่ 1 ข้อ 1- 50
ข้อสอบชุดที่ 2 ข้อ 51-120
ข้อสอบชุดที่ 3 ข้อ 121-152
ข้อสอบชุดที่ 4 ข้อ 153-200
ค.เฉลยแนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

วิชาที่ 3 : วิทยาศาสตร์
ก.เนื้อหาสำคัญที่มักจะออกสอบและต้องเน้นทบทวน
เรื่องที่ 1 หน่วยของสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ 2 กลไลของสิ่งมีชีวิต/ พืช
เรื่องที่ 3 กลไกลของสิ่งมีชีวิต/มนุษย์
เรื่องที่ 4 อาหาร
เรื่องที่ 5 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
เรื่องที่ 6 ระบบนิเวศ
เรื่องที่ 7 วัฏจักรของสาร
เรื่องที่ 8 ปฏิกริยาเคมี
เรื่องที่ 9 แรงและการเคลื่อนที่
เรื่องที่ 10 โลก และการเปลี่ยนแปลงชั้นบรรยากาศ
ข.แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
ข้อสอบชุดที่ 1 โลกของเรา ข้อ 1- 31
ข้อสอบชุดที่ 2 ระบบนิเวศ ข้อ 32-55
ข้อสอบชุดที่ 3 สารและสมบัติของสสาร ข้อ 56-100
********ข้อสอบชุดที่ 4 ความเร็ว ข้อ 101 - 108
ข้อสอบชุดที่ 5 พลังงาน ข้อ 110 - 121
ข้อสอบชุดที่ 6 โลกและการเปลี่ยนแปลง ข้อ 122-130
ข้อสอบชุดที่ 7 กลไกลและร่างกายของมนุษย์ ข้อ 131 - 150
ข้อสอบชุดที่ 8 แรงและการกระทำ ข้อ 151-169
ข้อสอบชุดที่ 9 พลังงานไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า ข้อ 170-200
ค.เฉลยแนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

วิชาที่ 4 : คณิตศาสตร์
ก.เนื้อหาสำคัญที่มักจะออกสอบและต้องเน้นทบทวน
เรื่องที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ
เรื่องที่ 2 การวัด
เรื่องที่ 3 พื้นที่และปริมาตรของรูปทรง 3 มิติ
เรื่องที่ 4 เราขาคณิต
เรื่องที่ 5 พีชคณิต
ข.แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
ข้อสอบชุดที่ 1 ข้อ 1- 50
ข้อสอบชุดที่ 2 ข้อ 51-100
ข้อสอบชุดที่ 3 ข้อ 101-150
ข้อสอบชุดที่ 4 ข้อ 151-200
ค.เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

วิชาที่ 5 : ภาษาอังกฤษ
ก.เนื้อหาสำคัญที่มักจะออกสอบและต้องเน้นทบทวน
เรื่องที่ 1 Nouns
เรื่องที่ 2 Articales
เรื่องที่ 3 Adjective
เรื่องที่ 4 Comparison
เรื่องที่ 5 Pronouns
เรื่องที่ 6 Verbs
เรื่องที่ 7 Tense
ข.แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
ข้อสอบชุดที่ 1 Structure or Grammar (โครงสร้างไวยากรณ์หรือหลักการใช้ภาษา) ข้อ 1-50
ข้อสอบชุดที่ 2 Conversation (ภาษาเพื่อการสื่อสาร) ข้อ 51-100
ข้อสอบชุดที่ 3 Reading (การอ่านเพื่อความเข้าใจ) ข้อ 101 - 150
ข้อสอบชุดที่ 4 Non-Text (การอ่านภาพ หรือป้ายสัญลักษณ์) ข้อ 151-200
ค.เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
รีวิวหนังสือ ติวเข้ม ม.3 สอบเข้าม.4 พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
1,000 โจทย์เด็ด ติวเข้มก่อนสอบเข้า ม.4
โจทย์และแนวข้อสอบสำคัญ ม.3 สอบเข้า ม.4 ต้องรู้และทำให้ได้
รวมสุดยอดโจทย์คณิต สอบเข้า ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
รวมสุดยอดโจทย์คณิต สอบเข้า ม.4  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
เตรียมสอบเข้ม คณิตศาสตร์ ม.ต้น มั่นใจเต็ม 100
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ ก.พ. ภาค ก วิชาภาษาอังกฤษ