Promotion
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top

หนังสือ คณิตคิดในใจ ป.6

เพิ่มประสิทธิภาพในการคิดเลขในใจ ให้แม่นยำขึ้น เน้นให้เรียนรู้ทั้งเรื่องการบวก ลบ คูณและหาร ด้วยแบบฝึกที่เหมาะสมกับวัย โดยเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ขายแล้ว
7 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 8859099308007

฿297
ส่วนลด10%
฿330
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
จำนวน
คลัง: 100 เล่ม
ราคารวม :
฿330
ข้อมูลสินค้า
Barcode
8859099308007
ISBN
8859099308007
ขนาดหนังสือ
19 x 25.4 ซม.
ความหนาสินค้า
1.6 ซม.
น้ำหนัก
740 กรัม
จำนวนหน้า
320 หน้า
วันวางจำหน่าย
26/09/66
บรรณาธิการ
ตัวอย่างหนังสือ
Download
toptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptop
เพิ่มประสิทธิภาพในการคิดเลขในใจ ให้แม่นยำขึ้น เน้นให้เรียนรู้ทั้งเรื่องการบวก ลบ คูณและหาร ด้วยแบบฝึกที่เหมาะสมกับวัย โดยเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

แบบฝึกจัดวางอ่านง่าย สบายตา มีการพิมพ์สลับสีสวยงาม (ฟ้า ชมพู เขียว ส้ม)

เทคนิคการคิดเลขในใจ
การบวกเลข 5 จำนวน (เลข 1 หลักกับเลข 1 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 1-10
การบวกเลข 6 จำนวน (เลข 1 หลักกับเลข 1 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 11-20
การบวกเลข 7 จำนวน (เลข 1 หลักกับเลข 1 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 21-30
การบวกเลข 8 จำนวน (เลข 1 หลักกับเลข 1 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 31-40
การบวกเลข 9 จำนวน (เลข 1 หลักกับเลข 1 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 41-50
การบวกเลข 10 จำนวน (เลข 1 หลักกับเลข 1 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 51-60
การบวกเลข 3 จำนวน (เลข 2 หลักกับเลข 2 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 61-70
การบวกเลข 4 จำนวน (เลข 2 หลักกับเลข 2 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 71-80
การบวกเลข 5 จำนวน (เลข 2 หลักกับเลข 2 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 81-90
การบวกเลข 3 จำนวน (เลข 3 หลัก 1 จำนวนกับเลข 2 หลัก 2 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 91-100
การบวกเลข 4 จำนวน (เลข 3 หลัก 1 จำนวนกับเลข 2 หลัก 3 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 101-110
การบวกเลข 2 จำนวน (เลข 3 หลักกับเลข 3 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 111-120
การบวกเลข 3 จำนวน (เลข 3 หลัก 2 จำนวนกับเลข 2 หลัก 1 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 121-125
การบวกเลข 4 จำนวน (เลข 3 หลัก 2 จำนวนกับเลข 2 หลัก 2 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 126-130
การบวกเลข 2 จำนวน (เลข 4 หลักกับเลข 4 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 131-135
การบวกเลข 2 จำนวน (เลข 5 หลักกับเลข 4 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 136-140
การบวกเลข 2 จำนวน (เลข 5 หลักกับเลข 5 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 141-145
การบวกเลข 2 จำนวน (เลข 6 หลักกับเลข 5 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 146-150
การบวกเลข 4 จำนวน (เลขทศนิยม 1 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 151-160
การบวกเลข 5 จำนวน (เลขทศนิยม 1 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 161-170
การลบเลข 2 จำนวน (เลข 3 หลัก กับเลข 3 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 171-180
การลบเลข 2 จำนวน (เลข 4 หลักกับเลข 3 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 181-190
การลบเลข 2 จำนวน (เลข 4 หลัก กับเลข 4 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 191-200
การลบเลข 2 จำนวน (เลข 5 หลัก กับเลข 4 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 201-210
การคูณเลข 2 จำนวน (เลข 2 หลักกับเลข 2 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 211-220
การคูณเลข 2 จำนวน (เลข 3 หลักกับเลข 2 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 221-225
การคูณเลข 2 จำนวน (เลข 2 หลักกับเลขทศนิยม 1 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 226-230
การคูณเลข 2 จำนวน (เลข 3 หลักกับเลขทศนิยม 1 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 231-235
การหารเลขที่ตัวตั้งมีค่าไม่เกิน 4 หลักกับตัวหาร 2 หลัก : แบบฝึกหัดที่ 236-240
การหารเลขที่ตัวตั้งมีค่าไม่เกิน 5 หลักกับตัวหาร 2 หลัก : แบบฝึกหัดที่ 241-245
การหารเลขที่ตัวตั้งมีค่าไม่เกิน 6 หลักกับตัวหาร 2 หลัก : แบบฝึกหัดที่ 246-250

รีวิวหนังสือ คณิตคิดในใจ ป.6
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
Future Math Success : Grade 4 (คณิตศาสตร์ EP ป.4)
เตรียมสอบเข้ม เข้าม.1 ครบ 5 วิชาหลัก มั่นใจเต็ม 100
Easy Note ภาษาไทย ป.6 พร้อมสอบเข้า ม.1 มั่นใจเต็ม 100
Future Math Success : Grade 5 (คณิตศาสตร์ EP ป.5)
Easy Note ภาษาอังกฤษ ป.6 พร้อมสอบเข้า ม.1 & O-NET มั่นใจเต็ม 100
Genius English พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเข้า ม.1 ระดับ Advanced มั่นใจเต็ม 100