Promotion
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top

หนังสือ แนวข้อสอบ TPAT5 (แนวใหม่) ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%

แนวข้อสอบความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (แนวใหม่) หรือวิชา TPAT 5 หลักสูตรล่าสุด เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และสาขาการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง แนวข้อสอบแบบใหม่ที่ทันสมัยตามปัจจุบัน ครบทั้ง 2 ด้าน ความสามารถพื้นฐานทางวิชาชีพครู และคุณลักษณะความเป็นครู
ขายแล้ว
123 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 8859099307901

฿315
ส่วนลด10%
฿350
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
จำนวน
คลัง: 71 เล่ม
ราคารวม :
฿350
ข้อมูลสินค้า
Barcode
8859099307901
ISBN
8859099307901
ขนาดหนังสือ
19.05 x 25.4 ซม.
ความหนาสินค้า
1.5 ซม.
น้ำหนัก
700 กรัม
จำนวนหน้า
240 หน้า
วันวางจำหน่าย
12/09/66
บรรณาธิการ
ตัวอย่างหนังสือ
Download
toptoptoptoptoptoptoptoptoptoptop
แนวข้อสอบความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (แนวใหม่) หรือวิชา TPAT 5 หลักสูตรล่าสุด เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และสาขาการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
แนวข้อสอบแบบใหม่ที่ทันสมัยตามปัจจุบัน ครบทั้ง 2 ด้าน ความสามารถพื้นฐานทางวิชาชีพครู และคุณลักษณะความเป็นครู

แนวข้อสอบความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (แนวใหม่) หรือวิชา TPAT 5 หลักสูตรล่าสุด
ความสามารถพื้นฐานทางวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบความสามารถทางการสื่อสาร
- เฉลยแนวข้อสอบความสามารถทางการสื่อสาร
- แนวข้อสอบความสามารถทางการคิดวิเคราะห์
- เฉลยแนวข้อสอบความสามารถทางการคิดวิเคราะห์
- แนวข้อสอบความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เฉลยแนวข้อสอบความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
- แนวข้อสอบความสามารถทางการเข้าใจตนเองและผู้อื่น
- เฉลยแนวข้อสอบความสามารถทางการเข้าใจตนเองและผู้อื่น
- แนวข้อสอบความสามารถทางการคิดเพื่อการเรียนรู้
- เฉลยแนวข้อสอบความสามารถทางการคิดเพื่อการเรียนรู้
คุณลักษณะความเป็นครู
- แนวข้อสอบการมีมนุษยสัมพันธ์
- เฉลยแนวข้อสอบการมีมนุษยสัมพันธ์
- แนวข้อสอบความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ซื่อสัตย์ ยุติธรรม
- เฉลยแนวข้อสอบความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ซื่อสัตย์ ยุติธรรม
- แนวข้อสอบการเข้าใจและยอมรับผู้อื่น
- เฉลยแนวข้อสอบการเข้าใจและยอมรับผู้อื่น
- แนวข้อสอบการเป็นผู้เรียนรู้และรักที่จะแบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่น
- เฉลยแนวข้อสอบการเป็นผู้เรียนรู้และรักที่จะแบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่น
- แนวข้อสอบการส่งเสริมให้ผู้อื่นมีความคิดสร้างสรรค์และการเป็นผู้นำ
- เฉลยแนวข้อสอบการส่งเสริมให้ผู้อื่นมีความคิดสร้างสรรค์และการเป็นผู้นำ
รีวิวหนังสือ แนวข้อสอบ TPAT5 (แนวใหม่) ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
เซตคู่พิชิตแนวข้อสอบ TPAT5
เซตคู่พิชิตแนวข้อสอบ TPAT5