Promotion
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top

หนังสือ เก็งข้อสอบใหม่ เข้า ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ สตรีวิทยา หอวัง สามเสนวิทยาลัย

เตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป. 4-5-6) ในการเตรียมตัวสอบเข้ามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ โดยสรุปเนื้อหาสำคัญ ซึ่งออกแบบเป็นตารางสรุปหัวข้อยากให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายมากขึ้น รวมไปถึงการปรับปรุงแนวข้อสอบในระดับประยุกต์และเข้มข้น สอดคล้องกับแนวข้อสอบเฉพาะของโรงเรียน สตรีวิทยา หอวัง สามเสนวิทยาลัย พร้อมเฉลยละเอียดแบบวิเคราะห์โจทย์และตัวเลือกทุกข้อ  
ขายแล้ว
90 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 8859099307949

฿432
ส่วนลด10%
฿480
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
จำนวน
คลัง: 43 เล่ม
ราคารวม :
฿480
ข้อมูลสินค้า
Barcode
8859099307949
ISBN
8859099307949
ขนาดหนังสือ
19 x 25.4 ซม.
ความหนาสินค้า
1.9 ซม.
น้ำหนัก
820 กรัม
จำนวนหน้า
356 หน้า
วันวางจำหน่าย
08/08/66
ตัวอย่างหนังสือ
Download
toptoptoptoptoptoptoptoptoptoptop
เตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป. 4-5-6) ในการเตรียมตัวสอบเข้ามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ โดยสรุปเนื้อหาสำคัญ ซึ่งออกแบบเป็นตารางสรุปหัวข้อยากให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายมากขึ้น รวมไปถึงการปรับปรุงแนวข้อสอบในระดับประยุกต์และเข้มข้น สอดคล้องกับแนวข้อสอบเฉพาะของโรงเรียน สตรีวิทยา หอวัง สามเสนวิทยาลัย พร้อมเฉลยละเอียดแบบวิเคราะห์โจทย์และตัวเลือกทุกข้อ

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้
• สรุปเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ครบถ้วนทุกหัวข้อที่ออกข้อสอบ ผ่านตาราง รูปภาพ และแผนภูมิความคิด : อ่านจบ เข้าใจทันที!
• เจาะลึกแนวข้อสอบระดับเข้มข้น ถูกต้องตามแนวข้อสอบจริงที่เป็นข้อสอบเฉพาะ ของสนามสอบโรงเรียนชื่อดัง

***แนวข้อสอบแบบโจทย์ประยุกต์ สอดคล้องกับแนวข้อสอบจริง

ส่วนที่่ 1 : สรุุปสาระสำคัญ วิชาวิทยาศาสตร์ - อาหารและระบบอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกาย
- การเจริญเติบโตของร่างกาย
- ระบบอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกาย
- การดำรงชีวิตของพืชและสัตว์
- ลักษณะทางพันธุุุกรรมของสิ่งมีชีวิต
- แรงและการเคลื่อนที่่
- แสงกับตัวกลาง
- เสียงและการได้ยิน
- วงจรไฟฟ้า
- วัสดุุุและสสาร
- วัฏจักรของน้ำ
- หินในท้องถิ่่น
- ธรณีพิบัติภัย
- ระบบสุริยะ
- ปรากฎการณ์ของโลก - เทคโนโลยีอวกาศ
ส่วนที่ 2 : แนวข้อสอบเข้า
- แนวข้อสอบ ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบ ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบ ชุดที่ 3
- แนวข้อสอบ ชุดที่ 4
- แนวข้อสอบ ชุดที่ 5
- แนวข้อสอบ ชุดที่ 6
- แนวข้อสอบ ชุดที่ 7
- แนวข้อสอบ ชุดที่ 8
- แนวข้อสอบ ชุดที่ 9
- แนวข้อสอบ ชุดที่ 10
ส่วนที่ 3 : เฉลยแนวข้อสอบ
- เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 1
- เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 2
- เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 3
- เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 4
- เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 5
- เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 6
- เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 7
- เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 8
- เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 9
- เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 10


รีวิวหนังสือ เก็งข้อสอบใหม่ เข้า ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ สตรีวิทยา หอวัง สามเสนวิทยาลัย
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
สูตรลัด สังคม ม.ปลาย สำหรับทุกการสอบ
สูตรลัด ภาษาไทย ม.ปลาย สำหรับทุกการสอบ
สูตรลัด ภาษาไทย ม.ต้น สำหรับทุกการสอบ
เก็งข้อสอบใหม่ เข้า ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ หอวัง สามเสนวิทยาลัย โยธินบูรณะ
สูตรลัด วิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 สำหรับทุกการสอบ
สูตรลัด สังคม ม.ต้น สำหรับทุกการสอบ