Promotion
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top

หนังสือ พิชิต 100 คะแนนเต็ม A-Level Chemistry

หนังสือ “พิชิต 100 คะแนนเต็ม A–Level Chemistry” เล่มนี้ ได้จำลองแนวข้อสอบขึ้นตาม Blueprint เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนจนเกิดทักษะการเรียนรู้ ได้นำไปใช้เป็นแนวทางเพื่อการสอบแข่งขัน และยังช่วยให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาของแต่ละช่วงชั้นเรียนอีกด้วย
ขายแล้ว
20 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 8859099307925

฿252
ส่วนลด10%
฿280
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
จำนวน
คลัง: 130 เล่ม
ราคารวม :
฿280
ข้อมูลสินค้า
Barcode
8859099307925
ISBN
8859099307925
ขนาดหนังสือ
19 x 25.4 ซม.
ความหนาสินค้า
1 ซม.
น้ำหนัก
510 กรัม
จำนวนหน้า
196 หน้า
วันวางจำหน่าย
07/08/66
ตัวอย่างหนังสือ
Download
toptoptoptoptoptoptoptoptoptoptop
หนังสือ “พิชิต 100 คะแนนเต็ม A–Level Chemistry” เล่มนี้ ได้จำลองแนวข้อสอบขึ้นตาม Blueprint เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนจนเกิดทักษะการเรียนรู้ ได้นำไปใช้เป็นแนวทางเพื่อการสอบแข่งขัน และยังช่วยให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาของแต่ละช่วงชั้นเรียนอีกด้วย

การสอบ A–Level (Applied Knowledge Level) เปลี่ยนแปลงมาจากการสอบวิชาสามัญ มุ่งเน้นการสอบวัดความรู้โดยอ้างอิงจากเนื้อหาตั้งแต่ชั้น ม.4–ม.6 ตามหลักสูตรของ สพฐ. โดยคะแนนของ A–Level สามารถใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้ 3 รอบ คือ โควตา แอดมิชชัน และสอบตรงในการสอบ A–Level 65 Chem วิชาเคมี วัดการประยุกต์ใช้ความรู้

ซึ่งมีเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยมีโครงสร้างข้อสอบครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้ สมบัติของธาตุและสารประกอบ สมการเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ทักษะในปฏิบัติการเคมีและการคำนวณปริมาณของสาร

สำหรับการเตรียมตัวสอบนี้ นักเรียนควรฝึกฝนทำโจทย์ เพื่อเพิ่มโอกาสและลดข้อผิดพลาดในการสอบ หมั่นศึกษาวิธีคิด หาเนคนิคการทำโจทย์ และฝึกทำโจทย์แบบจับเวลา เพื่อสร้างความมั่นใจในการทำข้อสอบ เพราะในวันสอบจริงมีเวลาทำข้อสอบคณิตศาสตร์เพียง 90 นาที เท่านั้น

* MOCK TEST จับเวลา 90 นาที
* แนวข้อสอบตรงตาม BLUEPRINT ของระบบ TCASS
* เฉลยละเอียดอธิบายทุกข้อ
* เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย


แนวข้อสอบเคมี
* แนวข้อสอบเคมี ชุดที่ 1
* แนวข้อสอบเคมี ชุดที่ 2
* แนวข้อสอบเคมี ชุดที่ 3
* แนวข้อสอบเคมี ชุดที่ 4
* แนวข้อสอบเคมี ชุดที่ 5

เฉลยแนวข้อสอบ
* เฉลยแนวข้อสอบเคมี ชุดที่ 1
* เฉลยแนวข้อสอบเคมี ชุดที่ 2
* เฉลยแนวข้อสอบเคมี ชุดที่ 3
* เฉลยแนวข้อสอบเคมี ชุดที่ 4
* เฉลยแนวข้อสอบเคมี ชุดที่ 5
รีวิวหนังสือ พิชิต 100 คะแนนเต็ม A-Level Chemistry
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
เตรียมสอบเข้ม เคมี คัดเลือกวิทยาศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ (IJSO) มั่นใจเต็ม 100
แนวข้อสอบเข้ม เคมี เข้ามหาวิทยาลัย มั่นใจเต็ม 100
สรุปเข้มเนื้อหา + ข้อสอบ เคมี ม.ปลาย มั่นใจเต็ม 100
ตะลุยข้อสอบ A-Level เคมี
สูตรลัด เคมี ม.ปลาย สำหรับทุกการสอบ
เตรียมพร้อมสอบ A-Level เคมี (Chemistry)