Promotion
top
top
top

หนังสือ ตะลุยโจทย์ สสวท. คณิตศาสตร์ ป.3

หนังสือ “ตะลุยโจทย์ สสวท. คณิตศาสตร์ ป.3” เล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ไว้หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทำโจทย์จนเกิดทักษะการเรียนรู้ ได้นำไปใช้เป็นแนวทางเพื่อการสอบแข่งขัน และยังช่วยให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาของแต่ละช่วงชั้นอีกด้วย
ขายแล้ว
121 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 8859099307635

฿295
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
จำนวน
คลัง: 64 เล่ม
ราคารวม :
฿295
ข้อมูลสินค้า
Barcode
8859099307635
ISBN
8859099307635
ขนาดหนังสือ
19 x 25.4 ซม.
ความหนาสินค้า
1.4 ซม.
น้ำหนัก
600 กรัม
จำนวนหน้า
240 หน้า
วันวางจำหน่าย
23/12/65
ตัวอย่างหนังสือ
Download


หนังสือ “ตะลุยโจทย์ สสวท. คณิตศาสตร์ ป.3” เล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ไว้หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทำโจทย์จนเกิดทักษะการเรียนรู้ ได้นำไปใช้เป็นแนวทางเพื่อการสอบแข่งขัน และยังช่วยให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาของแต่ละช่วงชั้นอีกด้วย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีความต้องการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จึงได้สรรหาและส่งเสริมนักเรียนในระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อสร้างบรรยากาศและเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความสนใจเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีมากขึ้น

โดยหนังสือเล่มนี้ได้จัดทำเสมือนแบบจำลองการสอบจริง (Mock test) โดยหัวข้อต่างๆ ที่มีในเล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นตามแนวทางการออกข้อสอบของ สสวท. เพื่อให้นักเรียนสามารถประยุกต์โจทย์คณิตศาสตร์แต่ละรูปแบบได้รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้
- แบบจำลองการสอบจริง (Mock test)
- หัวข้อต่างๆ ได้จัดทำขึ้นตามแนวทางการออกข้อสอบของ สสวท.
- พร้อมเฉลยละเอียดอธิบายทุกข้อ
- เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนต้น ใช้เตรียมตัวสอบแข่งขัน สสวท.

แบบฝึกหัด
* แบบฝึกหัด ชุดที่ 1
* แบบฝึกหัด ชุดที่ 2
* แบบฝึกหัด ชุดที่ 3
* แบบฝึกหัด ชุดที่ 4
* แบบฝึกหัด ชุดที่ 5

เฉลยแบบฝึกหัด
* เฉลยแบบฝึกหัด ชุดที่ 1
* เฉลยแบบฝึกหัด ชุดที่ 2
* เฉลยแบบฝึกหัด ชุดที่ 3
* เฉลยแบบฝึกหัด ชุดที่ 4
* เฉลยแบบฝึกหัด ชุดที่ 5
เซต ตะลุยโจทย์ สสวท. ป.3
฿515
รีวิวหนังสือ ตะลุยโจทย์ สสวท. คณิตศาสตร์ ป.3
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
เซต ตะลุยโจทย์ สสวท. ป.3
แนวข้อสอบติวเข้มคณิตศาสตร์ ป.3 แนว สสวท.
ตะลุยโจทย์ สสวท. วิทยาศาสตร์ ป.6
แนวข้อสอบติวเข้มวิทยาศาสตร์ ป.3 แนว สสวท.
แนวข้อสอบติวเข้มวิทย์ สสวท. ป.6
ตะลุยโจทย์ สสวท. วิทยาศาสตร์ ป.3